29.12.18

ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΠΙΔΑ......Ἀδελφοί μου, ὁ Θεός δέν εἶναι εἰσαγγελέας, δέν κόβει κεφάλια. Εἶναι Πατέρας˙ καί Πατέρας σπλαγχνικός.
Γι’ αὐτό, μετά ἀπό τήν παράβασι, δίνει καί μιά παρηγοριά, καί μιά ἐλπίδα. Ἀφήνει μιά ἀχτίδα φωτός, ἕνα παραθυράκι νά ἀναπνέη ὁ ἄνθρωπος, νά μήν χαθῆ, νά μήν ἀφανισθῆ ἀπό προσώπου τῆς γῆς...
...Βλέπετε, ὁ πατέρας, μπορεῖ νά τιμωρήση τό παιδί, ἀλλά δέν θέλει νά τό ἀφανίση. Μπορεῖ νά παιδαγωγήση τό παιδί, ἀλλά θέλει νά τό ἀνορθώση, νά τό βοηθήση, νά τό στηρίξη. Καί ὁ Θεός δέν θέλει τήν ἀπώλεια τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου. Θέλει τήν διαπαιδαγώγησί του, θέλει τήν σωτηρία καί τήν λύτρωσί του. «Πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. β΄ 4)...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

26.12.18

ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


...Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, σήμερα. Τιμοῦμε τό σεπτό της πρόσωπο. Γι’ αὐτό, ἰδιαιτέρως, πρέπει σήμερα νά θυμηθοῦμε τήν γλυκειά μας Μητέρα.
Δέν εἶναι, βεβαίως, ἡ μοναδική ἑορτή πού εἶναι ἀφιερωμένη στήν Παναγία μας. Ἔχουμε πολλές ἑορτές τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἀλλά ἡ σημερινή ἑορτή εἶναι μετά ἀπό τό μέγιστο γεγονός τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου. Τήν τιμοῦμε. Τήν σεβόμαστε. Τήν ἀγαποῦμε. Καί γονατιστοί ἱκετεύουμε καί παρακαλοῦμε νά πρεσβεύη γιά ὅλους μας˙ γιά μᾶς, γιά τά παιδιά μας, γιά τήν οἰκογένειά μας, γιά τόν λαό μας, γιά τό Ἔθνος μας. Γιά τούς πονεμένους, γιά τούς θλιμμένους, γιά τούς ἀρρώστους, γιά τούς κατατρεγμένους, γιά τούς καθ’ οἱονδήποτε τρόπο βασανιζομένους ἀνθρώπους.
Ἐναποθέτουμε τά αἰτήματά μας στίς δικές της πρεσβεῖες, στήν δική της παρουσία, στήν δική της παρέμβασι στόν Υἱό της καί Θεό μας. Γι’ αὐτό, γιά νά τιμήσουμε τήν Παναγία μας καθιερώσαμε καί τήν σημερινή ἑορτή. 
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

25.12.18

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!


Ὁ Χριστός γεννήθηκε καί ἔφερε στήν ἀνθρωπότητα τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη, τήν ἀλήθεια, τήν δικαιοσύνη.
Ἐμεῖς ὅμως ἀπορρίψαμε τόν Χριστό. Ἀρνούμαστε νά Τόν ἀκολουθήσουμε. Τόν ἐξορίσαμε ἀπό τήν ζωή μας.
Φέτος τά Χριστούγεννα ἄς πάρουμε τήν ἀπόφαση νά ἀνοίξουμε τίς καρδιές μας στόν νεογέννητο Χριστό, γιά νά φέρει πάλι στήν πατρίδα μας, στήν ζωή μας, στήν οἰκογένειά μας τήν Ἀγάπη καί νά μᾶς ὁδηγήσει στό Φῶς Του.
Χριστός Ἐτέχθη!
Ἀληθῶς Ἐτέχθη!
Blogger


23.12.18

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!


Ἀνταλλάσσουμε εὐχές, δῶρα (ὅσοι ἀκόμη ἔχουν τήν οἰκονομική εὐχέρεια).
Στολίζουμε τίς πλατεῖες, τίς γειτονιές, τά καταστήματα, τά σπίτια. Δραπετεύουμε ἀπό τίς πόλεις πρός τά χωριά, τά χιονοδρομικά κέντρα, τό ἐξωτερικό, ἀκόμα καί πρός τήν Ἄπω Ἀνατολή (Χριστούγεννα σέ βουδιστική ἤ ἰνδουϊστική χώρα!).
Τά περισσότερα ἀπό αὐτά χωρίς Χριστό! Τά λεγόμενα, ἀπροκάλυπτα πιά, «ἐμπορικά χριστούγεννα».
Ὡστόσο, ὑπάρχουν καί τά... παραδοσιακά, χριστιανικά, Χριστούγεννα!
Δεντράκια, φάτνες, λαμπάκια, γλυκά, κάλλαντα, ἐκκλησιασμός, οἰκογενειακό χριστουγεννιάτικο τραπέζι... ἤ καί ἐπί τό ἐκκλησιαστικότερο: ἀστραφτερός διάκοσμος, λαμπρές στολές, χρυσοποίκιλτα ἄμφια, ἐκτενεῖς κωδωνοκρουσίες, μεγαλοπρεπεῖς ψαλμωδίες, βαρύγδουπα κηρύγματα γιά τήν ταπείνωση τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ...
Βεβαίως, ὁ Θεός βλέπει τήν διάθεσή μας. Ἐμεῖς κρίνουμε ἐξωτερικά. Λέμε πολλές φορές ὅτι ὅλα αὐτά τά κάνουμε γιά τόν μεγάλο Βασιλιᾶ καί μπορεῖ ἔτσι νά εἶναι...
Προβληματιζόμαστε, ὡστόσο, καί ἀναρωτιόμαστε σέ ποιές ἀπό ὅλες αὐτές τίς ἐκδηλώσεις βρίσκεται πραγματικά τό Θεῖο Βρέφος τῆς Φάτνης καί σέ ποιές ἱκανοποιοῦμε ἁπλά τήν δική μας ματαιοδοξία... σέ ποιές βιώνουμε πραγματικά τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ στήν πολύπαθη γῆ μας, στήν πατρίδα μας, στήν οἰκογένειά μας, στήν ζωή μας, στήν καρδιά μας... καί σέ ποιές ἑορτάζουμε ἁπλῶς... ἐπετειακά τά Χριστούγεννα, τά ὁποῖα παρέρχονται γρήγορα ὅπως τόσες ἄλλες ἑορτές τοῦ χρόνου...
ΚΑΛΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
Blogger

