28.10.17

Έφεδρος ανθυπολοχαγός Μαρινέλλα

ΖΗΤΩ Η 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940!

77 χρόνια ἔχουν περάσει ἀπό τό ἡρωϊκό Ἔπος τοῦ ΄40. Ὑπάρχουν ἀκόμη κάποιοι ἐπιζόντες, ἀμούστακα τότε παιδιά καί νεαρές κοπελίτσες, πού μαζί μέ τούς ἧρωες, πού ἔχουν περάσει στήν ἀθανασία, ἔγραψαν ἐκεῖνες τίς λαμπρές σελίδες τῆς ἔνδοξης ἱστορίας τῆς Πατρίδος μας. Σελίδες δόξης, ἡρωϊσμοῦ, γενναιότητος, παλληκαριᾶς, ἀνδρείας, θυσίας, ἀλλά καί σελίδες γεμάτες ἐθνική ἑνότητα, ὁμοψυχία, ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα, πίστη στόν Θεό, πόθο γιά τήν ἐλευθερία.
Ζοῦν ἀνάμεσά μας. Κάποιοι μαζί μας. Μοιραζόμαστε ἴσως τήν ἴδια στέγη. Ζοῦν τό παρόν καί ἀναπολοῦν τό ἔνδοξο παρελθόν. Νοσταλγοῦν ἴσως ἐκεῖνα τά δύσκολα χρόνια, κατά τά ὁποῖα ὅμως, οἱ Ἕλληνες ὁμονοοῦντες, μέ ὑψηλό φρόνημα καί ἀκράδαντη πίστη στόν Θεό καί τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό, κατάφεραν νά ταπεινώσουν τούς ἐπίδοξους κατακτητές καί νά προκαλέσουν τόν παγκόσμιο θαυμασμό.
Ὁ ἀγώνας ἄνισος! Ὁ ἐξοπλισμός μας πενιχρός. Ὁ ἐχθρός πολυπληθής καί ὁ ὁπλικός του ἐξοπλισμός σύγχρονος καί ἄφθονος. Πῶς, λοιπόν, κατατροπώσαμε τόν ἐχθρό; Τί συνετέλεσε ὥστε ὅλος ὁ τότε κόσμος νά μιλᾶ γιά τά ἡρωϊκά κατορθώματα μιᾶς δράκας Ἑλλήνων; Πῶς ἔφθασαν στό σημεῖο νά ὁμολογοῦν «πώς οἱ ἥρωες πολεμοῦν σάν Ἕλληνες»;
Οἱ Ἕλληνες, πού ἔγραψαν τό ἀνεπανάληπτο Ἔπος τοῦ 1940, ἤξεραν ὅτι ὁ Θεός ἦταν μέ τό μέρος τους.  Ἤξεραν ὅτι ὁ ἀγῶνας τους «ὑπέρ βωμῶν καί ἐστιῶν» ἦταν δίκαιος. Ἤξεραν ὅτι Ἀρχιστράτηγός τους ἦταν ἡ πληγωμένη Παναγία τῆς Τήνου. Γι’ αὐτό ἦταν ἀτρόμητοι! Γι’ αὐτό μεγαλούργησαν! Γιατί πίστευαν στόν Θεό! Γιατί σέβονταν τόν Θεό!
Σήμερα, ἐμεῖς οἱ νεοέλληνες -ἀπόγονοι τῶν ἀθανάτων ἡρώων τοῦ 1940- ὀφείλουμε «τοῖς κείνων ρήμασι πειθόμενοι»,
-νά διαφυλάξουμε ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπό τό ὑπέρτατο ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας καί ἀπό τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς φυλῆς μας.
-νά ὁμονοήσουμε, παραμερίζοντας τά πάθη καί τίς μικροψυχίες μας, γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τίς σύγχρονες «Δυνάμεις τοῦ Ἄξονα», οἱ ὁποῖες βρίσκονται ἐκτός καί ἐντός τῶν πυλῶν.
-νά ξυπνήσουμε ἀπό τόν λίθαργο καί νά σταματήσουμε νά παίρνουμε τό ἀφιόνι μέ τό ὁποῖο μᾶς ποτίζουν.
-νά στραφοῦμε ταπεινά πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί νά ζητήσουμε νά ἡγηθεῖ τοῦ Ἔθνους μας γιά νά τό ὁδηγήσει ἀκόμη μιά φορά σέ λαμπρή νίκη.
-νά ἐκζητήσουμε τό ἔλεος καί τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ, δείχνοντας ἔμπρακτα τήν μετάνοιά μας γιά τήν προδοσία μας.
Ὁ «Ἀννίβας πρό τῶν πυλῶν»!
Τί λέμε; Δέν ἔμεινε «λίθος ἐπί λίθον»! Καί συνεχῶς κατηφορίζουμε!...
Ἀδέλφια, «ὅσοι πιστοί», ὅλοι στά γόνατα! Νά καθικετεύσουμε τήν Κυρία Θεοτόκο, τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ Γένους μας, νά μήν μᾶς ἀφήσει! Νά μήν μᾶς ἐγκαταλείψει! Νά ἀνορθώσει καί πάλι τόν εὐλογημένο Ἑλληνικό λαό εἰς πείσμα ὅλων ὅσων μισοῦν τήν Πατρίδα μας καί τόν ἑλληνορθόδοξο πλοῦτο της. Τό τίμιο αἷμα τῶν προγόνων μας, οἱ ὁποῖοι ἄφησαν στά κακοτράχαλα βουνά τῆς Πίνδου καί τῆς Βορείου Ἡπείρου τά κόκκαλά τους, ἄς μήν γίνει ποτάμι, πού θά μᾶς καταπνίξει γιατί θά ἔχουμε φανεῖ ἀντάξιοι τῆς παρακαταθήκης τους. Ἡ θυσία τους ἄς μήν πάει χαμένη!
Καλή Λευτεριά!

