19.11.19

ΓΙΑΤΙ ΕΝΟΧΛΕΙ;

Ἱστότοπος ἐκπαιδευτικῶν, ἀναφερόμε­νος στή διανομή προσκλήσεων γιά τό Κατη­χητικό Σχολεῖο, δημοσίευσε φανε­ρά ἐνοχλημένος: «Σέ ἄγρα μαθητῶν ἔξω ἀπό Δη­μο­τικά σχολεῖα τῆς χώρας, σέ πλατεῖες καί ὅπου συχνάζουν μικρά παιδιά, ἔχουν ἐπιδοθεῖ τό τελευταῖο διάστημα ὁ­ρισμένοι ἱερεῖς ἀλλά καί πιστοί, ἐνόψει ἔναρξης τῆς νέας περιόδου τῶν Κατηχητικῶν» (βλ. alfavita.gr).
Καταρχήν ἐμεῖς νά συγχαροῦμε τούς ἱερεῖς καί τούς πιστούς πού προσέφεραν τόν προσωπικό τους χρόνο καί κόπο γιά νά κα­λέ­σουν τά παιδιά στό Κατηχητικό, ὅπου μπο­ροῦν νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια καί νά γευτοῦν τή χαρά καί τήν ἐλευθερία, γνωρίζοντας τόν Χριστό, τήν πηγή τῆς ἀληθινῆς ζω­ῆς.
Καί κατά δεύτερον νά ἐκφράσουμε τήν εὔλογη ἀπορία: Δέν ἀσχολήθηκε   κανείς ποτέ μέ τό τί μοιράζουν στά παιδιά ἔξω ἀπό τά σχολεῖα καί ὅπου ἀλλοῦ τά κόμματα, οἱ αἱρέσεις ἀκόμη καί ἀποκρυφιστικά κέντρα, γιόγκα κτλ. Γιατί ἡ ὄψιμη αὐτή ἀνησυχία γιά τήν «ἄγρα» τῶν παιδιῶν ἀπό τήν Ἐκκλησία; Γιατί ἐνοχλεῖ τό­σο ὁ Χριστός καί καθετί δικό του;
www.apolytrosis.gr

9.11.19

ΣΚΕΨΕΙΣ...ΓΡΗΓΟΡΕΣ!

Κυρίαρχος τῆς ἐποχῆς μας εἶναι ὁ ... Γρηγόρης!
Γρήγορο φαγητό.
Γρήγορες ὑπηρεσίες, βλ. ἑταιρίες μιᾶς στάσης.
Γρήγορη εἴδηση καί μάλιστα ἀπό τούς πρωταγωνιστές της, χάρη στά κοινωνικά δίκτυα (social media).
Γρήγορη δημοσιότητα, λόγω τῶν ὁλιγόλεπτων video πού ἔγιναν, σέ χρόνο μηδέν, δημοφιλή (viral)...
Τό ἐρώτημα εἶναι κατά πόσο ἡ ταχύτητα ἐπιδρᾶ ἀρνητικά στήν ποιότητα...
Blogger

4.11.19

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΡΙΖΕΣ

Ὁ Δήμαρχος Φεράρας τῆς Ἱταλίας, φρόντισε νά παραγγείλει καί νά τοποθετήσει 385 Ἐσταυρωμένους σέ ὅσες σχολικές αἴθουσες δέν ὑπῆρχε. Χωρίς νά εἶναι, κατά δήλωσή του «φανατικός πιστός», πιστεύει πώς «ἐκτός ἀπό θρησκευτικό σύμβολο, ἀποτελεῖ κι ἕναν συμβολισμό ἱστορικό, πολιτιστικό τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης, πού εἶναι ἀνοικτός πρός ὅλους καί συνάμα εἶναι συνδεδεμένος μέ τίς χριστιανικές ρίζες μας καί μέ τόν σεβασμό στίς παραδόσεις μας».
Βεβαίως ὁ Ἐσταυρωμένος Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶναι αὐτή ἡ ἴδια ἡ Ἀγάπη καί ἡ Εἰρήνη. Εἶναι ὁ Λυτρωτής μας καί ὁ Θεός μας. Καί πολύ ὀρθά ὁ κ. Δήμαρχος Φεράρας, μέ σεβασμό στίς ρίζες τῶν συμπατριωτῶν του Ἰταλῶν, προέβη σ’ αὐτήν τήν πρωτοβουλία. Καί εἶναι κατά πάντα ἐπαινετή ἀλλά καί ἀποστομωτική σέ ὅσους ἡμέτερους ψευδοπροοδευτικούς σκόπιμα ἐπιμένουν νά λησμονοῦν καί τίς δικές μας ἑλληνορθόδοξες ρίζες καί παραδόσεις.
Μή ντρέπεστε κύριοι! Γεννηθήκαμε Ἕλληνες, Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί! Εἶναι αἰτία καυχήσεως. Ἀποβάλετε συστολές καί σύνδρομα κατωτερότητος καί ἀφῆστε ἐλεύθερη τήν ψυχή σας νά στραφεῖ πρός τό Θεῖο καί νά ἐκφράσει ὅλα τά ὡραία συναισθήματα πού Ἐκεῖνος ἐνεφύσησε μέσα μας!
Blogger

