29.1.17

2013-2017

Σάν σήμερα, τέσσερα χρόνια πρίν, στίς 29 Ἰανουαρίου τοῦ 2013 ἐξεδήμησε πρός Κύριον ὁ πολυφίλητος καί πολύκλαυστος Γέροντάς μας π. Θεόφιλος˙ ὁ Πάτερ, ὅπως ὅλοι τόν ξέραμε... Ὁ Πάτερ ἀπό τήν Ἀσπροβάλτα, ὅπως κι ἐκεῖνος ἔλεγε...
Πέρασαν τέσσερα ὁλόκληρα χρόνια...
Τέσσερα χρόνια χωρίς τόν Πάτερ!
Τέσσερα χρόνια χωρίς τήν φυσική του παρουσία.
Τέσσερα χρόνια χωρίς τό γνήσιο, ἀκραιφνές ἐκκλησιαστικό φρόνημά του.
Τέσσερα χρόνια χωρίς τό ἀφυπνιστικό, διαφωτιστικό, θεολογικό, ἀληθινό κήρυγμά του.
Τέσσερα χρόνια χωρίς τόν ζεστό, παραμυθητικό του λόγο.
Τέσσερα χρόνια χωρίς τίς σοφές, πατρικές συμβουλές του.
Τέσσερα χρόνια χωρίς τήν συνετή, πνευματική καθοδήγησή του.
Τέσσερα χρόνια χωρίς τό ἀπροσποίητο, μειλίχιο χαμόγελό του.
Τέσσερα χρόνια χωρίς τόν εὐσκιόφυλλο Γεροπλάτανο!
Τέσσερα ὁλόκληρα χρόνια...
Ὀρφανοί; Ὄχι!
Ναί, πέρασαν τέσσερα χρόνια... ἀλλά...
Τέσσερα χρόνια μέ τόν Πάτερ στόν Οὐρανό!
Τέσσερα χρόνια μέ τίς θερμές πρεσβεῖες του.
Τέσσερα χρόνια μέ τίς σωστικές προσευχές του.
Τέσσερα χρόνια μέ τό μαγνητοσκοπημένο, ἀπομαγνητοφωνημένο ἀλλά ὁλοζώντανο κήρυγμά του.
Τέσσερα χρόνια μέ τήν γλυκειά, σάν αὔρα πνευματική παρουσία του.
Τέσσερα χρόνια μέ τά εὐεργετικά δωρήματά του.
Τέσσερα χρόνια μέ τίς δαψιλές εὐλογίες του...
Ἄς ἔχουμε ὅλοι τήν εὐχή του καί τήν ἐλπίδα ὅτι θά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά τόν συναντήσουμε πάλι, ὅταν μᾶς καλέσει ὁ Κύριος, στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν! Ἀμήν.
Blogger

26.1.17

Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Παρακάτω ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό περιοδικό «Ἁγία Λυδία» ἕνα κείμενο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός μας π. Θεοφίλου, τό ὁποῖο θεωροῦμε πώς εἶναι ἐπίκαιρο στίς ἡμέρες μας.
Βαρειά πληγωμένος ὁ Κυπριακός Ἑλληνισμός.
Πληγωμένος ἀπό τίς βαρβαρότητες τῶν ὀρδῶν τοῦ Ἀττίλα.
Πληγωμένος ἀπό τούς Πηλιογούσηδες, πού ἐνῶ τάχθηκαν νά φυλάγουν Θερμοπήλες, ἄνοιξαν τίς κερκόπορτες, γιά νά περάση ὁ βάρβαρος «Ἀττίλας».
Πληγωμένος καί ἀπό τίς ἀτιμίες τῶν Ἄγγλων, οἱ ὁποῖοι, ἐπειδή δέν μπόρεσαν νά ἀντέξουν τήν ἡρωϊκή ἀντίστασι τῶν Ἑλληνοκυπρίων ἀγωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι ταπείνωσαν μία ὁλόκληρη Βρεττανική Αὐτοκρατορία, γιά τόν λόγο αὐτό χρησιμοποίησαν τό λυσσασμένο σκυλί τῆς Μεσογείου.
Πληγωμένος ὁ Κυπριακός Ἑλληνισμός καί ἀπό τίς ἑκάστοτε ἑλληνικές κυβερνήσεις, οἱ ὁποῖες εὔκολα ἐνέδωσαν στίς πιέσεις τῶν μεγάλων καί ἰσχυρῶν τῆς γῆς.
Οἱ Ἑλληνοκύπριοι δέν εἶναι οὔτε κάφροι οὔτε μαμελοῦκοι. Οἱ Ἑλληνοκύπριοι ἀπαιτοῦν Δικαιοσύνη. Ἡ Ἑλληνική Μεγαλόνησος, ἡ Κύπρος, δέν εἶναι μπανανία, ἀλλά χώρα πού ἀνήκει στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωσι καί θά περιμένη κανείς δικαία ἀντιμετώπισι καί μεταχείρισι.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

23.1.17

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ!

Στράτος Κακαβάνης-Γεωργία Παπασπυροπούλου.
Τά ὀνόματα ἀσφαλῶς δέν μᾶς λένε καί πολλά πράγματα! Πρόκειται γιά δύο ἀνθρώπους πού δέθηκαν μέ τά ἱερά δεσμά τοῦ γάμου στό Αἴγιο, τό Σάββατο 7 Ἰανουαρίου. Ἔ, καί λοιπόν; Θά μοῦ ἀντιτάξετε...
Οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ ξενοδοχείου, στό ὁποῖο ἔλαβε χώρα τό γαμήλιο γλέντι, ρώτησαν τό ζευγάρι ἄν θά μποροῦσαν νά διαθέσουν κάποιες μερίδες φαγητοῦ πού περίσσεψαν, διότι λόγω τῆς κακοκαιρίας δέν κατάφεραν νά φθάσουν ὅλοι οἱ καλεσμένοι, σέ κάποιους ἀπό τούς κουρασμένους καί ταλαιπωρημένους ταξιδιῶτες πού κατέφυγαν στό ξενοδοχεῖο γιά λίγη ζέστη καί ἀνάπαυση. Καί οἱ νεόνυμφοι δέν τό σκέφτηκαν, σύμφωνα μέ τό ρεπορτάζ, οὔτε λεπτό: «Δεῖτε τους σάν καλεσμένους μας», ἦταν ἡ ἐντολή!
Συγκινητική ἡ χειρονομία! Γεμάτη ἀρχοντιά καί μεγαλεῖο! Ἀνθρωπιά, γνήσιο ἑλληνικό φιλότιμο καί ἀγάπη! Τό εὐγενέστατο νιόπαντρο ζευγάρι ξεκίνησε τήν νέα κοινή τους πορεία μέ τίς καλύτερες προϋποθέσεις. Χάρισαν τροφή, μά πάνω ἀπό ὅλα χαμόγελο καί θαλπωρή, σέ δεκάδες συνανθρώπους τους, ἐκ τῶν ὁποῖων ἡ συντριπτική πλειοψηφία ἦταν οἰκογένειες μέ μικρά παιδιά. Ὁ Θεός σίγουρα θά τούς τό ἀνταποδώσει ἑκατονταπλασίονα στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Νά ζήσουν!

Blogger

20.1.17

ΘΕΛΕΙΣ;

Εἶναι ἕνα δύσκολο πρόβλημα ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου καί χρειάζονται, ἀδελφοί μου, δύο πράγματα. Τό ἕνα ἡ θέλησις τοῦ ἀνθρώπου. Πρέπει νά θέλη ὁ ἄνθρωπος τήν σωτηρία του. «Θέλεις ὑγιής γενέσθαι;». Ὁ Θεός «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν». Ὅμως, πρέπει νά θέλη καί ὁ ἄνθρωπος. Τοῦ Θεοῦ θέλοντος, τοῦ ἀνθρώπου ἀρνουμένου, δέν μπορεῖ, ἀδελφοί μου, ὁ ἄνθρωπος νά σωθῆ. Ὁ Θεός σέβεται τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

17.1.17

Απολυτίκιο Αγ. Αντωνίου - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΣ ΖΗΣΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

Μέ τήν ἀρχή τῆς νέας χρονιᾶς, ἄς κάνουμε μιά καινούργια προσπάθεια. Καθαρή ἡ ζωή μας, καθαρή ἡ σκέψις μας, καθαρό τό βλέμμα μας, καθαρή ἡ ἀκοή μας, καθαρή ἡ γλῶσσα μας, καθαρή ἡ καρδιά μας, καθαρός ὁ βίος μας ἀπό κάθε τι τό ἁμαρτωλό. Καί ἄν ὁ Κύριος μᾶς εὕρη ἀγωνιζομένους, πίπτοντας καί ἀνισταμένους, τότε θά ἔχουμε τό ἔλεός Του, τότε θά πετύχουμε τόν ἁγιασμό μας, τήν σωτηρία μας...
Ἄν θέλουμε ἡ καινούργια χρονιά νά εἶναι μιά χρονιά ἐπιτυχημένη, διαφορετική ἀπό τίς ἄλλες, δέν ἔχουμε τίποτα ἄλλο νά κάνουμε, παρά νά προσεγγίσουμε τόν Θεό καί νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τό θέλημά Του. Αὐτή εἶναι καί ἡ θερμή μου εὐχή. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