Blogger

27.10.17

26.10.17

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!

Μέ ἱερή συγκίνηση παρακολουθήσαμε ἀπό τηλεοράσεως τό Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο καί τήν Δοξολογία γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης ἀπό τόν τουρκικό ζυγό. Οἱ ἱερές ἀκολουθίες τελέσθηκαν στόν πάνσεπτο καί μεγαλοπρεπέστατο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, σήμερα ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, τῇ συμμετοχῇ πλειάδας Ἱεραρχῶν καί παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, πολιτικῶν ἀρχῶν καί ὅλης τῆς Στρατιωτικῆς ἠγεσίας.
Δέος καί ρίγη συγκινήσεως προκάλεσε σέ ὅλους μας τό Ἐκκλησίασμα, ὅταν σύσσωμο, ἔψαλε τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο. Ὁ πρῶτος πολίτης τῆς χώρας, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, οἱ Ἀρχιερεῖς, ὁ Ἀρχηγός τοῦ Στρατοῦ, οἱ περισσότεροι πολιτικοί ἄρχοντες καί ὅλοι οἱ ἀνώτεροι καί κατώτατοι στρατιωτικοί καί φυσικά κλῆρος καί λαός, ὅλος ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ, οἱ εὐγενεῖς Θεσσαλονικεῖς ἔψαλαν «...ἀπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά...». Τί ὡραία εἰκόνα!
Ἀσυναίσθητα προσεύχεται κανείς ὑπέρ φωτισμοῦ τῶν ἀρχόντων, «ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθνους...», «ὑπέρ τοῦ συμπολεμῆσαι καί ὑποτάξαι ὑπό τούς πόδας αὐτῶν πάντα ἐχθρόν καί πολέμιον...»... γιά νά μήν λυποτακτήσει κανείς, νά μήν προδώσει κανείς αὐτήν τήν δύσμοιρη Πατρίδα...
Κι ἄς κοάζουν κάποιοι ἀγουροξυπνημένοι προοδευτικοί περί χωρισμοῦ Ἐκκλησίας-Κράτους (μακάρι νά ἤξεραν κι αὐτοί τί σημαίνει αὐτό), περί «σύγχρονου κράτους», περί «νέας Ἑλλάδας» κ.λπ.
Οἱ Ἕλληνες ἔγραψαν λαμπρές σελίδες, ὅπως πολύ ὀρθά ὑπογράμμισε ἕνας πολιτικός σήμερα, γιατί «εἶχαν τήν Πατρίδα στά χείλη, τήν Σημαία στά χέρια καί τόν Σταυρό στήν καρδιά». Αὐτό ἄς μήν τό ξεχνάει κανείς μας!
Ζήτω ἡ Θεσσαλονίκη! Ζήτω ἡ Ἑλλάδα μας!


Blogger

25.10.17

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ...

...Ὅταν ἀπουσιάζη ὁ Χριστός, τήν θέσι τήν δική Του τήν παίρνει ὁ διάβολος. Καί ὅταν ἔχουμε μιά κοινωνία σατανοκρατούμενη, τότε σ’ αὐτήν τήν κοινωνία δέν ἔχει θέσι ὁ Χριστός. Ὁ διάβολος εἶναι αἰώνιος ἐχθρός μας, μᾶς μισεῖ, μᾶς ἐχθρεύεται, μᾶς συκοφαντεῖ, μᾶς διαβάλλει στόν Θεό. Γι’ αὐτό καί λέγεται διάβολος... Καί ἐνῶ εἶναι διάβολος σκοτεινός, φαίνεται ὡς «ἄγγελος φωτός» (Β΄ Κορ. ια΄14). Παρουσιάζεται ὡς πολιτισμός, παρουσιάζεται ὡς προοδευτικότης, παρουσιάζεται ὡς ἐπιστήμη, παρουσιάζεται ὡς κάτι τό καλύτερο. Ὅμως, στοχεύει νά μᾶς δολοφονήση, νά μᾶς δηλητηριάση, νά μᾶς αἰχμαλωτίση, νά μᾶς σκλαβώση, νά μᾶς μεταβάλη σέ ὑλικό τῆς κολάσεως...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

22.10.17

ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ

...Ὅλοι μας ἔχουμε μέσα μας εὐτούς τούς δύο κόσμους, οἱ ὁποῖοι κατά καιρούς καί διαστήματα συγκρούονται. Ποιός θά νικήση; Θά ἐξαρτηθῆ ἀπό τήν δική μας θέλησι. Ἐάν βάλουμε τήν δική μας θέλησι καί τήν ἐνισχύσουμε μέ τήν Χάρι καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, κατορθώνουμε νά κυριαρχήση ὁ Ἄγγελος. Κι ἀπ’ ὅπου λείπει ἡ δική μας ἡ θέλησις, κι ὅπου ἀπουσιάζει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ κυριαρχεῖ τό κτῆνος, ὁ ληστής πού κάνει τόν ἄνθρωπο νά εἶναι χειρότερος καί ἀπό τά ἄλογα ζῶα. «Καί ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὡμοιώθη αὐτοῖς», διαβάζουμε στούς ψαλμούς τοῦ Δαβίδ (Ψαλμ. 48, 13).
Καί, ἔτσι, φθάσαμε στό σημεῖο νά πραγματοποιοῦνται καί πάλιν τά σοφά λόγια τοῦ ἱεροῦ ψαλμωδοῦ: «Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός» (Ψαλμ. 13, 3). Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι δεφθάρησαν, δέν ἔμεινε κανένας ἄτρωτος ἀπό τήν ἁμαρτία... Μπορεῖτε νά βρῆτε κανέναν σωστό ἄνθρωπο σήμερα; Ὅλοι μας εἴμαστε λειψοί, ὅλοι μας εἴμαστε ἐλλιπεῖς, μᾶς κουτσούρεψε ὁ διάβολος, μᾶς παρέσυρε τό κακό καί ἡ ἁμαρτία, γι’ αὐτό λιγόστεψαν οἱ ἄνθρωποι. Οἱ ἄνρωποι μέ ἀνθρώπινα αἰσθήματα, μέ ἀνθρώπινη καρδιά, μέ ὑψηλά φρονήματα, μέ ψυχικές ἀνατάσεις...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

19.10.17

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

Μιά μέρα βρισκόμουν σέ ἕνα ταξί καί πήγαινα στό ἀεροδρόμιο. Τό ταξί προχωροῦσε στήν δεξιά λωρίδα τοῦ δρόμου, ὅταν ξαφνικά ἕνα μαῦρο αὐτοκίνητο πετάχτηκε ἀπό ἕνα χῶρο στάθμευσης ἀκριβῶς μπροστά μας. Ὁ ὁδηγός τοῦ ταξί πάτησε τό φρένο, γλίστρησε καί κατάφερε νά μήν χτυπήσει τό ἄλλο αὐτοκίνητο γιά λίγα μόλις ἑκατοστά.
Ὁ ὁδηγός τοῦ ἄλλου αὐτοκινήτου κούνησε τό κεφάλι του καί ἄρχισε νά μᾶς φωνάζει. Ὁ δικός  μου ὁδηγός ἁπλῶς τοῦ χαμογέλασε καί τόν χαιρέτισε. Ἦταν πολύ φιλικός ἀπέναντί του. Ἔτσι τόν ρώτησα: «Γιατί τό ἔκανες αὐτό; Αὐτός ὁ τύπος παραλίγο νά καταστρέψει τό αὐτοκίνητό του καί νά μᾶς στείλει στό νοσοκομεῖο!». Τότε ἐκεῖνος μέ δίδαξε κάτι πού σήμερα πλέον ὀνομάζω «Ἡ ἀλληγορία τοῦ ἀπορριμματοφόρου».
Ὁ ὁδηγός μοῦ ἐξήγησε ὅτι πολλοί ἄνθρωποι μοιάζουν μέ ἀπορριμματοφόρα. Περιφέρονται γεμάτοι σκουπίδια, γεμάτοι πίκρα, θυμό καί ἀπογοήτευση. Καθώς τά σκουπίδια τους γίνονται ὅλο καί περισσότερα, χρειάζονται ἕνα μέρος νά τά πετάξουν καί μερικές φορές αὐτό τό μέρος μπορεῖ νά εἶστε κι ἐσεῖς. Μήν τό πάρετε ὅμως προσωπικά, ἁπλῶς χαμογελάστε τους, χαιρετίστε τους, εὐχηθεῖτε τους νά εἶναι καλά καί φύγετε.
Δέν ἀξίζει νά κουβαλάτε τά δικά τους σκουπίδια καί νά τά ἐξαπλώνετε καί σέ ἄλλους ἀνθρώπους στήν δουλειά σας, στήν οἰκογένειά σας ἤ καί σέ ἀγνώστους.