20.12.18

ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ο ΘΕΟΦΟΡΟΣ


Η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, επισκόπου Αντιοχείας. Το όνομα είναι δηλωτικό της μεγάλης πίστης του, αφού έφερε, είχε δηλαδή στην καρδιά και την ψυχή του, το Χριστό. Σύμφωνα με την παράδοση και με δεδομένο το γεγονός ότι ο Άγιος έζησε κατά τον 1ο αιώνα, το όνομα Θεοφόρος του δόθηκε από την Εκκλησία, γιατί αυτός ήταν το μικρό παιδί που σήκωσε στην αγκαλιά του ο Ιησούς, λέγοντας ότι όλοι πρέπει να γίνουμε αγαθοί όπως τα μικρά παιδιά.
Ο Άγιος Ιγνάτιος ανήκει στην ομάδα των λεγόμενων Αποστολικών Πατέρων, αφού υπήρξε αυτήκοος μαθητής των Αποστόλων. Γύρω στο 70 μ.Χ. έγινε επίσκοπος Αντιοχείας και διακρίθηκε ως φλογερός ποιμένας και συγγραφέας. Κατά το διωγμό του Τραϊανού συνελήφθη και οδηγήθηκε στη Ρώμη. Στις προσπάθειες των Χριστιανών για απαλλαγή του, αντιστάθηκε λέγοντας ότι θα ωφελήσει περισσότερο με το θάνατο παρά με τη ζωή του. Τελικά, ρίχτηκε στα θηρία και πέθανε μαρτυρικά στις 20 Δεκεμβρίου του 107 μ.Χ.
Ο Θεοφόρος Ιγνάτιος με τη ζωή, το έργο και το μαρτύριο του άφησε στην Εκκλησία σπουδαία κληρονομιά. Δίδαξε την αξία της σχέσεως του επισκόπου με τους πιστούς και τη σημασία του όρου «χριστιανός», αφού πρώτος τον χρησιμοποίησε στα συγγράμματά του.
Παραμένει μαρτυρία θαρραλέου και τολμηρού επισκόπου, που θυσιάζεται για το ποίμνιο και την πίστη του. Μετέδωσε την Παράδοση και την Παρακαταθήκη της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Για όλα αυτά, η προσφορά του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου είναι σπουδαία και σημαντική για την Εκκλησία και τους πιστούς.
www.diakonima.gr

16.12.18

ΛΑΕ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...!


Λαέ τῆς Ἑλλάδος, λαέ τῆς Μακεδονίας στίς ἐπάλξεις!
Πούλησαν τήν Μακεδονία μας ὅσο-ὅσο! Τήν πούλησαν γιά μιά καρέκλα κυβερνητική.
Μά, δέν βάλαμε ἐμεῖς τήν ὑπογραφή μας! Εἶναι δυνατόν ἕνας ξένος νά πουλάει τήν γῆ μας; Οἱ τίτλοι, τά συμβόλαια μᾶς ἀνήκουν... Βεργίνα, Πέλλα, Ἀμφίπολη, Φίλιπποι, Στάγειρα, Θάσος... Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ἀρναία, Νάουσα, Καστοριά, Ἅγιος Ἀχίλλειος... Χρειάζονται κι ἄλλες ἀποδείξεις;
Βεβαίως, δέν ὑπάρχει φραγμός στίς ἀτελείωτες πανοῦργες προσπάθειες λιγοστῶν φαύλων, πού ἀπεργάζονται τό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας μας.
Οἱ ἀριστερίζοντες πού μᾶς κυβερνοῦν ἐπιδίδονται στήν διαστροφή καί στήν διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας, στήν μεταστροφή τοῦ Ὄχι σέ Ναί, στήν ἀλλοίωση καί παραχάραξη τῆς ἱστορίας. Μέ τελευταῖο «μαργαριτάρι» διά στόματος πρωθυπουργοῦ ὅτι οἱ Μακεδονομάχοι ἀποτελοῦν φολκλόρ!
Ἔ, ὄχι! Ὅταν ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργός ἀρνεῖται τήν ἱστορία μας καί εὐτελίζει τούς ἥρωες πού ἔχισαν τό αἷμα τους γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος μας, τί νά περιμένουμε ἀπό τούς γειτόνους πού ὀρέγονται σάν πεινασμένα ὄρνεα τά ἅγια χώματά μας;
Σέ ποιόν θά ποῦμε πάλι «διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν» γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τούς σύγχρονους εἰδωλολάτρες, σκοταδιστές, ἐθνομηδενιστές καί προδότες; «Ἵλεως γενοῦ ἡμῖν» Κύριε καί προστάτεψε τήν Πατρίδα μας. Ἀμήν.
Blogger

8.12.18

 
ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΜΑΣ;
(ΓΥΝΑΙ, ΑΠΟΛΕΛΥΣΑΙ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΟΥ)


