26.2.17

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝ ΤΙΜΗ ΩΝ ΟΥ ΣΥΝΗΚΕ...Ἕνα πρωϊνό, πρόσφατα, ἀπό τό πρῶτο Πρόγραμμα τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας, ἀκούστηκε ἕνα σποτάκι, μιία ἀνακοίνωση -ἄν θέλετε ἐπί τό ἑλληνικότερον- τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοζωϊκῆς Ἑταιρείας. Ἡ Ἑταιρεία μᾶς ἔκανε γνωστό πώς ἡ δηλητηρίαση ἤ ἡ κακοποίηση ἑνός ζώου διώκεται ποινικά καί μᾶς προέτρεψε νά εἰδοποιοῦμε τά μέλη της ἄν ἀντιληφθοῦμε τέτοιου εἴδους περιστατικό. Κάπου πρός τό τέλος ἀνέφερε πώς κάποια ζῶα «δέν ἐπέλεξαν νά εἶναι ἀδέσποτα», γι’ αὐτό χρήζουν καί τῆς προστασίας μας κ.λπ. κ.λπ....
Μύριες οἱ σκέψεις καί οἱ εἰκόνες, πού κατέκλυσαν τό μυαλό μου!
Ποινική δίωξη γιά δηλητηρίαση ἤ κακοποίηση ζώου, ἀλλά ἀποποινικοποίηση τῆς ἄμβλωσης!
Ἀπροστάτευτα τά ζῶα καί χρήζουν προστασίας, ἀλλά 300.000 ἀνθρώπινες ψυχές –γιατί περί ἀθανάτων ψυχῶν καί ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων πρόκειται-  σφαγιάζονται κάθε χρόνο στήν Ἑλλάδα ἀπροστάτευτα!
Νά προστατέψουμε τά ἀδέσποτα ζῶα, γιατί δέν τό ἐπέλεξαν νά γίνουν ἀδέσποτα, ἀλλά νά φονεύσουμε -διακοπή κυήσεως τό λένε ἁπλά (!)- χιλιάδες ἀθῶες ψυχές, πού δέν πρόλαβαν κἄν νά δοῦν τό φῶς τοῦ ἥλιου. Αὐτά τό ἐπέλεξαν;
Σέ μιά Ἑλλάδα, πού ἀπό παντοῦ αἱμορραγεῖ, οἱ ἀμβλώσεις ὑπολογίζονται στίς 140 ἀνά 1.000 Ἑλληνίδες! Παγκόσμια θλιβερή πρωτιά! Ἀλοίμονο! Ἐπιδιώκουμε καί καταδιώκουμε τήν... ὀργή τοῦ Θεοῦ;
Ὁ νέος Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ντόναλντ Τράμπ δήλωσε πώς τό ἀμερικανικό κράτος δέν θά χρηματοδοτεῖ πλέον τίς ἀμβλώσεις, διότι τίς θεωρεῖ ἔγκλημα καί δέν θέλει τό κράτος του νά συμμετέχει σ’ αὐτό.
Κι ἐμεῖς, στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, στήν Ἑλλάδα πού γηράσκει λόγω τῆς ὑπογεννητικότητας, πού κατακλύζεται ἀπό μετανάστες, πού πολλοί νέοι μεταναστεύουν γιά ἕνα καλύτερο μέλλον, χρηματοδοτοῦμε τίς ἀμβλώσεις, τίς νομιμοποιήσαμε καί παρέχουμε συμβουλές γιά «οἰκογενειακό προγραμματισμό», στέλνοντας κάθε χρόνο χιλιάδες Ἑλληνόπουλα στούς κάδους τῶν ἀπορριμμάτων τῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων, ἀδιαφορῶντας γιά τήν ἁμαρτία πού διαπράττεται, παραβλέποντας τό ἔγκλημα πού διενεργεῖται, νομιμοποιῶντας τόν φόνο πού ἐπιτελεῖται, κωφεύοντας τόσο ἀνάλγητα στήν «σιωπηρή» κραυγή τοῦ ἀπροστάτευτου ἐμβρύου, τό ὁποῖο κάνει ἀπεγνωσμένες προσπάθειες νά μείνει προσκολλημένο στά σπλάγχνα τῆς μητέρας του!
«Καί ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48,13)... Ἄν ζοῦσε σήμερα ὁ Προφητάναξ Δαυίδ ἴσως νά ἔγραφε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔγινε πολύ χειρότερος ἀπό τά ἄλογα ζῶα. Γιατί τά ζῶα, σεβόμενα τόν Δημιουργό τους, ἀκολουθοῦν τό ἔνστικτο πού Ἐκεῖνος τούς χάρισε καί δέν σφάζουν τά παιδιά τους! «Εἶναι ἀνεκδιήγητος», λέει ὁ Μέγας Βασίλειος στήν περίφημη «Ἑξαήμερο», «στά ζῶα ἡ στοργή μεταξύ γονέων καί τέκνων, διότι ὁ Θεός πού τά δημιούργησε, ἀνεπλήρωσε τήν ἔλλειψη τοῦ λογικοῦ μέ τήν ὑπεροχή τῶν αἰσθητηρίων...» καί ὅπως ἔλεγε καί ὁ π. Θεόφιλος «ὁ λύκος τόν λύκο δέν τρώει, ὁ ἄνθρωπος τόν ἄνθρωπο κατασπαράσσει»!
Ἄς εὐχηθοῦμε πώς κάποτε θά μετανοήσουμε ὡς πρόσωπα καί ὡς Ἔθνος καί δέν θά προκαλοῦμε τόσο ἀναίσχυντα τήν δικαιοσύνη καί τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ! Γένοιτο!