12.1.17

ΕΠΙ ΤΑΣ ΠΗΓΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Εορτή Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου 7-1-2007

ΜΗΠΩΣ;

«Νά μήν ἀναγνωρίζεται ὁ πολιτικός γάμος τῶν ὁμοφύλων εἰσηγήθηκε στόν Ἄρειο Πάγο ὁ ἁρμόδιος εἰσηγητής ζητῶντας τήν ἐπικύρωση τῆς ἀπόφασης τοῦ Ἐφετείου Δωδεννήσου, πού ἔκρινε ἀνυπόστατο τόν γάμο μεταξύ δύο ἀνδρῶν». Σύμφωνα μέ τόν ἔντιμο δικαστικό ὁ «γάμος» δέν μπορεῖ νά εἶναι νόμιμος διότι ὁ Ἀστικός Κώδικας ἀντιλαμβάνεται τόν γάμο μόνο μεταξύ ἐτερο­φύλων καί ἀπό τίς εὐρωπαϊκές καί διεθνεῖς συμβάσεις γιά τά ἀτομικά καί πολιτικά δικαιώματα δέν συνάγεται πουθενά ἐπιχείρημα ὑπέρ τῆς ἀναγνω­ρίσεως «γάμου» μεταξύ ὁμοφύλων.
Σέ καιρούς ἠθικῆς καταπτώσεως εὐτυχῶς πού ὑπάρχουν κάποιοι λαμπροί, ἔντιμοι καί εὔορκοι δικαστικοί λειτουργοί, οἱ ὁποῖοι στέκονται στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί περιφρουροῦν αὐτόν τόν προδωμένο πιστό λαό μας ἀπό τίς σκοτεινές δυνάμεις τοῦ ἀθεϊσμοῦ καί τοῦ μηδενισμοῦ.
Χρόνια τώρα ὅλους μᾶς ἀπασχολεῖ ἤ καλύτερα μᾶς ἀπασχολοῦν καί μᾶς ἀποπροσανατολίζουν μέ τήν οἰκονομική κρίση. Προσπαθοῦν νά πλήξουν τήν Ἐκκλησία, νά ἐπιφέρουν τόν λεγόμενο χωρισμό Ἐκκλησίας-Κράτους. Ἀγωνί­ζονται νά δημιουργήσουν μία ἄθεη καί ἀνθελληνική κοινωνία. Πασχίζουν νά ἀποδομήσουν τήν ἑλληνική παιδεία δημιουργῶντας μία νεολαία χωρίς οὐσια­στική παιδεία, χωρίς κρίση, χωρίς ἀξίες καί ἰδανικά. Μοχθοῦν νά ἀφανίσουν κάθε τί πού μυρίζει θυμάρι καί λιβάνι, πού θυμίζει Χριστό καί Ἑλλάδα. Βάλθη­καν λυσσωδῶς νά κουρέψουν Σύριζα ὅ,τι ἀπέμεινε ὄρθιο!
Ἀλλά δέν ὑπάρχει καμμία φωνή ἀντιστάσεως; Δέν ὑπάρχουν πνευματικοί ἡγέτες νά διαμαρτυρηθοῦν; Δέν βρίσκεται οὔτε ἕνας μέσα ἀπό τούς 300 τῆς Βουλῆς, πού δέν ἔχει σαπίσει; Ποιοί μᾶς διαφεντεύουν ἐπιτέλους;

Σέ μιά τόσο κρίσιμη ἐποχή, ὅπου τά «πάντα ρεῖ» μήπως ἦρθε ἡ ὥρα ὁ φρουρός τῆς πίστεώς μας, ὁ ἀκοίμητος ἑλληνικός λαός, νά ἀφυπνισθεῖ καί νά ἀντιδράσει; Ἀναρωτιώμαστε. Μήπως;
Blogger

9.1.17

ΗΛΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΓΗ...

Ἀδελφοί μου,
νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὁ Χριστός ἦλθε στήν γῆ, ἔγινε ἄνθρωπος γιά μᾶς. Μή Τόν ἀπορρίπτουμε. Ἦλθε καί μᾶς ἔφερε τό φῶς, εἶναι ὁ ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης. Ἦλθε ὁ Χριστός καί μᾶς κήρυξε τήν ἀλήθεια. Ἦλθε ὁ Χριστός καί μᾶς ἔφερε τήν ἀγάπη. Ἦλθε ὁ Χριστός καί ἀποκατέστησε τίς σχέσεις πού ὁ ἐπαναστάστης ἄνθρωπος εἶχε δημιουργήσει μέ τόν Πλάστη του, μέ τόν Δημιουργό του.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

6.1.17

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ!

...Σήμερα, ἀδελφοί μου, ἑορτή τῶν Θεοφανείων, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δίνεται σέ ὅλους μας διά μέσου τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων.
Ὁ Κύριός μας στόν Ἰορδάνη ἁγίασε τά ὕδατα˙ τά πικρά τά ἔκανε γλυκά, τά θολά τά ἔκανε καθαρά, τά ἀνθρώπινα τά ἔκανε θεϊκά. Ἀπό σήμερα καί πέρα ἀνοίγονται καί γιά μᾶς οἱ οὐρανοί. Ἀπό σήμερα καί πέρα ἐλευθερώνεται ἡ ἀνθρώπινη φύσις, ἐλευθερώνεται ἀπό τά πονηρά πνεύματα, φρουρεῖται ἀπό τούς Ἀγγέλους καί θωρακίζεται ἀπό τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

4.1.17

ΠΑΝΤΑ ΨΗΛΑ

Πάντα ψηλά καί στόν καινούργιο χρόνο.
Πάντα ψηλά! Στοῦ ταξιδιοῦ τό τέρμα νά εἶσαι στοῦ Κυρίου τό πλευρό.
Ξέρετε ἀγαπητοί μας, ὁ καινούργιος χρόνος δέν εἶναι καλός ἤ κακός, καλές ἤ κακιές εἶναι οἱ προθέσεις μας καί τότε δίνουμε στό χρόνο μας τό ἀνάλογο περιεχόμενο καί γίνεται φωτεινός ἤ σκοτεινός.
Ἡ ζωή, μᾶς δίνει εὐκαιρίες, ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται πῶς τίς χρησιμοποιοῦμε καί τίς χρησιμοποιοῦμε ἀνάλογα μέ τούς στόχους πού ἔχουμε βάλει στή ζωή.
Ἀνάλογα μέ τό νόημα πού δίνουμε, ἀνάλογα μέ τό περιεχόμενο πού θέλουμε νά τή γεμίσουμε.
Δέν ὑπάρχουν κακιές ὧρες, ὑπάρχουν προσωπικές ἀδυναμίες, πού ἀπομακρύνουν τή Χάρι τοῦ Θεοῦ.
Μέ τή νέα χρονιά ἄς συμπορευόμαστε μαζί Του καί τότε ὅ,τι κι’ ἄν μᾶς συμβῆ, ὅ,τι κι’ ἄν ἔρθη στή ζωή μας
ἡ χρονιά μας θα εἶναι καλή

Καλή καί Εὐλογημένη Χρονιά.
Α.

1.1.17

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

...Λοιπόν; Ἐμεῖς πού εἴμαστε ἐδῶ παίρνουμε μιά ἀπόφασι. Νά διατηρήσουμε καί νά διασφαλίσουμε τήν καθαρότητα τοῦ νέου χρόνου. Νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό πάθη, ἀπό ἀδυναμίες, ἀπό ἐλαττώματα, ἀπό πληγές καί ἀπό καρκινώματα, πού ἀμαυρώνουν τήν ψυχή μας, τραυματίζουν τήν ψυχή μας, σκοτώνουν μέσα μας τήν πίστι στόν Θεό...
Βεβαίως, σήμερα ἑορτάζουμε ὅλοι μας, διότι ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία. Ἑορτάζει ὁ λαός μας... Ἑορτάζουν καί οἱ ἀπόδημοι τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Αὐτοί κρατοῦν τίς ἀρχές. Αὐτοί κρατοῦν τήν πίστι. Ἀγαποῦν τήν Ἑλλάδα. Ζοῦν τήν Ὀρθοδοξία. Τούς στέλνουμε ἕνα μήνυμα χαρᾶς καί εἰρήνης. Γιατί ζοῦμε σέ δύσκολες στιγμές καί ἡ Πατρίδα μας διέρχεται φοβερά κρίσιμες στιγμές... Δέν εἶναι δικά μας τά ἐθνικά θέματα. Εἶναι τῶν κυβερνώντων. Ἀλλά ἐμεῖς ὡς λαός, νά ξέρετε, ὀφείλουμε νά προσευχόμαστε...
Χρόνια πολλά, λοιπόν σέ ὅλους, καλή χρονιά, καλή χρῆσι τοῦ χρόνου καί ἐκμεταλλευόμενοι τόν χρόνο νά τόν χρησιμοποιοῦμε γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπο