30.4.13

29.4.13


Λιτανεία Κυριακή Βαΐων 2013

Την Κυριακή των Βαΐων γίνεται η λιτανεία του σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, σε ανάμνηση θαύματος του Αγίου που έσωσε το νησί από την επιδημία της πανούκλας. Είναι η μεγαλύτερη σε μήκος .

28.4.13

ΚΑΤΩ ΤΑ ΒΕΒΗΛΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!Διανεμήθηκε, δωρεάν, σέ ὅλα τά ξενοδοχεῖα τῆς Κωνσταντινου­πόλεως τό κοράνι, τό ἱερό βιβλίο τῶν μουσουλμάνων. Τό κοράνι ἐκδόθηκε στήν ἀγγλική καί στήν ἀραβική γλῶσσα, γιά νά ἔχουν τήν εὐκαιρία οἱ ἐπισκέπτες τῆς Πόλεως νά γνωρίσουν, ἄν θέλουν, τό βιβλίο τοῦ Μωάμεθ.
Αὐτή εἶναι ἡ εἴδησις. Δέν θά σχολιάσουμε τήν πολιτική τῆς γείτονος. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τί πράττουν.
Ἄς θυμηθοῦμε τί πράξαμε καί τί συνεχίζουμε νά πράττουμε ἐμεῖς εἰς βάρος τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας.
Μᾶς ἐνοχλοῦσε ἡ θρησκευτική ἀγωγή πού ἐδίδοτο στά σχολεῖα. Δέν θέλαμε τήν πρωϊνή προσευχή, τόν τακτικό ἐκκλησιασμό, τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν –τό κάναμε μάθημα θρησκειολογίας-, τήν ἱερά ἐξομολόγησι τῶν παιδιῶν, μᾶς ἐνοχλεῖ ἡ ἔπαρσι καί ἡ ὑποστολή τῆς σημαίας. Καί τό τότε ταλαίπωρο ὑπουργεῖο διά βίου... ἀπαιδείας καί ἀγραμματοσύνης, συνέχισε τήν ἀποδόμησι τῆς παιδείας μέ τά ἐγχειρίδια ποικίλου περιεχομένου -βιβλία τά λένε ἐκεῖ στό Μαρούσι- πού διακωμωδοῦν τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς φυλῆς μας, ἐξυμνοῦν ξενόφερτα ἤθη καί ἔθιμα. Καί σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 16 τοῦ Συντάγματος, τό ὁποῖο τοποθετεῖ ὡς στόχο τῆς παι­δείας «τήν καλλιέργεια τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν ἑλληνοπαίδων», πανηγυρικῶς κηρύσονται ἀντισυνταγματικά.
Βεβαίως ὁ κατάλογος δέν τελειώνει ἐδω. Καταργήθηκε ἡ θέσι τοῦ ἐκπρο­σώπου τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό Ἐθνικό Συμβούλιο Ραδιοτη­λεο­ράσεως, μέ ἀποτέλεσμα νά μᾶς τρέφουν ἀφειδώλευτα ἀπό τήν κοπρο­βιομηχανία τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν. Θέλησαν νά ὑπο­στείλουν τίς ἱερές εἰκόνες ἀπό τά δημόσια κτίρια, νά μειώσουν τόν ἀριθμό τῶν ἱερέων, νά ὑποβιβά­σουν τόν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας στήν ζωή τῶν Ἑλλήνων.
«Ἐπιλήψει γάρ με ὁ χρόνος διηγούμενον...» περί ἀποποινικο­ποι­ήσεως τῆς μοιχείας, πολιτικοῦ γάμου, αὐτομάτου διαζυγίου, ἀπα­λοιφῆς τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες, περί κινηματο­γρα­φι­κῶν προβολῶν βλασφήμων ἔργων, ὅπως τό ἐσχάτως αἰ­σ­χρό­τατο καί ἀσεβέστατο ἔργο γιά τήν θεανδρική προσωπικότητα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, «Corpus Christi», στό θέατρο Χυτήριο.
Καιρός νά περιορίσουμε τά βέβηλα χέρια πού προσπαθοῦν νά ἀπο­δυναμώσουν τήν πίστι τοῦ λαοῦ μας, νά ἀποχριστιανο­ποιή­σουν τό ἔθνος μας καί στό ὄνομα τῆς παγκοσμιοποιήσεως νά ἀπο­βάλουν ὡς περιττό καί ἀναχρονιστικό τόν πλοῦτο τῆς Ὀρθο­δο­ξίας καί νά τροφοδοτήσουμε τό ἔθνος μας μέ τά ζείδωρα νάματα τῆς πίστεώς μας. Οἱ καιροί οὐ μενετοί. 

Περιοδικό «ΛΥΔΙΑ»
 

25.4.13 Εάν ξεφύγεις από το θεό, δε θα σε κυνηγήσει,αλλά θα σε περιμένει.

Μάταια φεύγεις από το Θεό, δεν μπορείς να κρυφτείς. Αυτός όντως δε θα σε κυνηγά, αλλά θα σε περιμένει. Όμως δε θα σε περιμένει μόνο στη θέση που εσύ Τον άφησες, θα σε περιμένει σε όλες τις γωνιές και τις γραμμές του κόσμου.

Όσο πιο σοφοί δείχνουμε μπροστά στους ανθρώπους , τόσο πιο χαζοί αισθανόμαστε προς τον ίδιο τον εαυτό μας.
Όσο πιο πολύ εξαίρουμε τις αρετές μας μπροστά στους ανθρώπους, τόσο πιο δυνατά τονίζονται προς τους ίδιους μας τους εαυτούς ανάλογες αδυναμίες και ελαττώματα.
Ένας στρατιώτης εξομολογήθηκε στον φίλο του, ότι όποτε εξήρε στην παρέα και περιέγραφε τον ηρωισμό του στον πόλεμο, στη συνείδησης του ακαταμάχητα σπρώχνονταν εικόνες από όλες τις ήττες και τις αθλιότητες της ζωής του.

Όλα σου τα έργα, όποια πράξεις, αλλά όχι  εν ονόματι του ουρανού και χωρίς την άδεια του ουρανού, θα φέρουν πικρό καρπό, αφού ο ουρανός δεν θα τα περιβάλλει με τη χαρισματική του βροχή  ούτε θα τα φωτίσει με το ζωοδόχο του φως.
          Ότι και να σκοπεύεις άκουσε τη συμβουλή του ουρανού. Ότι και να υφαίνεις, να δένεις τις κλωστές στον ουρανό.

 Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς

23.4.13

ΘΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΠΗΓΗ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ (α)...Θολή πηγή ἡ γλώσσα μας, ὅταν μεγαλαυχῆ κάι ὑπερηφανεύεται, ὅταν γίνεται ὄργανο τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί τῆς ὑπερηφανείας, τοῦ ἀβυσσαλέου αὐτοῦ πάθους πού ἔγινε ὁ τάφος πολλῶν πνευματικῶν ὑπάρξεων.
Θολή πηγή ἡ γλώσσα μας, ὅταν λέγη λόγια περιττά, λόγια πού πληγώνουν καί φαρμακώνουν, λόγια σκληρά καί ἀταίριαστα στήν γλώσσα ἑνός χριστιανοῦ.
...Ἀλλά ἡ γλώσσα μας μπορεῖ νά μεταβληθῆ σέ μιά γάργαρη καί κρυστάλλινη πηγή. Καθαρή πηγή ἡ γλώσσα μας, ὅταν πλέκη ὕμνους καί ψάλλει ἐγκώμια στόν Κύριο, τόν δοτῆρα παντός ἀγαθοῦ. Καθαρή πηγή ἡ γλώσσα μας, ὅταν ὑπηρετῆ τήν ἀλήθεια καί τό δίκαιο˙... ὅταν μπορεῖ νά λέγη στόν ἐχθρό σέ ἀγαπῶ, στόν φταίχτη σέ συγχωρῶ, στόν ἀδικούμενο σέ ὑπερασπίζομαι, στόν ἀπελπισμένο ἔχε θάρρος...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

22.4.13


 Ο μόνος ειλικρινής διάλογος του επιστήμονα με τη φύση είναι : «πες μου φύση ,ποια είσαι εσύ, για να ξέρω ποιος είμαι εγώ».
Ο μόνος ειλικρινής διάλογος του ιστορικού με την ιστορία είναι: «Πες μου ιστορία, ποια είσαι εσύ, για να ξέρω ποιος είμαι εγώ».
Ο μόνος ειλικρινής διάλογος του αγίου με το θεό είναι: « Πες μου, θεέ μου, ποιος είσαι εσύ για να ξέρω ποιος είμαι εγώ».
 Αλάνθαστη απάντηση και στις τρεις περιπτώσεις είναι: «Άνθρωπε, βρες εμένα μέσα στον εαυτό σου!»