 Blogger

23.2.17

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οἱ καιροί πού διερχόμαστε εἶναι δύσκολοι. Ἡ ἀποδιοργάνωσις τῆς κοινωνίας μας εἶναι δεδομένη. Τό σαπιοκάραβο τῆς Ἑλλάδος τό ρίψαμε στά βράχια καί τό ἐγκαταλείψαμε. Οἱ αὐτόκλητοι ναυαγοσῶστες-διασῶστες πολλοί, μέ κακοπροαίρετες διαθέσεις. Μᾶς χλευάζουν, μᾶς εἰρωνεύονται. Ὁμιλοῦν γιά τόν εὐγενέστατο καί πολιτισμένο ἑλληνικό λαό καί κάνουν λόγο γιά τεμπελχανεῖο. Ναί, αὐτός ὁ λαός, σέ καθημερινή βάσι, βομβαρδίζεται μέ εἰδήσεις καί πληροφορίες ἀφαντάστως ἀνησυχητικές. Καί ἀνήσυχος καί ἀπογοητευμένος, ζαλισμένος καί προδομένος ψάχνει καί ἀνα-
ζητᾶ στηρίγματα.
Ναί, ὁ ἑλληνικός λαός ὀδυνᾶται καί θρηνεῖ γιά τό κατάντημά του. Θρηνεῖ! Ποιός θά σπογγίση τά δάκρυα; Ποιός θά ἐνθαρρύνη καί θά γεμίση τίς καρδιές μέ ἐλπίδα καί αἰσιοδοξία;
Ὅταν ὁ λαός περνάη κρίσι, ἡ Ἐκκλησία μας τόν στηρίζει, ἐνθαρρύνει τό ποίμνιο καί συμπαρίσταται σ’ αὐτό. Τοῦ χαρίζει τήν ἐλπίδα, κρούει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου, χτυπᾶ τίς καμπάνες καί τόν καλεῖ σέ ἐγρήγορσι, σέ συσπείρωσι καί σέ ἀνταπόκρισι. Ἡ Ἐκκλησία, καί μόνον ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νά καλέση τόν λαό, νά ὀρθώση τό ἀνάστημά του, νά γονατίση καί νά ζητήση τήν λύσι τοῦ προβλήματος στήν παρουσία, τήν εὐλογία καί τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ. Καιρός, λοιπόν, νά καταφύγουμε σ’ Αὐτήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

20.2.17

ΓΕΝΝΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ!

Χάθηκε τό πᾶν; Εἶναι ὅλα τόσο ζοφερά, τόσο σκοτεινά;  Ὄχι, μύριες φορές ὄχι! Πάντοτε ὑπάρχουν καί θά ὑπάρχουν φωτεινά παραδείγματα πού θά μᾶς δίνουν κουράγιο, ἐλπίδα, δύναμη. Ὅσο κι ἄν γίνεται προσπάθεια ἤ φαίνεται πώς γίνεται προσπάθεια μετάλλαξης τοῦ Ἕλληνα, ἀλλαγῆς τοῦ τρόπου ζωῆς του, ἀλλοίωσης τῶν ἠθῶν καί τῶν πατροπαραδότων ἀξιῶν του,... «εἰς μάτην ἐκοπίασαν»... Ἔχει τελικά ὁ Ἕλληνας γερή κράση! Εἶναι στήν ἰδιοσυγκρασία μας ἡ ἀντίσταση...
Αὐτήν τήν φορά τά φωτεινά ἀστέρια ἔλαμψαν μέσα ἀπό τόν δαφνοστεφῆ Ἑλληνικό Στρατό μας. Τά στρατευμένα νιάτα μας!... Ναί, αὐτοί οἱ τόσο κατηγορημένοι Νεοέλληνες, μέ ἕνα στόμα καί μιά ψυχή θυσίασαν τό προσωπικό τους συμφέρον ὑπέρ τῆς φιλτάτης Πατρίδος. Οἱ ἑκατοντάδες γενναῖοι στρατιῶτες τῆς 2016 Ε/ΕΣΣΟ, πού ὑπηρετοῦν σέ Μονάδες τοῦ Ἕβρου καί τῶν νήσων τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἐθελοντικά καί μέ δήλωσή τους, ἀποποιήθηκαν τοῦ δικαιώματός τους νά μετατεθοῦν στό ἐσωτερικό, σέ πόλεις συμφερόντων τους καί ζήτησαν νά παραμείνουν μέχρι τό πέρας τῆς θητείας τους στίς Μονάδες πού ὑπηρετοῦν στήν παραμεθόριο. Θέλησαν, λόγω τῶν κινδύνων πού ἀντιμετωπίζει ἡ Πατρίδα μας «νά μείνουν στήν πρώτη γραμμή»!
Εὖγε, γενναῖα Ἑλληνόπουλα! Μέ τέτοια Παλληκάρια ἡ Ἑλλάδα δέν θά σβήσει, δέν θά χαθεῖ, δέν θά πεθάνει! Προσβλέπουμε ὅλοι, μετά τόν Θεό καί τήν Παναγία, στό ὑψηλό σας φρόνημα, στήν τόλμη σας, στήν γενναιότητά σας, γιά τήν διαφύλαξη τῆς ἀκεραιότητος τῆς ἀγαπημένης μας Ἑλλάδος! Κι ἐμεῖς, ὡς ἀντίδωρο στήν θυσιαστική σας ἀγάπη, θά προσευχόμαστε στήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό νά σᾶς σκεπάζει, νά σᾶς προστατεύει καί νά διώξει μακριά κάθε ἐχθρό καί πολέμιο.  

 Blogger

17.2.17

ΜΕΤΑΝΟΩ...

Μετανοῶ σημαίνει συναισθάνομαι τήν ἁμαρτωλότητά μου.
Μετανοῶ σημαίνει ὅτι παίρνω τήν ἀπόφασι νά κόψω κάθε ἁμαρτωλό δεσμό μέ τήν ἁμαρτία.
Μετάνοια σημαίνει στροφή 180 μοιρῶν.
Μετάνοια σημαίνει ἀλλαγή σκέψεως, ἐκφράσεως καί τρόπου ζωῆς.
Μετάνοια σημαίνει... Χθές ζοῦσα μακρυά ἀπό τόν Θεό καί σήμερα παίρνω τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

14.2.17

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ;

...Διαπράττουν τό μεγαλύτερο ἔγκλημα τῆς ζωῆς των ἐκεῖνοι πού δολοφονοῦν στίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας τόν Θεό.
Διαπράττουν τό μεγαλύτερο ἔγκλημα στόν συνάνθρωπό τους ἐκεῖνοι πού κόβουν τήν ἐλπίδα. Ποιός θά δώση ἐλπίδα στόν ἄρρωστο πού χαροπαλεύει, ὅταν τοῦ ἀφαιρῆς τήν ἐλπίδα πού εἶναι ὁ Θεός; Ἔγκλημα πού πρέπει ὅλους μας νά μᾶς συγκλονίζη.
Ἀφῆστε τούς ἀνθρώπους νά πιστεύουν στόν Θεό. Νά κρατοῦν τήν ἀλήθεια στά χέρια τους καί νά πορεύωνται σύμφωνα μέ τήν ἀλήθεια, πού εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία μας, πού εἶναι ὁ Χριστός μας...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

11.2.17

ΚΥΡΙΕ ΓΕΝΟΥ ΙΛΕΩΣ...