Περιοδικό «Σταγόνες πίστεως» Ἱ. Μητρ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου-Ἱ. Μητροπ. Ἀλεξανδρουπόλεως  

16.10.17

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Δέν σᾶς γνωρίζω προσωπικά. Σᾶς παρακολουθῶ ἀπό τά μέσα ἐνημέρωσης καί σᾶς καμαρώνουμε μαζί μέ τούς περισσότερους, πιστεύω, Ἕλληνες γιά τό ἦθος σας, γιά τόν σεβασμό σας στίς ἀξίες τοῦ Γένους μας, γιά τήν σοφία μέ τήν ὁποία ἀντιμετωπίζετε τά ἐθνικά μας θέματα καί ἐν γένει γιά τήν ὅλη σας καταξιωμένη βιοτή.
Παίρνω τό θάρρος νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας γιά ἕνα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, πού προκάλεσε τό θησκευτικό, καί ὄχι μόνο, συναίσθημα τῶν περισσοτέρων Ἑλλήνων. Ἀντιλαμβάνομαι τόν φόρτο τῶν πολυεύθυνων καθηκόντων σας γι’ αὐτό καί θά προσπαθήσω νά εἶμαι σύντομη.
Αὐτές τίς ἡμέρες ψηφίστηκε στήν Βουλή τό νομοσχέδιο, πού δίνει τό δικαίωμα σέ ὅποιον θέλει, ἀπό 15 ἐτῶν καί ἄνω, νά ἀλλάξει τό φύλο του.
Ἐξοχώτατε, συναναστρέφομαι μέ πολύ κόσμο καί δέν κατάφερα ἀκόμη νά βρῶ ἕναν ἄθρωπο, πού νά μήν ἔχει ταραχθεῖ μέ τόν ἐν λόγῳ Νόμο. Οἰκογενειάρχες ἀναστατώθηκαν, μεγαλύτεροι ἀπογοητεύθηκαν, νεώτεροι θορυβήθηκαν.
Μήπως ἡ ὅλη διαδικασία, ἀλλά καί τό ἴδιο τό κείμενο τοῦ νομοσχεδίου ἔγινε μέ προχειρότητα; Μήπως ὑπάρχει ἄλλη σκοπιμότητα; Δέν ξέρω...
Ὡστόσο, Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε, δέν εἶναι παράξενο πῶς, ἐνῶ ἡ Ἑλληνική Πολιτεία δέν ἐπιτρέπει σέ ἕνα 15χρονο νά κρατᾶ στό χέρι του τό τιμόνι, νά ψηφίζει, νά πίνει ἀλκοόλ, νά βλέπει ὅ,τι θέλει στήν τηλεόραση καί τόσα ἄλλα, τήν ἴδια στιγμή νά τοῦ δίνει τό δικαίωμα καί νά τό χαρακτηρίζει ὤριμο νά ἀποφασίσει ὅτι μπορεῖ νά ἀλλάξει τό φύλο του καί νά «αὐτοπροσδιοριστεῖ»;
Ἐξοχώτατε, ἐπιτρέψτε μου ταπεινά νά πῶ, πώς εἶστε ἕνας σοφός ἄνθρωπος, μέ ἦθος καί μέ μιά λαμπρή πορεία στά κοινά τῆς Πατρίδας μας. Εἰλικρινά, θά μᾶς προκαλέσει πολύ θλίψη καί ἀπογοήτευση ἄν ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, τόν ὁποῖο σεβόμαστε ἀπεριόριστα, συνδέσει τό ὄνομά του καί βάλει τήν ὑπογραφή του σέ ἕνα τέτοιο, συγχωρέστε μου τήν ἔκφραση, ἀναίσχυντο Νόμο.
Δέν προσβάλλει ὁ νόμος αὐτός τά χρηστά ἤθη, ἄρα προσκρούει στό Σύνταγμα;
Δέν καταδικάζουμε κανέναν ἄνθρωπο, ἀλλά ποιά προστασία τῆς  «ὑγείας καί τῆς γενετικῆς ταυτότητας» τοῦ ἀνθρώπου, προσφέρεται μέ τόν ἐν λόγῳ Νόμο, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα;
«Τό Κράτος μεριμνᾶ για τήν ὑγεία τῶν πολιτῶν καί παίρνει εἰδικά μετρα γιά τήν προστασία τῆς νεότητας» καί «Ὁ σχεδιασμός καί ἡ ἐφαρμογή δημογραφικῆς πολιτικῆς, καθώς καί ἡ λήψη ὅλων τῶν ἀναγκαίων μέτρων ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τοῦ Κράτους», διάβασα στό Σύνταγμα. Ποιά προστασία προσφέρει ὁ Νόμος αὐτός στά 15χρονα παιδιά μας καί ποιά δημογραφική πολιτική στήν χώρα;
Δέν θέλω νά καταχραστῶ τόν χρόνο σας, ἀλλά οὔτε καί τολμῶ νά σᾶς κάνω ὑποδείξεις.
Ταπεινά καί υἱικά μόνο σᾶς ἐκλιπαρῶ, ἐκφράζοντας πολλούς συνανθρώπους μας, μήν συνδέσετε τήν λαμπρή σας πορεία στό πολιτικό καί ἀκαδημαϊκό στερέωμα τῆς Ἑλλάδας μέ ἕναν Νόμο πού τορπιλίζει τήν Ἑλληνική οἰκογένεια καί θά ὁδηγήσει μέ μαθηματική ἀκρίβεια στόν ἀφανισμό τῆς νεολαίας μας.
Ὁρκιστήκατε κ. Πρόεδρε «στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος νά φυλάττετε τό Σύνταγμα» καί μεταξύ ἄλλων «νά ὑπηρετεῖτε τό γενικό συμφέρον καί τήν πρόοδο τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ».  Γονατίσατε τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς αὐθόρμητα μέσα στόν Ἱερό Ναό ὅπου ἐκκλησιαστήκατε, χωρίς νά ὑπολογίσετε τήν χλεύη κάποιων ψευτοπροοδευτικῶν.  Εἶστε πατέρας καί παππούς καί μάλιστα πολύ τρυφερός. Γιά ὅλα αὐτά καί γιά πολλά ἄλλα, σᾶς ἱκετεύω, βάλτε τό τίμιο χέρι σας στήν καρδιά πρίν ὑπογράψετε καί ἀναλογιστεῖτε τίς εὐθύνες σας ἔναντι τῶν ἐγγόνων σας καί τῶν μικρῶν παιδιῶν ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Ἄν δέν τόν ὑπογράψετε θά ἀφήσετε ἀνεξίτηλη τήν σφραγίδα τοῦ ἀδαμάντινου χαρακτῆρα σας στήν σύγχρονη Ἑλληνική ἱστορία καί οἱ ἑπόμενες γενεές θά σᾶς εὐγνωμονοῦν.
Μή μᾶς ἀπογοητεύσετε κι ἐσεῖς κ. Πρόεδρε.
Σᾶς εὐχαριστῶ θερμά γιά τόν χρόνο σας.

 Blogger

11.10.17

ΣΒΗΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ!

Ἱερεῖς χτυπῆστε τίς καμπάνες πένθιμα! Βάλτε μεσίστιες τίς σημαῖες! Πενθεῖ τό Γένος μας!
Χθές ἡ πλειοψηφία τῶν ἐθνοπατέρων κήδευσε τήν ἑλληνική οἰκογένεια.
Σβήνει ἡ Ἑλλάδα! Πεθαίνει ἡ Ἑλλάδα! Χάνεται ἡ Ἑλλάδα! Ὄχι ἀπό κάποιον ἐξωτερικό ἐχθρό. Ὄχι, δέν ἀπειλεῖται ἡ ἐθνική μας κυριαρχία ἐκ τῶν ἔξωθεν. Τήν Ἑλλάδα ἀποφάσισαν νά τήν πεθάνουν κάποιοι ψευδοπροοδευτικοί, ἐθνομηδενιστές, ἀντίχριστοι, ἀναίσχυντοι ἀπό τίς Κλαζομενές, πού ὁ Ἑλληνικός λαός τούς τίμησε μέ τήν ψῆφο τους γιά νά βγάλουν τήν χώρα ἀπό τά μνημόνια καί τήν οἰκονομική κρίση κι αὐτοί λυσσοῦν νά γκρεμίσουν κάθε ἱερό καί ὅσιο τῆς φυλῆς μας καί νά θάψουν καί νά ἀφανίσουν τήν Πατρίδα μας ἀπό προσώπου γῆς.
Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία τό δικαίωμα τῆς ἀλλαγῆς φύλου ἀπό τά 15! Καί μάλιστα ὄχι μόνο μία φορά. Δηλαδή ἄν τό μετανιώσει, μπορεῖ νά ἀλλάξει καί μετά πάλι νά ξαναλλάξει! Γι’ αὐτές τίς ἀηδίες τούς ἐκλέξαμε στήν Βουλή; Ἔλυσαν ὅλα τά προβλήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί προσθέτουν κι ἄλλα; Ποιός θά τούς βάλει ἐπιτέλους φρένο;
Αὐτό τό 15χρονο δέν τοῦ δίνουν ἄδεια νά κρατᾶ στό χέρι του το τιμόνι... 
Αὐτό τό 15χρονο δέν τό θεωροῦν ὤριμο νά ψηφίσει γιά νά διαλέξει τούς κυβερνῶντες του...
Αὐτό τό 15χρονο δέν τοῦ ἐπιτρέπουν νά πιεῖ ἀλκοόλ γιά νά προστατέψουν τήν ὑγεία του...
Αὐτό τό 15χρονο τό προφυλάσσουν ἀπό ἀκατάλληλα ἔργα καί βίαιες σκηνές τῆς τηλεοράσεως...
Αὐτό τό 15χρονο δέν μπορεῖ ἐν πολλοῖς νά πάει μόνο του ὅπου θέλει...
Αὐτό τό 15χρονο τό θεωροῦν ἁπλά ἕνα παιδί...
Αὐτό τό 15χρονο, τότε κύριοι ὑποκριτές τῆς Κυβερνήσεως, πῶς τό κρίνετε ὤριμο νά πάρει μία τέτοια ἀπόφαση γιά τήν ζωή του; Πῶς δέχεσθε ὅτι γιά κάποια θέματα εἶναι ἁπλῶς ἕνα παιδί, πού χρήζει προστασίας, ἐνῶ μ’ αὐτό τό ἔκτρωμα πού ψηφίσατε τό πονηρεύετε, τό διαστρέφετε καί τό ἀντιτάσσετε κατά τῆς ἴδιας του τῆς φύσης;
Διεστραμμένοι καί διεφθαρμένοι νόες, τί ἄλλο θά σοφιστεῖτε γιά νά ἐκπορνεύσετε τήν Πατρίδα μας; Ἀνθέλληνες ποιά καί τίνος συμφέροντα ὑπηρετεῖτε; Ποιά ἄλλη ἀνωμαλία θά προωθείσετε γιά νά μήν μείνει τίποτε ὄρθιο σ’ αὐτόν τόν εὐλογημένο τόπο;  
...«ἵλεως γενοῦ ἡμῖν τε καί αὐτοῖς» Χριστέ μου!...

 Blogger

9.10.17

ΞΥΠΝΑ ΑΘΑΝΑΤΕ ΗΡΩΑ!

Καταδικάζουμε βεβαίως, τήν ἐπέμβαση τοῦ ὁμολογουμένως ἀγανακτισμένου ἀγνώστου Ἕλληνα στό μνημεῖο τοῦ ἥρωα Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, πλήν ὅμως δέν μποροῦμε νά μήν ὁμολογήσουμε πώς συμφωνοῦμε ἁπόλυτα μαζί του!
Γιατί πῶς θά ἔνοιωθε σήμερα ἄν ζοῦσε ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ; Τί θά ἔλεγε στήν σημερινή νεολαία ἄν μιλοῦσε γιά δεύτερη φορά στήν Πνύκα; Τότε προέτρεψε τούς νέους νά ἀποφεύγουν τήν διχόνοια, νά διαφυλάξουν τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί νά ἀποκτήσουν παιδεία!
Ποῦ εἶσαι σεβαστέ καί μεγάλε ἥρωα σήμερα νά δεῖς τό κατάντημά μας! Ἡ «φρόνιμη ἐλευθερία» πού ὁραματιζόσουν γιά τήν νέα γενιά ἔγινε ἀσυλλόγιστη ἀσυδοσία!
Ποῦ εἶσαι πολιέ Γέροντα σήμερα νά κλάψεις, γιατί ὄχι μόνο δέν διαφυλάξαμε τήν Πίστη μας, ἀλλά τήν πολεμοῦμε λυσσωδῶς καί πασχίζουμε νά τήν ξεριζώσουμε ἀπό κάθε παιδική καί νεανική καρδιά, ἀλλά καί νά ἀποχριστιανοποιήσουμε ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα!
Ξύπνα Γέρο τοῦ Μοριᾶ νά δεῖς τί παιδεία προσφέρουμε στούς νέους τῆς Πατρίδος μας!
Κάποτε ἀθάνατε ἥρωα ἀπευθυνόμενος στούς νέους ἐκεῖ στήν Πνύκα εἶπες: «νά ἰσιάσετε καί νά στολίσετε τόν τόπο, ὅπου ἐμεῖς ἐλευθερώσαμε˙ καί γιά νά γίνη τοῦτο πρέπει νά ἔχετε ὡς θεμέλια τῆς πολιτείας τήν ὁμόνοια, τήν θρησκεία... καί τήν φρόνιμον ἐλευθερίαν».
Ξύπνα ἀθάνατε Κολοκοτρώνη νά μᾶς φτύσεις γιατί γκρεμίσαμε τά θεμέλιά μας, κόψαμε ΣΥΡΙΖΑ ὅ,τι μᾶς κράταγε μέ τήν θρησκεία μας. Καί ἐν ὀνόματι τάχατες τῆς ἐλευθερίας καί τῆς προστασίας τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων δέν ἀφήσαμε τίποτε ὄρθιο σ’ αὐτήν τήν ἔρμη τήν Πατρίδα!...
Σέ ντρεπόμαστε σεβαστέ Κολοκοτρώνη, ἀλλά καί φοβούμαστε τήν ὀργή σου... τήν «ὀργή τῶν νεκρῶν»... ὅλων τῶν ἡρώων τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος!
Ἐσεῖς «διαβάζατε ποιούς εἴχατε προγόνους, μαθαίνατε γιά τόν Θεμιστοκλῆ καί τόν Ἀριστοτέλη... καί σᾶς ἦλθε εἰς τόν νοῦ νά τούς μιμηθεῖτε καί νά γίνετε εὐτυχέστεροι. Καί ἔτσι ἔγινεν...» (ἀπό τόν Λόγο στήν Πνύκα).
Ἐμεῖς τά θεωρήσαμε ὅλα αὐτά παρωχειμένα, βάλαμε ἄλλα κείμενα πιό μοντέρνα. (Δέν τά ξέρατε καλά ἐσεῖς, οὔτε οἱ πρόγονοί μας, κι ἄς ἔδωσαν τά φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ, τῶν γραμμάτων, τῶν ἐπιστημῶν καί τῶν τεχνῶν σέ ὅλα τά Ἔθνη).
Ξύπνα νά δεῖς σήμερα τόν ἐκφυλισμό τῆς νεολαίας, τήν ἰσοπέδωση τῶν ἑλληνορθοδόξων ἀξιῶν, τήν ἐξαχρείωση τῆς οἰκογένειας, τήν ὁποία ἐπιχειροῦν τελευταῖα κάποιοι πολιτικάντιδες, πού διακυβερνοῦν τήν χώρα μας, νά τορπιλίσουν συθέμελα, μέ τά ἀνήθικα νομοσχέδιά τους.
Ξύπνα νά δεῖς γιά ποιούς ἔχυσες, φεῦ, ἄδικα τό αἷμα σου!
-γιά κάποιους νεοέλληνες πού θεώρησαν τήν θύραθεν σοφία ἄχρηστη.
-γιά κάποιους νεοέλληνες πού χαρακτήρισαν τήν Ὀρθοδοξία σκοταδισμό καί γύρισαν τήν πλάτη στόν Χριστό.
-γιά κάποιους νεοέλληνες πού πιστεύουν πώς ἡ μελέτη τῆς Ἱστορίας, τῆς Γλώσσας καί τοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος εἶναι ρατσισμός ἤ σωβινισμός.
-γιά κάποιους νεοέλληνες πού χλευάζουν κάθε ἱερό καί ὅσιο καί ἐξυμνοῦν κάθε ἀνήθικο καί ἀνώμαλο.
Ξύπνα άθάνατε Γέρο τοῦ Μοριᾶ, ξύπνα γιά νά ξυπνήσεις τούς νεοέλληνες ἀπό τόν λήθαργο τῆς ἁμαρτίας, ἀπό τήν ἀποχαύνωση τοῦ πνεύματος, ἀπό τήν ἀδράνεια τά ἐναπομείναντα ὑγιά κύτταρά τους!
Ἄμποτε!!!

 Blogger

8.10.17

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΘΡΟ...

«Ὥ γενεά ἄπιστος καί διεστραμμένη!... ἕως πότε ἀνέξομαι μῶν;» αὐτά τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μας μοῦ ἤρθαν στόν νοῦ, ὅταν πληροφορήθηκα ἀπό τήν ἰστοσελίδα τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (φεῦ!) τήν δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου σχετικά μέ τό δικαίωμα ἀλλαγῆς τοῦ φύλου!   
Ἀντιγράφω τήν πρώτη παράγραφο τοῦ 2ου ἄρθρου τοῦ ἀναίσχυντου αὐτοῦ νομοσχεδίου:
«1. Ως ταυτότητα φύλου νοείται ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή του με βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά. Η ταυτότητα φύλου περιλαμβάνει την προσωπική αίσθηση του σώματος, καθώς και την κοινωνική και εξωτερική έκφραση του φύλου, τα οποία αντιστοιχούν στη βούληση του προσώπου. Η προσωπική αίσθηση του σώματος μπορεί να συνδέεται και με αλλαγές που οφείλονται σε ιατρική αγωγή ή άλλες ιατρικές επεμβάσεις που επιλέχθηκαν ελεύθερα».
Ποιοί διεστραμμένοι νόες μπόρεσαν νά συλλάβουν αὐτές τίς ἰδέες; Δέν ἀποτελεῖ ὕβρη πρός τόν Δημιουργό καί Πλάστη τοῦ σύμπαντος κόσμου μία τέτοιου μεγέθους παρέμβαση στό ἔργο τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ὅλα τά «ἐποίησε καλά λίαν»;
Ὤ, ἀλαζόνα νομοθέτα γιατί προκαλεῖς τόσο τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ; Εἶναι δυνατόν νά προσδιορίζεται τό φύλο μέ βάση τίς ἀρρωστημένες καταστάσεις πού μπορεῖ νά βιώνει κάποιος ἄνθρωπος;
«Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς» διαβάζουμε στήν Γένεση. Ἄρσεν καί θῆλυ, ἅπαξ διά παντός!
Ποιός ὑπουργίσκος ἔχει τό δικαίωμα νά φέρει πρός ψήφιση στήν Βουλή τέτοια καταστροφικά νομοθετήματα;
Ποιός τοῦ ἔδωσε τό δικαίωμα νά καταργεῖ τούς φυσικούς νόμους καί νά φέρνει πρός ψήφιση στήν Βουλή ἀηδίες;
Ἕως πότε θά ἀνεχόμαστε νά ὀνομάζουμε «δικαίωμα» τό κάθε πάθος καί διαστροφή;
«Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις...». Ἄν ζοῦσε στίς ἡμέρες μας ὁ ἱερός Ψαλμωδός, ἴσως δέν θά παρομοίαζε τόν σύγχρονο «ἄνθρωπο» μέ τά κτήνη, τά ὁποῖα λόγω τοῦ ὅτι λειτουργοῦν μέ τά ἔνστικτα δέν παραβιάζουν τούς νόμους τοῦ Θεοῦ... Οἱ πράξεις μας καταδεικνύουν ὅτι ἔχουμε κυλιστεῖ σέ ἀπύθμενο βοῦρκο καί ἔχουμε χάσει κάθε ἔλεγχο.
Βεβαίως ἀπό ἄθεα, ἀπάτριδα, ἀνιστόρητα, ἀμόρφωτα, ἀνήθικα καί ἀνέντιμα ἀνθρωπάρια ἄς μήν ἔχουμε πολλές ἀπαιτήσεις...
Ὡστόσο δέν ἔμεινε κάποιος ἄνοσος θεσμός πού νά ἀντιδράσει στό ἐν λόγῳ νομοσχέδιο;
Ἀναμένουμε...

Blogger

6.10.17

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

...Στόν Χριστιανισμό καί στήν Ὀρθόδοξη πίστη, δέν ἔχομε κίνηση «ἐκ τῶν κάτω πρός τά ἄνω» ἀνακάλυψης ὑπό τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, ἀλλά παρατηρεῖται κίνηση τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ «ἐκ τῶν ἄνω πρός τά κάτω», προκειμένου νά ἀποκαλύψει ὁ ἴδιος ὁ Θεός τόν ἑαυτό του στόν κόσμο, καί, ἰδιαίτερα, νά φανερώσει καί διδάξει, ὅσα ἀφοροῦν στόν ἄνθρωπο καί τήν σωτηρία του. Καί τούτη εἶναι ἡ οὐσιώδης καί εἰδοποιός διαφορά τῶν ἄλλων Θρησκειῶν ἀπό τόν Ὀρθόδοξο Χριστιανισμό, δηλαδή τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία καί δέν μπορεῖ καί εἶναι λάθος νά ἀποκαλεῖται Θρησκεία.
Πόσο ὄμορφα καί εὔγλωττα μᾶς τό διαμηνύει καί μᾶς τό ἐπεξηγεῖ τοῦτο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Πολυμερῶς καί πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεός λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ» (Ἑβρ.α΄1).
Ἑπομένως, ἄλλο «ἀνακάλυψη» τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν ἄνθρωπο καί ἄλλο ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ἴδιο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο!  
κ. Ν. Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