31.10.19

ΟΥΚ ΕΝ ΤΩ ΠΟΛΛΩ ΤΟ ΕΥ


Ζοῦμε σέ μιά ἐποχή ὅπου οἱ ἀριθμοί παίζουν σπουδαῖο ρόλο στήν ζωή μας. Λαμβάνουμε Ἀριθμό Δημοτολογίου σχεδόν μόλις γεννιόμαστε, Ἀριθμό Δελτίου Ταυτότητος μόλις ἐνηλικιωνόμαστε, Ἀριθμό Φορολογικοῦ Μητρώου ἀμέσως μετά κ.ο.κ.
Ἀκόμη οἱ ἀριθμοί ρυθμίζουν συχνά τήν ζωή μας. Εἰσοδήματα, μισθοί, σντάξεις,  ΑΕΠ, πρωτογενές πλεόνασμα, ἔλλειμμα, δάνεια,.... διακατέχουν τήν ζωή μας καί προβάλουν τήν ἀδυσώπητη πραγματικότητα.
Ἀλλά καί στίς διάφορες ἀνθρώπινες σχέσεις, οἱ ἀριθμοί προσδιορίζουν πολλές φορές τίς ἐνέργειές μας... ἐκλογές μελῶν ὁμάδων, κομμάτων, συλλόγων, σωματείων, κινημάτων, κλπ. 
Οἱ ἀριθμοί, τέλος, κατέχουν σημαντική θέση καί στήν ζωή τῶν χριστιανῶν, τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας, ἀκόμη καί τῶν... πιστῶν. Μεριμνοῦν κάποιοι καί τυρβάζουν περί πολλά... φιέστες, ἄνθη, χρυσοποίκιλτα... ἀλλά πολλές φορές λησμονεῖται ἡ οὐσία καί ἐμπορευματοποιοῦνται ἱερά καί ὅσια.
Ἄλλοι, νεόκοποι συνήθως, περιάγουν «θάλασσαν καί ξηράν ποιήσαι ἕναν προσήλυτον» καί μοναδική τους μέριμνα τείνει νά γίνει ἡ αὔξηση τῆς λίστας τῶν προσκολλημένων σ’ αὐτούς πνευματικῶν τέκνων, ὀπαδῶν, μελῶν κ.τ.τ.
Ἐν τούτοις «οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τό εὖ». Ἄς μήν παρασυρόμαστε ἀπό τά μεγέθη τῶν ἀριθμῶν καί χάνουμε τήν πεμπτουσία τῶν πραγμάτων.
Blogger

28.10.19

ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟ «ΟΧΙ»;

Τιμοῦμε σήμερα τό «ΟΧΙ» τοῦ Μεταξᾶ καί ὅλων τῶν Ἑλλήνων.
Τιμοῦμε σήμερα τήν Ἐποποιΐα τοῦ 1940-1941.
Τιμοῦμε σήμερα τήν «νίκη τῶν μικρῶν ἐναντίον τῶν μεγάλων» (Ραδιοφωνικός Σταθμός Μόσχας)
Τιμοῦμε σήμερα αὐτούς πού «ἐπολέμησαν μὲ παράτολμον θάρρος καὶ ὑψίστην περιφρόνησιν πρὸς τὸν θάνατον» (Ἀδόλφος Χίτλερ).
Τιμοῦμε σήμερα ἐκείνους πού «...ὅταν ὅλος ὁ κόσμος εἶχε χάσει κάθε ἐλπίδα, ἐτόλμησαν νὰ ἀμφισβητήσουν τὸ ἀήττητόν του γερμανικοῦ τέρατος ἀντιτάσσοντας τὸ ὑπερήφανον πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας» (Φραγκλίνος Ροῦσβελτ).
Τιμοῦμε σήμερα...
Τιμοῦμε, ἀδέλφια, τούς ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ! Αὐτούς πού εἶχαν τό ἴδιο DNA μέ ΕΜΑΣ!
Γιατί δέν τούς μιμούμαστε;
Γιατί δέν ἀντιστεκόμαστε;
Γιατί μεταλλαχτήκαμε;
Ἄς ξυπνήσουμε ἀδέλφια Συνέλληνες καί ἄς πράξουμε, ὅπως ΕΚΕΙΝΟΙ τό ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ, ἔναντι τοῦ Ἔθνους μας, τῆς Πατρίδος μας, τῶν παιδιῶν μας, ὑπερασπιζόμενοι μέχρις ἐσχάτων τά ἑλληνοχριστιανικά ἰδανικά τῆς φυλῆς μας κι ἄς παρακαλέσουμε τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό ἡ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΠΟΤΕ.
ΖΗΤΩ ΤΟ «ΟΧΙ»!
Blogger

27.10.19

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ

«Ο Άγιος Δημήτριος, με το μαρτύριο του, μας δίνει το παράδειγμα για το πώς πρέπει, ως λαός και ως Έθνος, να υπερασπιζόμαστε, έναντι πάντων, τα Εθνικά μας Θέματα και τα Εθνικά μας Δίκαια», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, αμέσως μετά την επίσημη δοξολογία που τελέστηκε στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου.
«Ο Πολιούχος της Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Δημήτριος, με το Μαρτύριό του κατά την διάρκεια του βάρβαρου διωγμού των Χριστιανών επί Διοκλητιανού και Γαλερίου, έχει καταστεί διαχρονικό υπόδειγμα Πίστης και θάρρους», είπε ο κ. Παυλόπουλος.
«Πριν απ’ όλα υπόδειγμα Πίστης, διότι υπέστη το Μαρτύριό του αρνούμενος ν’ αποκηρύξει την πολλαπλώς έμπρακτη προσήλωσή του στην Χριστιανική Θρησκεία. Με τον τρόπο αυτόν όμως ανέδειξε, όπως άλλωστε του ταιριάζει, τον Χριστιανισμό όχι ως φανατική θρησκευτική προσήλωση, αλλά ως παράδειγμα έκφρασης της Θρησκευτικής Ελευθερίας», επισήμανε και πρόσθεσε: «Ο Άγιος Δημήτριος, όμως, και με το Μαρτύριό του αλλά και με την ενθάρρυνση προς τον Νέστορα όταν κατανίκησε τον Λυαίο, ανέδειξε την υπεροχή του αγνού Θάρρους απέναντι σε κάθε μορφής κατεστημένη δύναμη και εξουσία. Και κατά τούτο αποτελεί για εμάς, τους Έλληνες, παράδειγμα για το πώς πρέπει, ως λαός και ως Έθνος, να υπερασπιζόμαστε, έναντι πάντων, τα Εθνικά μας Θέματα και τα Εθνικά μας Δίκαια, πέρα και έξω από το ποια είναι η ισχύς εκείνων που τα απειλούν, με στήριγμα το αδάμαστο φρόνημα, το οποίο μας εμπνέει η Ιστορία μας και η Κληρονομιά των Προγόνων μας. Χρόνια πολλά».
https://www.vimaorthodoxias.gr

24.10.19

«ΟΥΠΣ»!...


Πρόσφατα οἱ Διευθύνσεις δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως ἔλαβαν ἕνα ἔγγραφο ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας σχετικά μέ ἕναν ἐγκριθέντα πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό δημιουργικῆς γραφῆς μέ θέμα: «Οὔπς! ἀλλάζω φύλο γιά μία μέρα» (!) γιά μαθητές καί μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί τῶν Λυκείων τῆς Πατρίδος μας.
Σκοπός τοῦ διαγωνισμοῦ, σύμφωνα μέ τούς διοργατωτές, εἶναι μεταξύ ἄλλων οἱ συμμετέχοντες νά «εκφραστούν δημιουργικά», «να συνειδητοποιήσουν με άμεσο τρόπο ότι μέσω της λογοτεχνικής γραφής, και γενικά της καλλιτεχνικής έκφρασης, τα άτομα δεν περιγράφουν απλώς το περιβάλλον τους, αλλά παρεμβαίνουν δυναμικά σε αυτό και το αναδημιουργούν».
Στῶμεν καλῶς κυρίες καί κύριοι τοῦ Ὑπουργείου! Γιατί προκαλεῖτε τόν Θεό διά μέσου τῶν παιδιῶν; Ποιός δύναται νά «ἀναδημιουργήσει» τό περιβάλλον; Χάθηκαν τά θέματα, σοφές κεφαλές, γιά νά «ἐκφραστοῦν δημιουργικά» οἱ μαθητές καί τό μυαλό σας συνεχῶς τριγυρνᾶ περί τήν ἀνωμαλία; Ἔλεος πιά!
Blogger
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ       24-10-2019

6.10.19

ΑΛΟΙΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΙΕΣ ΜΑΣ...

Εἴμαστε ἴσως ἡ μοναδική χώρα ὅπου...
-ἡ ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα καλεῖται ἐθνικισμός,
-ἡ φύλαξη τῶν συνόρων θεωρεῖται ξονοφοβία,
-ἡ ἀνησυχία τῶν πολιτῶν γιά τήν εἰσβολή τῶν «λάθρο» λέγεται ρατσισμός,
-οἱ προδοτικές συμφωνίες βαπτίζονται ἐθνικά ἐπωφελεῖς,
-ἡ κατοχή καί ἡ σκλαβιά ἀποκαλοῦνται εὐημερία,
-ἡ Ἱστορία ξαναγράφεται,
-ἡ Γλώσσα κατακρεουργεῖται,
-ἡ Πίστη χλευάζεται,
-ἡ Οἰκογένεια πολεμεῖται...
Ἄραγε... εἴμαστε ἀκόμη χώρα;...
Blogger

30.9.19

ΑΠΟΡΟΥΜΕ...

Ὅλοι μας ἀκούσαμε ἤ διαβάσαμε τήν εἴδηση: «Κυκλοφόρησαν καί ἐξαντλήθηκαν τά iPhone 11 στήν Ἑλλάδα, ἀπό τήν πρώτη κιόλας ἡμέρα πού ἀνέβηκαν στά ράφια τῶν καταστημάτων. Πηγή: www.lifo.gr».
Δέν νιώθουμε μειονεκτικά πού δέν τό ἀποκτήσαμε, οὔτε τρέφουμε κάποια ἐχθρότητα πρός τούς «τυχερούς» πού ἀπέκτησαν τήν νέα τηλεφωνική συσκευή.
Ἀναρωτιόμαστε ἁπλῶς, πῶς στήν Ἑλλάδα τῆς κρίσης ἔχουμε τήν δυνατότητα νά ξοδέψουμε σέ μία μόλις ἡμέρα συνολικά 10 ἑκατομμύρια εὐρώ (κοστίζει τό ἕνα ἀπό 870-1.800 εὐρώ) γιά ἕνα... τηλέφωνο καί ἄν ὅλοι οἱ νέοι κάτοχοι τοῦ iPhone 11 εἶναι σέ θέση νά αἰτιολογήσουν τό «πόθεν ἔσχες» τους. Καί εἰδικά τό «πόθεν».
Ἁπλή ἀπορία...
Blogger

14.9.19

16ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ


Ένα νέο παιδί ,16 ετών, κατέβασε την τουρκική σημαία από ιστό σχολείου κατά την επίσκεψη Ελληνοκυπρίων προσκυνητών στο χωριό Λύση στην Αμμόχωστο. Πήγαν για να εορτάσουν το Γενέθλιο της Θεοτόκου.
Τί ήταν να συμβεί;
Δημιουργήθηκε μέγα θέμα! Λες και έγινε κάποιο έγκλημα.
Το χωριό αυτό να σημειωθεί ότι είναι η γενέτειρα του Γρηγόρη Αυξεντίου.
Ακούω σχολιαστή σήμερα στην τηλεόραση να λέει για το θέμα αυτό:
Η ενέργεια του 16χρονου να κατεβάσει την Τουρκική σημαία στο κατεχόμενο χωριό Λύση …»ίσως καθυστερήσει τις συνομιλίες» !!! ….
Και διαβάζω δήλωση του Ελληνο(;;)κύπριου Δημάρχου που ήταν μαζί με όλους τους εκδρομείς ότι….. «μια απερίσκεπτη ενέργεια δεν μπορεί να σβήσει τό τσουνάμι αγάπης…..κτλ κτλ….»!!!!!!
Βρε είναι δυνατόν;
Είστε με τα καλά σας και τα λέτε όλα αυτά;
Είναι δυνατόν να θεωρείτε την πράξη του παιδιού αυτού που μεγάλωσε με τον πόνο της σκλαβωμένης πατρίδας ότι ήταν λάθος; Μπορεί να ήταν παρακινδυνευμένη αλλά η Παναγία τον βοήθησε και τον κράτησε γερό ως το τέλος.
Είπαμε ότι το χωριό αυτό είναι η γενέτειρα του Γρηγόρη Αυξεντίου…
Μόνο οι 16χρονοι, που ευτυχώς τον θυμούνται θα σώσουν τον λαβωμένο και στραπατσαρισμένο πατριωτισμό μας!...
ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑΣ - https://www.exapsalmos.gr
Ἦχος β'
Σύ μου σκέπη κραταιὰ ὑπάρχεις, ὁ τριμερὴς Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ,
ἁγίασόν με τῇ δυνάμει σου, ἵνα πίστει καὶ πόθῳ προσκυνῶ καὶ δοξάζω σε.
ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΗΣ ΛΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

10.9.19

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΛΕΒΕΝΤΕΣ!"Η Μακεδονία είναι Ελληνική" μέσα στο Κοινοβούλιο από τον Έφηβο Βουλευτή Πέτρο Σιγκούδη!