Κάποτε τά σχολεῖα μας ἦταν χῶροι ἱεροί. Προσέφεραν ὄχι μόνο γνώση, ἀλλά μόρφωση, ἤθος, χαρακτῆρα...
«Τῆς παιδείας αἱ μέν ρίζαι πικραί, οἱ δέ καρποί γλυκεῖς», διαβάζαμε κάποτε στούς τοίχους τῶν σχολείων μας καί μᾶς μάθαιναν ὅτι τό εἶπε ὁ Ἰσοκράτης, χιλιάδες χρόνια πρίν...  
Κάποτε στά σχολεῖα μας, μᾶς μάθαιναν πώς «στούς γονεῖς μας ὀφείλουμε τό ζῆν καί στούς διδασκάλους μας τό εὖ ζῆν», κατά τόν Μέγα Ἀλέξανδρο...
 Κάποτε τά σχολεῖα μας ἦταν φυτώρια χρηστῶν ἀνθρώπων, μέ κρίση, μέ εὐγένεια, μέ γνώσεις. «Ἡ παιδεία τοῖς ἀνθρώποις δεύτερον ἥλιον εἶναι», ἔλεγε ὁ Πλάτων...
Σήμερα; Σήμερα τρεμοσβήνει τό φῶς τῆς παιδείας! Σήμερα τά σχολεῖα μας προσφέ­ρουν ἄλλου εἴδους γνώση, παραμόρφωση πές, ἀνηθικότητα... ἤ τουλάχιστον αὐτό προσπαθεῖ νά ἐπιβάλει τό Ὑπουργεῖο ἀ-Παιδείας.
Στήν Οὐκρανία, ὁ κ. Πρωθυπουργός, ἀπευθυνόμενος πρός τούς Ἕλληνες τῆς ἐκεῖ παροικίας, χαρακτήρισε τήν Ἑλληνική Κοινότητα «ὡς μία πολύ σημαντική κοινότητα» κι αὐτό γιατί, ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε: «παρότι βρίσκεστε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά ἀπό τήν πατρίδα, κρατᾶτε τίς παραδόσεις, τά ἤθη, τά ἔθιμα, τίς ἀξίες, τήν ἑλληνική γλώσσα ζωντανή»!
Γιά ποιά ἤθη, ἔθιμα, ἀξίες, παραδόσεις καί γλώσσα μιλάει ὁ κ. Πρωθυπουργός; Πιστεύει, πράγματι, αὐτά πού εἶπε στούς Ἕλληνες τῆς Οὐκρανίας ἤ αὐτά «πουλοῦσαν» ἐκείνη τήν στιγμή σ’ ἐκεῖνον τόν τόπο;
Καί ἄν τά πιστεύει, γιά νά μήν ἀδικοῦμε κανέναν, γιατί ἐντός Πατρίδος τά ἔχουμε ἀπεμπολήσει; τά πολεμοῦμε; τά ἀποκηρύσσουμε; Τά θεωροῦμε παρωχημένα, ὀπισθοδρομικά, ἀναχρονιστικά;
Ποιά ἤθη καί ποιές ἀξίες διδάσκουν τά σημερινά ἐγχειρίδια, πού ἐπιμένουν νά τά ἀποκαλοῦν «σχολικά βιβλία»;
Ποιές παραδόσεις καί ποιά ἔθιμα προβάλλονται καί παρουσιάζονται στίς σχολικές κοινότητες;
Ποιά γλώσσα προσπαθοῦν νά διατηρήσουν, ἐντός τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, ζωντανή;
Εἴμαστε ὑπερβολικοί; Γιά διαβάστε:
«Οι φιλόλογοι επισημαίνουν ότι τα τελευταία δύο χρόνια (2015 - 2016) στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, καθώς και στο μάθημα της Ιστορίας στην Α΄Λυκείου καταφέρθηκαν καίρια πλήγματα με τη λήψη και εφαρμογή μέτρων χωρίς διάλογο με τους αρμόδιους φορείς (Πανεπιστήμια, Φιλολογικές Εταιρείες κ.τ.λ.)... Στη χώρα που γέννησε τον Ελληνοκεντρικό Ανθρωπισμό η ανθρωπιστική παιδεία βρίσκεται υπό διωγμόν...  Ελληνικό σχολείο όμως χωρίς τον Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιο και χωρίς την Αντιγόνη του Σοφοκλή είναι σχολείο με δυσαναπλήρωτο έλλειμμα παιδείας, χωρίς ουσιαστική αγωγή δημοκρατίας, χωρίς μαθητεία στην αντίσταση απέναντι  στις αυθαιρεσίες της εκάστοτε εξουσίας και χωρίς ανάδειξη, ως υπέρτατης αξία, της αγάπης».
(Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων).
Μήπως ἡ «Θεματική ἑβδομάδα» καί δή ἡ ἑνότητα «Ἔμφυλες ταυτότητες», πού ἤδη θεσπίστηκε ἀπό τό Ἑλληνικό κοινοβούλιο (ἀλοίμονο!) ὑπηρετεῖ ἤθη καί ἀξίες; Ὁ σοδομιτισμός εἶναι φυσιολογική μορφή ἀνθρώπινης σχέσης; Κύριε, ἐλέησον!
Ποιός θά κλάψει γιά τό κατάντημά μας;
Ποιός θά θρηνήσει γι΄ αὐτή τήν ἐξαχρείωση;
Ποιός θά ἀπολογηθεῖ γι’ αὐτές τίς ἐγκληματικές ἀποφάσεις εἰς βάρος τῶν παιδιῶν μας;
Ἕλληνες, ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἀντισταθεῖτε!
Σεβαστέ Δάσκαλε, στάσου ὄρθιος, ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν σου καί μήν δηλητηριάσεις τίς ψυχές τῶν μαθητῶν σου!
Καλοί μας γονεῖς, προστατέψτε τά παιδιά σας, μήν ἐπιτρέψετε νά καταστρέψουν τίς ψυχές τῶν παιδιῶν σας μέ τόν πιό χυδαῖο τρόπο!
Κύριε, γενοῦ, ἵλεως... Ἀμήν.