«και ιδού γυνή ην πνεύμα έχουσα ασθενείας έτη δέκα και οκτώ, και ην συγκύπτουσα και μη δυναμένη ανακύψαι εις το παντελές. Ιδών δε αυτήν ο Ιησούς είπεν αυτή . γύναι, απολέλυσαι της ασθενείας σου» (Λουκ. 13, 11-12)
«Στην συναγωγή βρισκόταν και μία γυναίκα, δεκαοκτώ χρόνια άρρωστη από δαιμονικό πνεύμα. Ήταν κυρτωμένη και δεν μπορούσε καθόλου να ισιώσει το σώμα της. Όταν την είδε ο Ιησούς της είπε: «Γυναίκα, απαλλάσσεσαι από την αρρώστια σου»

Οι άνθρωποι στην ζωή μας φορτωνόμαστε βάσανα και δυσκολίες. Αυτά έρχονται ως αποτέλεσμα επιλογών μας, επειδή εξαιτίας τους συναντούμε ή φέρνουμε ανθρώπους στην ζωή μας και η διαφορετικότητά μας, όπως κι αν αυτή εκφράζεται, στον χαρακτήρα, στις προτεραιότητες, στον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε, εργαζόμαστε, αγαπούμε, απορρίπτουμε, γεννά κατ’ ανάγκην κόπο. Αυτός έγκειται στο να πείσουμε, να επιβάλουμε, να εμπνεύσουμε, να εργαστούμε να πετύχουμε. Παράλληλα, υπάρχουν οι κόποι και τα βάσανα από σταυρούς ζωής, τους οποίους δεν έχουμε κατ’ ανάγκην επιλέξει. Μία αρρώστια, ο θάνατος στο οικείο περιβάλλον, η αποτυχία, η αδυναμία συνεννόησης αποτελούν όψεις που μας κάνουν να αισθανόμαστε δεμένοι με τα βάσανα στην ζωή μας. Βεβαίως, στις περισσότερες δυσκολίες δεν καμπτόμαστε, διότι μέσα μας πιστεύουμε ότι οι επιλογές μας θα μας δώσουν χαρά, θα μας κάνουν να εκπληρώσουμε όνειρα ζωής, διότι αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αλλά και στα κατ’ ανάγκην βάσανα δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, διότι είναι για μας ζήτημα επιβίωσης.
Η διαφορετικότητα συναντιέται στην ζωή με την προσαρμοστικότητα. Οι άνθρωποι , παρά τα βάσανά μας, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στις δυσκολίες μας. Προσαρμόζομαι σημαίνει αντέχω. Σημαίνει επιβιώνω. Παραθεωρώ την κριτική των άλλων. Κάποτε και τον οίκτο τους. Θέλω να ζήσω. Μέσα μου υπάρχει η ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει. Ότι θα απολυθώ εκ των βασάνων. Θα ξεκουραστώ. Ότι κάποιος θα με σώσει, είτε αυτός είναι εκ της πίστεως στον Θεό είτε εκ της επιστήμης, είτε κάποιος πλησίον μου θα μου δώσει συμβουλή που θα με βγάλει από τα αδιέξοδα ή θα σηκώσει τον σταυρό μου. Αλλιώς στα βάσανα μου απομένει η υπομονή. Η υπομονή είναι σημαντική μορφή προσαρμοστικότητας. Ιδίως στους αδύναμους.
Ο Χριστός, εισερχόμενος σε μία συναγωγή ημέρα Σαββάτου, συναντά μία συγκύπτουσα γυναίκα, κυρτωμένη επί δεκαοκτώ χρόνια. Είναι δεδομένο ότι για τα ιουδαϊκά μέτρα αυτή η γυναίκα ήταν αμαρτωλή. Είχε υποστεί τιμωρία από τον Θεό για κάποια αμαρτία της, την οποία πιθανότατα αυτή ήξερε. Οι άνθρωποι δεν έμπαιναν στον κόπο να συζητήσουν μαζί της. Το ότι την ανέχονταν στην συναγωγή πολύ της έπεφτε. Ένας αμαρτωλός κανονικά θα έπρεπε να μην κυκλοφορεί ανάμεσα στους ανθρώπους, για να μην μιάνει η διαφορετικότητα της κακής πνευματικής του κατάσταση τους «υγιείς». Η στάση του αρχισυνάγωγου μετά την θεραπεία της γυναίκας το μαρτυρεί. Ο Χριστός, γιατρεύοντας την γυναίκα το Σάββατο, κάνει όλο το οικοδόμημα της καθαρότητας και της υποκρισίας να καταρρέει. Γι’ αυτό και ο αρχισυνάγωγος σπεύδει να επικρίνει τον Χριστό για την ημέρα που έκανε το θαύμα, θέλοντας ουσιαστικά να Του αποδώσει δυνάμεις δαιμονικές.
Ο Χριστός όμως τονίζει ξεκάθαρα ότι η γυναίκα ήταν φυλακισμένη στην ασθένειά της. Ότι είχε ένα τέτοιο δέσιμο που δεν ήταν εξ αιτίας της δικής της κακής σχέσης με τον Θεό, της δικής της αμαρτίας, αλλά εξαιτίας της επήρειας του δαιμονικού πνεύματος, για το οποίο μόνο Εκείνος γνώριζε γιατί επί δεκαοκτώ έτη την ταλαιπωρούσε. Ο Χριστός «απολύει» την ασθένεια. Απολύει τον διάβολο, ο οποίος ταλαιπωρεί την γυναίκα. Μαζί του απολύει τις αντιλήψεις των ανθρώπων ότι κάθε αρρώστια είναι αποτέλεσμα θεοεγκατάλειψης για τις αμαρτίες μας. Μας υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα, ούτε να τα θεωρούμε όλα αυτονόητα. Ότι υπάρχει ένας παράγοντας ο οποίος ταλαιπωρεί τους ανθρώπους σκοτίζοντας τον νου τους, κάνοντάς τους να λυγίζουν εντός των βασάνων, ταλαιπωρώντας τους σωματικά και ψυχικά. Είναι συνδεδεμένος άμεσα με την φθορά της φύσης μας. Κάποτε και με την φθορά της προαίρεσής μας. Τι προηγείται και τι έπεται, τι έχει βαρύνουσα σημασία και τι όχι τόσο δεν μπορούμε και δεν πρέπει εύκολα να το συμπεραίνουμε. Οι ετικέτες μαρτυρούν έλλειμμα αγάπης.
Η γυναίκα επί δεκαοκτώ έτη προσαρμόστηκε στο βάσανο της κυρτώσεως, το οποίο συνοδευόταν από τον οίκτο ή και την υποτίμηση των ανθρώπων. Επέμεινε να εκκλησιάζεται στην συναγωγή, διότι δεν έχασε την πίστη της στον Θεό, ο Οποίος ήταν η ελπίδα της. Δεν γνωρίζουμε αν είχε αποκαρδιωθεί από τα βάσανά της. Γνωρίζουμε όμως ότι στην φυλακή τους δεν λύγισε. Και το πνεύμα της ασθενείας της απολύθηκε από τον Χριστό, όχι όμως και η πίστη της. Κλήθηκε να ξεκινήσει την ζωή της από την αρχή, με την χαρά ότι πλέον ήταν ελεύθερη. Αυτό μας δίνει ο Χριστός. Την νέα ταυτότητα της ελευθερίας, μέσα από την συνάντηση και την σχέση μαζί Του. Κλειδί η πίστη. Και τότε κάθε βάσανο, όσο επώδυνο κι αν είναι, διά της πίστεως γίνεται ανεκτό. Δεν προϋποθέτει τη φυσική προσαρμοστικότητα της επιβίωσης, αλλά την πνευματική καρποφορία της προσμονής του Χριστού.
Ας πάρουμε κουράγιο κι ελπίδα από το ότι ο Χριστός βλέπει. Δι’ Αυτού ας προσπαθήσουμε να αποφυλακιστούμε από τις φυλακές των επιλογών μας, όταν αυτές δεν έχουν αγάπη και είναι μόνο εγωκεντρικές. Και ας υπομείνουμε με την καρτερία της πίστης φυλακές που δεν γνωρίζουμε γιατί ο Θεός έχει επιτρέψει να εισέλθουμε σ’ αυτές. Το θέλημα του διαβόλου δεν θα επικρατήσει!
Π.Θεμιστοκλής Μουρτζανός   

6.12.18

Απολυτίκιο Άγ. Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας - 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ;


...Θέλεις νά εἶσαι Χριστιανός; Θέλεις νά εἶσαι παιδί τοῦ Θεοῦ; Θέλεις νά ἔχης ἀγάπη; Θέλεις νά ἔχης πίστι; Θέλεις νά ἔχης καθάριο βίο; Θέλεις νά εἶσαι ταπεινός; Θέλεις νά εἶσαι ἐλεήμων; Θέλεις νά εἶσαι συγχωρητικός; Ἄν θέλης, νά, λοιπόν! Αὐτήν τήν τσακισμένη μας, τήν νεκρωμένη μας θέλησι, νά τήν δώσουμε στόν Χριστό, νά τήν φέρουμε στόν Κύριό μας νά τήν ἀναστήση. Νά δυναμώση τό φρόνημά μας τό θρησκευτικό, γιατί τό κοσμικό φρόνημα νέκρωσε τό θεϊκό φρόνημα, καί σήμερα ὅλοι μας κινούμαστε, ἀδελφοί μου, σ’ ἕναν χῶρο καθαρῶς ὑλιστικό. Τί θά φᾶμε, τί θά πιοῦμε, ποῦ θά γλεντήσουμε, τί θά φορέσουμε, πῶς θά διασκεδάσουμε.
Ἄς ζητήσουμε ἀπό τόν Κύριο νά ἀναστήση τήν νεκρωμένη μας ὕπαρξι γιά μιά εἰλικρινῆ μετάνοια, γιά ἕναν ἀγῶνα πού θά ἐξασφαλίση τήν αἰώνιο ζωή, γιά τήν ὁποία εἴμαστε πλασμένοι. Ἀμήν. 
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

3.12.18

ΘΕΛΗΣΙΣ!

...Νεκρώθηκε ἡ θέλησίς μας, παράλυτη, νεκρή... Θέλουμε νά εἴμαστε καλοί. Θέλουμε νά εἴμαστε ἁγνοί. Θέλουμε νά εἴμαστε φιλαλήθεις. Θέλουμε νά εἴμαστε πιστοί. Θέλουμε νά εἴμαστε, ναί, ἐνάρετοι. Θέλουμε νά εἴμαστε ἄγγελοι. Θέλουμε νά εἴμαστε ἅγιοι. Ἀλλά δέν κάνουμε καμμία προσπάθεια. Νά, λοιπόν! Πρέπει νά ζητήσουμε ἀπό τόν Κύριό μας νά ἀναστήση τίς νεκρωμένες μας θελήσεις, ὥστε νά δυναμώσουμε. «Θέλω» σημαίνει μπορῶ, προχωρῶ, ἀγωνίζομαι, νικῶ καί στεφανοῦμαι. 
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

30.11.18

Απολυτίκιο Άγ. Αποστόλου Ανδρέα - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΥΓΕ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ!


Οἱ μαθητές πού διαμαρτύρονται γιά τήν κατάπτυστη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἔχουν σύμφωνα μέ τό φερέφωνο τῆς κυβερνήσεως, τό κρατικό ραδιόφωνο, «άλυτρωτικές, μιλιταριστικές, φασιστικές, ἐθνικιστικές, κ.λπ. τάσεις» καί χρέος τους εἶναι νά ἀγωνίζονται μόνο γιά «θέματα πού τούς ἀφοροῦν, ὅπως τῆς παιδείας καί ὄχι γιά τά ἐθνικά»!
Εἶναι τό λιγότερο ντροπή νά τούς πολεμοῦν  τόσο ἄνανδρα!
Μήπως κ.κ. Φερέφωνα τῆς κυβερνήσεως οἱ μαθητές δέν εἶναι Ἕλληνες πολίτες, Ἕλληνες ὑπήκοοι; Ἤ μήπως εἶναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας;
Μήπως οἱ μαθητές δέν εἶναι ἐλεύθεροι νά ὑπερασπίζονται τά δίκαια τῆς πατρίδος τους; Ἤ μήπως ἡ ἐλευθερία εἶναι προνόμιο μόνο τῶν μπαχαλάκιδων, οἱ ὁποῖοι μᾶς... προσφέρουν καί τήν δυνατότητα τῆς... «ἀνακαίνισης» τῶν περιοχῶν πού πυρπολοῦν;
Κάποιοι ἀπό τούς ἀξιέπαινους αὐτούς μαθητές τῆς Θεσσαλονίκης κάνουν λόγο γιά «συμβολική πράξη ἀντίστασης στό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας καί τήν πρωτοφανῆ παραχάραξη τῆς ἱστορίας».
Ἐνοχλήθηκαν οἱ ἐθνομηδενιστές, πού μᾶς κυβερνοῦν,
-ἐπειδή κάποιοι μαθητές τούς ἔβαλαν γυαλιά,
-ἐπειδή ἀντιμετωπίζουν τά ἐθνικά μας θέματα μέ τήν δέουσα σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα,
-ἐπειδή σήκωσαν ἀνάστημα καί ὑπερασπίζονται τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς φυλῆς μας, τήν πατρίδα μας, πού αὐτοί ξεπούλησαν τόσο φτηνά καί ξεδιάντροπα!
Εὔγε στούς μαθητές μας! Νά τούς χαίρονται οἱ γονεῖς τους! Ἐμεῖς τούς καμαρώνουμε, τούς συγχαίρουμε καί τούς ἐνθαρρύνουμε στόν δίκαιο ἀγῶνα τους.
Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τέτοια λαμπρά Ἑλληνόπουλα, ἡ Ἑλλάδα δέν πεθαίνει!
Blogger

27.11.18

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΟ!


...Δέν θέλουμε μέ τό Εὐαγγέλιο νά κυβερνηθοῦμε. Μά, ἄν δέν μᾶς κυβερνήση τό Εὐαγγέλιο, ἄν δέν μᾶς κυβερνήση ὁ Χριστός, θά μᾶς κυβερνήση ὁ διάβολος.
Ἀδελφοί μου, τί προτιμᾶτε; Ἐλεύθεροι ἤ σκλάβοι; Ἐλεύθεροι ἀπό τά δαιμόνια καί συντεταγμένοι καί ὑποτεταγμένοι στόν νόμο καί στό θέλημα τοῦ Θεοῦ; Ἐλᾶτε νά φτιάξουμε κράτος μέ Θεό, νά φτιάξουμε πολιτεία μέ Εὐαγγέλιο, νά φτιάξουμε νεολαία μέ Θεό, νά φτιάξουμε οἰκογένεια μέ Χριστό, νά φτιάξουμε σχολειά μέ Θεό καί πανεπιστήμια πού νά βγαίνουν ὄχι κλέφτες, ὄχι λωποδῦτες, ὄχι ἀπατεῶνες, ὄχι ναρκομανεῖς, ἀλλά νά βγαίνουν παιδιά ἀγγελούδια, πού θά ὑπηρετοῦν τόν νόμο καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

24.11.18

ΠΡΟΣΦΥΓΗ!


Ζοῦμε ἀναμφισβήτητα καταστάσεις ὁλοένα καί πιό δύσκολες, πρωτόγνωρες καί ἐν πολλοῖς σχιζοφρενικές. Τίθεται οὐσιαστικό θέμα ἐπιβίωσης γιά ὅλους μας.
Τό κράτος δικαίου τείνει νά ἐξαφανιστεῖ. Ἡ ἐλευθερία, ἡ ἀσφάλεια, ἡ δικαιοσύνη ἀποτελοῦν εἶδος πρός ἐξαφάνιση. Θεμελιώδη δικαιώματα δέν συνιστοῦν πιά κεκτημένο.
Ὡστόσο, οἱ ἰθύνοντες προσπαθοῦν φιλότιμα (!) νά ἐφαρμόσουν πολιτική προστασίας τῶν μειονοτήτων καί καταπολέμησης τῶν διακρίσεων.
Γι’ αὐτό κι ἐμεῖς ἴσως θά ἐξασφαλίζαμε τήν ἐλευθερία μας καί τήν ἡρεμία μας ἄν προσφεύγαμε ἁρμοδίως καί προβαίναμε στήν ἀναγνώρισή μας ὡς μειονότητα μέ τά παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Ἕλληνες πολίτες καί κατά περίπτωση Πόντιοι, Μικρασιᾶτες, Μακεδόνες, Θράκες, Ἡπειρῶτες, Βορειοηπειρῶτες, Κρητικοί κ.λπ., μέ ἀναγνώριση τῆς ἱστορίας, τῶν ἠθῶν καί τῶν ἐθίμων κάθε τόπου.
2. Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, μέ τό δικαίωμα νά λατρεύουμε τόν Θεό μας στούς Ἱερούς μας Ναούς, στούς ὁποίους νά ὑπηρετοῦν ἱερεῖς, ὅπως οἱ θρησκευτικοί λειτουργοί τῆς Δυτικῆς Θράκης.
3.  Ἄνδρες ἤ γυναῖκες, ἀπόγονοι τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας.
4. Κύριοι μιᾶς ἔνδοξης καί μεγάλης ἱστορίας, ἑνός ἀπαράμιλλου πολιτισμοῦ καί μιᾶς ζῶσας γλώσσας τῆς ἀρχαιοτέρας καί πλουσιοτέρας το κόσμου.
5. Κληρονόμοι τῆς γῆς πού πατοῦμε, γιά τήν ὁποία οἱ πρόγονοί μας ἔχυσαν τό αἷμα τους γιά νά μείνει ἐλεύθερη, ὀρθόδοξη καί ἑλληνική.
6. ....
Προσθέστε ὅ,τι ἄλλο νομίζετε καί νά προσφύγουμε ὅλοι μαζί στόν ὀργανισμό ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου νά μήν χάσουμε τήν ἰδιοπροσωπία μας, τήν ταυτότητά μας καί νά διαφυλάξουμε τά ὅσια καί τά ἱερά τῆς φυλῆς μας!!!!
Γιατί στό κράτος πού ζοῦμε προστατεύονται οἱ μειονότητες!
Blogger

21.11.18

Απολυτίκιο Εισοδίων της Θεοτόκου - 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΣ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ


Ἡ εἴσοδος τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ναόν εἶναι τό προοίμιον τῆς εὐνοίας τοῦ Θεοῦ εἰς τούς ἀνθρώπους, ἡ προκήρυξις τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, ἡ προαγγελία τοῦ Χριστοῦ καί ἡ πραγματοποίησις τοῦ σχεδίου τῆς θείας Οἰκονομίας διά τήν σωτηρίαν τοῦ Κόσμου. Αὐτά διακηρύσσει τό Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς:
 «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τό προοίμιον καί τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις. Ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται καί τόν Χριστόν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καί ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν· Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις».
ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΓΚΟΤΣH-«ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
http://www.imaik.gr

19.11.18

ΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ ΣΩΣΤΑ Η ΣΥΝΟΔΟΣ...

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πάντα λειτουργοῦσε μέ Συνόδους. Τό ὀρθόδοξο πνεῦμα εἶναι νά λειτουργῆ ἡ Σύνοδος στήν Ἐκκλησία καί ἡ Γεροντική Σύναξη στά Μοναστήρια. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ Σύνοδος νά ἀποφασίζουν μαζί. Ὁ ἡγούμενος ἤ ἡ ἡγουμένη καί τό ἡγουμενοσυμβούλιο νά ἀποφασίζουν μαζί. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος εἶναι πρῶτος μεταξύ ἴσων. Καί ὁ πατριάρχης δέν εἶναι πάπας· ἔχει τόν ἴδιο βαθμό μέ τούς ὑπόλοιπους ἱεράρχες. Ἐνῶ ὁ πάπας ἔχει ἄλλο βαθμό —κάθεται ψηλά καί τοῦ φιλοῦν τό πόδι!— ὁ πατριάρχης κάθεται μαζί μέ τούς ἄλλους ἱεράρχες καί συντονίζει. Καί ἕνας ἡγούμενος ἤ μία ἡγουμένη σέ σχέση μέ τούς προϊσταμένους εἶναι πάλι πρῶτοι μεταξύ ἴσων.
Δέν μπορεῖ ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἤ ἕνας ἡγούμενος νά κάνη ὅ,τι θέλει. Φωτίζει ὁ Θεός τόν ἕναν ἱεράρχη ἤ προϊστάμενο γιά τό ἕνα θέμα, τόν ἄλλον γιά τό ἄλλο. Βλέπεις, καί οἱ τέσσερις Εὐαγγελιστές συμπληρώνουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Ἔτσι καί ἐδῶ λέει τήν γνώμη του ὁ καθένας, καί ὅταν ὑπάρχη ἀντίθετη γνώμη, καταχωρίζεται στά πρακτικά. Γιατί, ὅταν πρόκειται γιά μιά ἀπόφαση ἀντίθετη μέ τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου καί ἕνας δέν συμφωνῆ, ἄν δέν ζητήση νά καταχωριστῆ ἡ γνώμη του, θά φαίνεται ὅτι....συμφωνεῖ. Ἄν δέν συμφωνῆ καί ὑπογράψη, χωρίς νά καταχωριστῆ ἡ γνώμη του, κάνει κακό καί φέρει εὐθύνη· εἶναι ἔνοχος. Ἐνῶ, ἄν πῆ τήν γνώμη του, καί ἡ πλειοψηφία νά εἶναι ἀντίθετη, αὐτός εἶναι ἐντάξει ἀπέναντι στόν Θεό. Ἄν στήν Ἐκκλησία δέν λειτουργῆ σωστά ἡ Σύνοδος ἤ στά Μοναστήρια ἡ Σύναξη, τότε, ἐνῶ μιλοῦμε γιά ὀρθόδοξο πνεῦμα, ἔχουμε παπικό. Τό ὀρθόδοξο πνεῦμα εἶναι νά λέη καί νά καταχωρίζη ὁ καθένας τήν γνώμη του, ὄχι νά μή μιλάη, γιατί φοβᾶται, ἤ νά κολακεύη, γιά νά τά ἔχη καλά μέ τόν ἀρχιεπίσκοπο ἤ μέ τόν ἡγούμενο.

Ἀπό τό βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α´, Μέ πόνο καί ἀγάπη γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, ἔκδ. Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστής Ἰοωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή, Θεσσαλονίκης, 2002, σσ. 329-330.
Ρωμαϊκό Οδοιπορικό-www.orthodoxia-ellhnismos.gr

16.11.18

Μπορούμε να κάνουμε λίγα για το μάκρος της ζωής μας. Μπορούμε όμως να κάνουμε πολλά για το βάθος της.❤


ΑΠΟ ΛΟΓΙΑ ΧΟΡΤΑΣΑΜΕ!

...Ἀδελφοί μου, ἀπό λόγια χόρτασε ὁ κόσμος. Οἱ ἄνθρωποι θέλουν τήν στοργή μας, θέλουν τήν ἀγάπη μας καί τό γνήσιο καί ἄδολο ἐνδιαφέρον. Στήν πρᾶξι ἡ πίστις μας. Στήν πρᾶξι τό Εὐαγγέλιο. Στήν πρᾶξι οἱ Χριστιανοί. Τότε μόνον μποροῦμε νά λέμε ὅτι εἴμαστε οἱ ἄνθρωποι πού ἀγαποῦμε τόν Θεό, πού ἀγαποῦμε καί τόν ἀδελφό. Τότε θά νοιώθουμε μία πληρότητα στήν ζωή μας. Τότε θά κρατοῦμε στά χέρια μας τό εἰσιτήριο γιά τήν αἰωνιότητα.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

13.11.18

Προς παλιούς συντρόφους,διαδικτυακούς η προσωπικούς φίλους,ένα μεγάλο ευχαριστώ
Για όσα με διδάξατε για αλληλεγγύη,ανθρωπιά,κοινωνική ευαισθησία,για τα ανθρώπινα ιδεώδη, με τον μοναδικό αριστερό η και αριστερίστικο τρόπο σας, που δεν επιδέχεται
αμφισβητήσεις.......
-Έμαθα πως όλες οι
μειονότητες,εθνικές,θρησκευτικές,φυλετικές(Μουσουλμάνοι της Θράκης, τσάμηδες,Ρομά) κλπ,της Ελλάδας,της Ευρώπης,του πλανήτη,του σύμπαντος είναι σεβαστές, εκτός από την Ελληνική μειονότητα της Β.Ηπείρου,γιατί εκεί έχει πολλά εθνίκια.
-Έμαθα πως όταν η αστυνομία ρίχνει δακρυγόνα είναι κακή,αλλά ‘οταν πυροβολεί στην καρδιά ομογενείς εθνίκια,απλά τηρεί την έννομη τάξη
-Εμαθα πως η ιστορία ενός λαού,μπορεί να εξαερωθεί αν αυτό απαιτεί το διεθνιστικό καθήκον προς τους γειτονικούς λαούς
-Εμαθα πως ότι διεκδικούν άλλοι λαοί είναι δίκαιο και ότι υπερασπίζονται οι Έλληνες,είναι εθνικιστικό
-Έμαθα ότι τα κηρύγματα μίσους των ακροδεξιών και των νεοναζί είναι καταδικαστέα,αλλά συνθήματα όπως ‘’όποιος θέλει να πεθάνει για την πατρίδα,ας το κάνει γρήγορα και Έλληνας δεν γεννιέσαι,καταντάς της antifa δεν ενοχλούν τόσο.
-Έμαθα πως οι Έλληνες μπορούν να διωχθούν για ρατσιστικά εγκλήματα με τον αντιρατσιστικό νόμο, αλλά ο ρατσισμός κατά των Ελλήνων,δε διώκεται με κανένα νόμο
-Έμαθα πως αν κάψεις σημαία άλλου κράτους είσαι φασίστας,αλλά αν κάψουν κάποιοι την Ελληνική σημαία,δεν πειράζει
-Έμαθα πως οι θρησκευόμενοι που μιλούν απαξιωτικά για τους λοατκι είναι ρατσιστές και ομοφοβικοί,αλλά οι λοατκι επιτρέπεται να προσβάλουν τους αγίους.
-Έμαθα πως το έθνος είναι φαντασιακό και πρέπει να σκέφτομαι την γη σαν ένα μεγάλο χωριό.....εκεί όπου η ελίτ μένει στις βίλες και η πλέμπα στις χαμοκέλες,αλλά δεν πειράζει γιατί δεν υπάρχουν φυλετικοί η άλλοι διαχωρισμοί και μόνο αυτό μετράει,ακόμα και αν δεν έχουμε να φάμε.
-Έμαθα πως δεν έχει σημασία αυτός ο καινούργιος,υβριδικός,νεοφασισμός πλανητικής εμβέλειας, δεν ενοχλεί τόσο, όσο το να υψώσει κάποιος την σημαία και να μιλήσει για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας
-Τέλος έμαθα,ότι είναι αποδεκτό να απειλείς παιδιά,με αντιφασιστική υπογραφή,επειδή τόλμησαν να τραγουδήσουν την Μακεδονία....
Και πάνω απ’όλα έμαθα τι σημαίνει .....επιλεκτικός ανθρωπισμός,επιλεκτική ταξική συνείδηση,επιλεκτική κοινωνική ευαισθησία,αλλά και πόσο έξυπνα και αποτελεσματικά μέσα χειραγώγησης υπάρχουν,που παίζουν τόσο καλά με το μυαλό σου,που νομίζεις ότι βοηθάς να γίνει καλύτερος ο κόσμος, ενώ απλά συντελείς στην καταστροφή του.

από το facebook

11.11.18

ΔΕΝ ΧΑΘΗΚΕ ΤΟ ΠΑΝ


Οἱ μαθητές τῶν Λυκείου τοῦ Ν. Πιερίας προέβησαν πρόσφατα σέ μία πρωτόγνωρη ἐνέργεια. Ἔκαναν κατάληψη διαμαρτυρόμενοι γιά τίς νέες ἀπαράδεκτες ἀποφάσεις τοῦ ὑπουργοῦ «ἀφανισμοῦ τῆς παιδείας», ἀλλά καί γιά τήν κατάπτυστη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.
Ἀξίζουν θερμά συγχαρητήρια στούς Μακεδόνες μαθητές τῶν Λυκείων τῆς Πιερίας, οἱ ὁποῖοι μᾶς στέλνουν ἕνα ἐλπιδοφόρο μήνυμα: ὅτι δέν χάθηκαν ὅλα! Ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ Μακεδονία μας ὅταν ἔχει παιδιά μέ φιλοπατρία, ἀξίες καί ἰδανικά δέν θά χαθεῖ! Καί οἱ ὅποιες προδοτικές συμφωνίες θά ὁδεύσουν στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων.
Blogger

8.11.18

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑ

Κωνσταντῖνος Κατσίφας. Ὡς πρίν λίγες ἡμέρες ἐντελῶς ἄγνωστος σέ μᾶς. Ἔφτασε μία στιγμή γιά νά γίνει πασίγνωστος. Πλήρωσε μέ τήν ζωή του τήν ἄδολη ἀγάπη του γιά τήν Πατρίδα, τόν σεβασμό καί τήν τιμή του πρός τό ἱερό μας σύμβολο, τό δικαίωμά του νά εἶναι καί νά λέγεται Ἕλληνας!
Δυστυχῶς οἱ ἀδίστακτοι καί φασίστες ἐγκληματίες πολιτικοί τῆς γείτονος χώρας φρόντισαν νά τόν ξεκάνουν τόσο ἄνανδρα καί μάλιστα τήν ἡμέρα τῆς Ἐθνικῆς μας Ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940.
Πέρασε στήν αἰωνιότητα. Τό ὄνομά του κοσμεῖ πλέον τό πάνθεο τῶν ἡρώων τῆς Πατρίδας μας.
Τό εἰρηνικό, γαλήνιο, γλυκό καί φωτεινό πρόσωπό του ἀποδεικνύουν τόν ἡρωϊσμό, τήν ἱκανοποίηση καί τήν χαρά τοῦ παλληκαριοῦ γιά τήν θυσία του ὑπέρ Πατρίδος.
Ø  Γιά μᾶς εἶναι ἐγερτήριο σάλπισμα.
Ø  Γιά τά ἀρπακτικά ὄρνεα τῶν τουρκαλβανῶν, πού τόν φοβόντουσαν ἀκόμη καί νεκρό, ἀποτελεῖ γροθιά στό ἀδηφάγο καί ἄπληστο στόμαχό τους.
Ø  Γιά τούς ἡμέτερους ἀνεκδιήγητους πολιτικάντηδες ἦταν ἀκόμη μία εὐκαιρία νά ξεράσουν τόν ὀχετό τῶν αἰσθημάτων τους.
Ὅλα ὀφελοῦν... Ὄρθιοι, στίς ἐπάλξεις! Ἡ θυσία τοῦ λεβέντη τῆς Βορείου Ἠπείρου ἄς μή πάει χαμένη. Αἰωνία του ἡ μνήμη!
Blogger

φωτογραφία: pronews.gr

Απολυτίκιο Σύναξης των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ - 8 ΝΟΕΜ...

6.11.18

ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ;


Στίς 17 Νοεμβρίου εἶναι ἡ ἐπέτειος τοῦ Πολυτεχνείου. Μαθητές, φοιτητές, νέοι διαφόρων ἠλικιῶν θά «παρελάσουν» στούς δρόμους τῶν Ἀθηνῶν καί ὄχι μόνο, καί θά δημιουργήσουν ὡς εἴθισται θέσεις ἐργασίας διαφόρων εἰδικοτήτων πρός καθαρισμό, ἐπισκευή καί ἀνακαίνιση τῶν κατεστραμμένων καταστημάτων!
Κατά καιρούς παρελαύνουν διάφοροι «περήφανοι», «φίλαθλοι», θερμόαιμοι νέοι, γνωστοί-ἄγνωστοι πού μπογιατίζουν, καῖνε, σπᾶνε, ρημάζουν δημόσια καί ἰδιωτική περιουσία, βρίζοντας καί φωνάζοντας διάφορα «ποιοτικά» συνθήματα κατά «παντός ὑπευθύνου»!
Στίς 28 Ὀκτωβρίου 2018, ἡμέρα τῆς Ἐθνικῆς μας Ἐπετείου κάποια γενναῖα Ἑλληνόπουλα θέλησαν νά παρελάσουν καί στό τέλος νά τραγουδήσουν τό «Μακεδονία ξακουστή τοῦ Ἀλεξάνδρου ἡ χώρα». Εἶχαν τό ἤθος νά ἐνημερώσουν τούς καθηγητές τους γιά τήν ἐπιθυμία τους αὐτή. Καί ἀντί νά ἐπικροτηθοῦν, ἀποδοκιμάστηκαν καί ἀπειλήθηκαν μέ τιμωρία!
Ὡστόσο, οἱ μαθητές δέν κάμφθηκαν. Παρήλασαν, χωρίς τά διακριτικά τοῦ σχολείου τους γιά νά μήν τό ἐκθέσουν (τιμή θά ἦταν!), ἀλλά τιμωρήθηκαν μέ ἀποβολή! Γιατί παρακαλῶ; Γιατί διετράνωσαν τό αὐτονόητο! Ὅτι μία, ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα, ