31.3.12

Περήφανοι όλοι

29.3.12

METANOIA

Εἶναι τόσο ἀνθρώπινο νά κάνουμε σφάλματα. Τόσο φυσιολογικό νά πέφτουμε σέ λάθη. Τόσο συνηθισμένο νά μήν ὑπάρχη πάντα ταύτισι σ’ αὐτό πού πιστεύουμε καί σ’ αὐτά πού ζοῦμε. Τόσο συχνό αὐτπος ζωῆς μας. Τό λανθάνειν, ἀνθρώπινο.
...Τά σφάλματά μας προσβάλλουν τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά ὁ Θεός, μέσα στήν ἄρρητη ἀγάπη του, μᾶς δίνει πάντα μιά δεύτερη εὐκαιρία. Καί αὐτή στή γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας μας λέγεται Μετάνοια.
Μετάνοια, γιατί μᾶς ξέφυγε μιά πικρή κουβέντα.
Μετάνοια, γιατί τό βλέμμα μας ἦταν ψυχρό, γιατί ἡ γλῶσσα μας ἦταν στυφή, γιατί ἡ διάθεσί μας ἀρνητική, γιατί ἡ ἀγάπη μας λιγοστή.
Μετάνοια, γιατί ἡ πίστι ἦταν ἀναιμική, γιατί ἡ ἀδιαφορία μου ἦταν ἐγκληματική, γιατί ἡ ἀπαξίωσί μου ἦταν ἐξευτελιστική. Μετάνοια, γιατί ἡ σιωπή μου ἦταν ἐνοχή, γιατί ἡ κουβέντα μου ἦταν ἐγωϊστική. Μετάνοια, γιατί τά νεῦρα μου ἦταν ἀνεξέλεγκτα.
Μετάνοια… γιά πόσα λάθη, πάθη, ἁμαρτήματα καί σφάλματα! Γιά πόσα! Ὅμως, ἄν διαθέτουμε λίγη σοφία, τά σφάλματά μας μποροῦν νά γίνουν δάσκαλοι γιά τό μέλλον μας.
Μποροῦν νά μᾶς φέρουν σέ συναίσθησι, νά μᾶς προσγειώσουν, νά μᾶς προσφέρουν ταπεινό φρόνημα, νά μᾶς βοηθήσουν νά γίνουμε πιό ἀνθρώπινοι ἀπέναντι στούς ἄλλους καί νἄμαστε πιό ἐπιεικεῖς μαζί τους...
Περιοδικό «ΛΥΔΙΑ»

26.3.12

ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΧΡΕΟΣ

Ἡ ἐπιμονή καί ἡ ἀνδρεία κατά τοῦ Τούρκου, συνοδευόμενες μέ αἱματοχυσίες, αἰχμαλωσίες, πυρκαγιές, γύμνια, πείνα καί κάθε εἴδους πολυχρόνιες κακοπάθειες, ὑπερίσχυσαν καί ἀξιωθήκαμε τῆς ἀνεξαρτησίας.
Αὐτά ἀφήνουμε νά τά γνωρίζουν οἱ μεταγενέστεροι, ἀπό τούς ὁποίους δέ ζητοῦμε κάποια ἀμοιβή. Διότι δέν ἐπράξαμε παρά τό πρός τήν πατρίδα χρέος.
Ἐπιθυμοῦμε ὅμως καί παρακαλοῦμε αὐτούς τήν Ἑλλάδα, πού μέ τέτοιες θυσίες καί δάκρυα ἀναστήθηκε, νά τήν ὑψώσουν στήν πρώτη της λαμπρότητα καί εὐδαιμονία, μέ τή σοφία, τήν εὐνομία καί τήν ἀνδρεία.
Τότε οἱ ψυχές μας θά ἀγάλλονται, διότι δέν ἀγωνίστηκαν μάταια καί διότι ἄφησαν γνήσιους ἀπογόνους.
Χρ. Περραιβός-Περιοδικό «ΛΥΔΙΑ»

24.3.12


Στα αποκαϊδια της “Ευρώπης” σας,εμείς θα χορεύουμε χαμογελαστοί και θα τραγουδάμε,..
”χαίρε,ω χαίρε,λευτεριά!!!”
Είμαστε οι μόνοι σ’ ολόκληρη την Ευρώπη που έχουμε το προνόμιο να λέμε τον ουρανό “ουρανό” και τη θάλασσα “θάλασσα” όπως την έλεγαν ο Όμηρος και ο Πλάτωνας πριν δυόμισι χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι λίγο αυτό. Η γλώσσα δεν είναι μόνον ένα μέσον επικοινωνίας. Κουβαλάει την ψυχή του λαού μας κι όλη του την ιστορία και όλη του την ευγένεια.
Οδυσσέας Ελύτης

ΤΣΑΜΙΚΟΣ

http://www.youtube.com/watch?v=8oUHeQkn_34

Συνωστισμένες στο Ζάλογγο - Αποδόμηση της ιστορίας

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h05EwpAqcmQ

23.3.12

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Ἡ 25η Μαρτίου, ἡμέρα ἐθνικῆς παλιγγενεσίας καί θρησκευτικῆς ἑορτῆς, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Οἱ δύο ἑορτές μᾶς στέλνουν δύο ἠχηρά μηνύματα. Τό ἕνα ἀπευθύνεται στόν Ἑλληνικό λαό καί ἔχει πανελλήνιες διαστάσεις, καί τό ἄλλο σέ ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος, μέ παγκόσμιες διαστάσεις. Ἀμφότερα, ὅμως, ἀναφέρονται στήν Ἐλευθερία. Τό πρῶτο στήν­ ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν σκλαβιά τῶν Τούρκων καί τό ἄλλο, τό πανανθρώπινο, στήν ἐλευθερία καί τήν λύτρωσι τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ἁμαρτία.
Τό μήνυμα πού ἀπευθύνεται στόν Ἑλληνικό λαό, τοῦ ὑπενθυμίζει τό ἔνδοξο, ἡρωϊκό παρελθόν τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, τό ὁποῖο, ἄν καί ἐπί τετρακόσια χρόνια σκλαβιᾶς ἔζησε τήν βία, τήν ἐξορία, τούς ἐξισλαμισμούς, τό παιδομάζωμα, τίς ἀδικίες καί τίς γενοκτονίες τῶν ἀσιατῶν τυράννων, δέν ἀφωμοιώθηκε ἀπό τόν κατακτητή, ἀλλά ζοῦσε μέ τό ὅραμα τῆς λευτεριᾶς, τό ὁποῖο καί ἔγινε πραγματικότητα. Ἀλλά γιατί τά ἀναφέρουμε ὅλα αὐτά;
Νά ἀναβιώσουμε τά πάθη καί τά μίση μεταξύ τῶν δύο λαῶν; Ἀσφαλῶς, ὄχι. Ἁπλά, ἡ ἱστορία οὔτε διαγράφεται, οὔτε ξαναγράφεται. Μία φορά γράφεται, γιά νά διδάσκη καί νά ὑπογραμμίζη τά λάθη τῶν λαῶν, ὥστε νά μή ἐπαναλαμβάνωνται.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

20.3.12