 Blogger

8.2.17

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ: ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ!

Ὅποιος πιστεύει στόν Θεό, ἔχει φῶς. Ὅμως, ὅταν ζῆ μέσα στά πάθη, μέσα στίς ἀδυναμίες, τυφλώνεται. Τυφλώνει ὁ ἐγωϊσμός. Τυφλώνει τό μῖσος. Τυφλώνει ἡ κακία. Τυφλώνει ἡ ὑπερηφάνεια. Τυφλώνει τό πάθος τῆς φιλαργυρίας. Δέν βλέπει κανέναν κοντά του, ζῆ στόν κόσμο του...
Τυφλώνεται ὁ ἄνθρωπος ὅταν χάση τόν Θεό. Τυφλώνεται ὅταν δέν ἔχη πνευματική ζωή. Εἶναι φοβερό νά εἶσαι τυφλωμένος πνευματικά...
Εἴμαστε φῶτα! Ἄν, βεβαίως, ζοῦμε ὡς Χριστιανοί. Ἄν πολιτευόμαστε ὡς Χριστιανοί, ὡς παιδιά τοῦ φωτός. Οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι. Ζοῦμε σέ δύσκολες ἐποχές καί δέν ξέρουμε ποῦ θά ὁδηγηθοῦμε αὔριο...
Κρατᾶτε τήν ἐλπίδα! Μήν ἀπογοητεύεσθε. Ὄρθιοι θά πέσουμε στήν ζωή αὐτή, μαχόμενοι γιά τήν ἀλήθεια, γιά τό φῶς, γιά τήν δικαιοσύνη, γιά τήν ἀγάπη, γιά τήν ἰσότητα. Γιά μιά καλύτερη κοινωνία. Ἡ ἐλπίδα μας, τό στήριγμά μας, ἡ σιγουριά μας καί ἡ ἀσφάλειά μας εἶναι ὁ Θεός. 

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

4.2.17

ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΠΙΔΑ!

Ἀλήθεια, τί Χριστό θά παραδώσουμε στά παιδιά μας; Μιά πίστι ἀποδυναμωμένη, μιά ἀποκάλυψι διαλελυμένη. Τί θά ποῦμε στά παιδιά μας φεύγοντας ἐμεῖς ἀπό τόν κόσμο αὐτό; Ἡ ζωή μας ὑπῆρξε ἰδανική; Οἰκειοποιηθήκαμε τά ἀγαθά πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός;
Ὅμως, ἀδελφοί μου, τό πᾶν δέν ἀπωλέσθη. Τό μικρόν ποίμνιον ὑπάρχει. Τό λεῖμμα σώζεται. Εἶσθε ἐσεῖς. Εἶσθε τά παιδιά τοῦ Θεοῦ πού σήμερα βρίσκεσθε ἐδῶ καί ἐκεῖνα πού δι’ εὐλόγους αἰτίας ἀπουσιάζουν. Εἶσθε ἡ μικρά ζύμη. Τά φῶτα πού φωτίζουν. Εἶσθε τά ἀστέρια τοῦ οὐρανοῦ. Οἱ Χριστιανοί ἦσαν πάντοτε μειονότητα. Οὐδέποτε ἦταν ἡ πλειονότητα.
Μήν ἀγπογοητεύεσθε. Μήν ἀπελπίζεσθε. Ἔχουμε Πατέρα! Ἔχουμε ἐλπίδα!

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

1.2.17

ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ!

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἔκρινε ἀντισυνταγματική τήν ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης, πού ἐπέτρεπε τήν λειτουργία τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων τίς Κυριακές... Παράλληλα στήν ἀπόφαση τῆς Ὁλομέλειας καταγράφονται τά συνταγματικά δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων καί τῶν πολιτῶν σέ σχέση μέ τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς. Συγκεκριμένα ἀναφέρεται:
«Τό Σύνταγμα κατοχυρώνει γιά τούς πάσης φύσεως ἐργαζομένους καί ἀπασχολουμένους τό δικαίωμα ἐλεύθερου χρόνου καί τῆς ἀπόλαυσης τοῦ ἀτομικοῦ καί τοῦ ἀπό κοινοῦ μέ τήν οἰκογένειά τους, ὡς τακτικό διάλειμμα τῆς ἑβδομαδιαίας ἐργασίας.
Τό διάλειμμα αὐτό ὑπηρετεῖ τήν ὑγεία καί τήν ὁμαλή ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀτόμου... προσφέρει τήν δυνατότητα ὁργάνωσης τῆς κοινωνικῆς καί οἰκογενειακῆς ζωῆς του... δύνανται μόνοι ἤ ἀπό κοινοῦ μέ τήν οἰκογένειά τους νά μετέχουν στήν συλλογική ἀνάπαυλα μιᾶς κοινῆς ἀργίας ἀνά ἑβδομάδα, ὡς τέτοια ἡμέρα ἔχει ἐπιλεγεῖ... ἡ σχετιζόμενη μέ τήν Χριστιανική θρησκεία».
Δόξα σοι ὁ Θεός!
Ἕνα φῶς μέσα στό πυκνό σκοτάδι τῆς ἐποχῆς μας. Μιά λάμψη μέσα στόν ζόφο τῶν ἡμερῶν μας. Μιά ἐλπίδα μέσα στήν διάχυτη καταχνιά.  
Ναί, διά στόματος τῶν ἐντίμων δικαστῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, δόθηκε ἕνα ἠχηρό ράπισμα σέ ὅλους ἐκείνους, πού ἐνορχηστρωμένα ἐπιτίθενται ἐναντίον κάθε ἱεροῦ καί ὁσίου τῆς φυλῆς μας. Ἡ λυσσαλέα προσπάθεια τῶν δῆθεν προοδευτικῶν, ἤ γιά νά ἐκφραζόμαστε ἀκριβέστερα, τῶν σκοταδιστῶν, νά καταργήσουν τήν Κυριακή ἀργία στό ὄνομα τάχατες τῆς καταπολέμησης τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καί τῆς ἀνάνηψης τῆς ἑλληνικῆς ἀγορᾶς, ἀπέτυχε παταγωδῶς.
Ἡ Κυριακή ἀργία εἶναι ἡμέρα Κυρίου καί κάθε προσπάθεια κατάργησής της εἶναι ἱεροσυλία. Ἄς ψάξουν ἄλλους τρόπους, πιό πρόσφορους, γιά τήν αὔξηση τῶν ἐσόδων τῶν ἐπιχειρήσεων καί κατ’ ἐπέκταση τῆς καθημαγμένης ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἄς ποῦν ὅλη τήν ἀλήθεια στόν Ἑλληνικό λαό γιά τό περιλάλητο «λεφτά ὑπάρχουν», γιά τίς «λίστες», γιά τίς «μαύρες τρύπες» καί γιά τόσα ἄλλα, πού θά ἀποφέρουν πραγματικά κέρδη καί ἄς σταματήσουν ἐπιτέλους νά μαίνονται ἐναντίον τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας.   

Blogger