Στην τράπεζα ο τραπεζίτης χαρούμενα μετρά, πόσες χιλιάδες ημερών ακόμα μπορεί να τρώει. Ενώ ο πεινασμένος νεκροθάφτης από το νεκροταφείο παρατηρεί την πόλη και σκέφτεται: από ποιου τα δόντια αύριο θα πέσει το ψωμί?

Εάν είσαι πλούσιος μόνο με εκείνα που οι κλέφτες μπορούν να κλέψουν και οι σκόροι να φάνε, με τι θα μείνεις εάν οι κλέφτες όντως τα κλέψουν και οι σκόροι τα φάνε?

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

20.4.13

ΖΗΛΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΟ Χριστόφορος Κολόμβος, σε ηλικία 58 ετών, ζωηρά επιθυμούσε να ανακαλύψει το νέο κόσμο που μέχρι την εποχή του ήταν άγνωστος. Χτύπησε πολλές πόρτες. Πόσες νομίζετε; Δεκαοχτώ ολόκληρα χρόνια χτυπούσε τις πόρτες των ηγεμόνων της Ευρώπης να τον βοηθήσουν να κάνει το μεγάλο του ταξίδι. Όμως οι ραδιουργίες δεν το επέτρεπαν. Επέμενε όμως και τελικά πέτυχε. Με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια επιμονή πρέπει και εμείς να εργαζόμαστε για νέο κόσμο, για την ουράνια πατρίδα. Όταν υπάρχει ο ζήλος και ο ενθουσιασμός, και η ανακάλυψη και η κατάκτηση επιτυγχάνονται. 
ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΞΕΚΟΥΡΑΖΕΣΑΙ-ΑΡΧΙΜ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ

19.4.13

ΚΕΡΚΥΡΑ


17.4.13


Η ΚΑΜΠΑΝΑ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ   
Η Μεγάλη Βόλβη είναι ένα μικρό χωριό της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Είναι χτισμένο κοντά στη λίμνη της Βόλβης και οι απλοί και απλοϊκοί και καλοσυνάτοι άνθρωποι, που κατοικούν στα ολοκάθαρα σπιτάκια, ασχολούνται με την κτηνοτροφία και το ψάρεμα. Η λίμνη είναι γι αυτούς ένας πόρος ζωής. Κάποτε έπεσε πυκνή ομίχλη, όσο ποτέ άλλη φορά. Οι ψαράδες του χωριού, όταν επικρατεί  τέτοιος καιρός και βρεθούν ανοιχτά στη λίμνη χάνουν τον προσανατολισμό τους και αδυνατούν να επιστρέψουν. Αυτό συνέβη καί τότε. Η ομίχλη ήταν πυκνή και οι ψαράδες χάθηκαν. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι υπόλοιποι κάτοικοι κτυπούν την καμπάνα και κατευθύνουν τη βάρκα προς το μέρος του χωριού. Έτσι ξαναβρίσκουν το δρόμο τους.
   Πόσοι άνθρωποι σήμερα δεν ταξιδεύουν στη θάλασσα της ζωής τους, μέσα σε πυκνή ομίχλη. Έχασαν το πιστεύω τους, έχασαν και τον προσανατολισμό τους. Ταξιδεύουν χωρίς να ξέρουν από πού ξεκίνησαν και που θα καταλήξουν. Μια καταχνιά σκεπάζει τη σκέψη τους και ένα πυκνό σκοτάδι περιβάλλει τη καρδία τους. Ποιος γι’ αυτούς θα χτυπήσει την καμπάνα, να τους αφυπνίσει και να τους προσανατολήσει; Ποιος θα χτυπήσει την καμπάνα του Θεού ώστε να τους βοηθήσει να βρουν το δρόμο τους; Αν εσύ που διαβάζεις αυτές τις γραμμές  μπορείς, τότε γιατί δεν το κάνεις; Αν εσύ βρήκες το δρόμο σου γιατί δεν χτυπάς την καμπάνα για τον αδελφό σου, που ζει μέσα στην αντάρα των παθών και την ομίχλη της απιστίας;
ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΞΕΚΟΥΡΑΖΕΣΑΙ-ΑΡΧΙΜ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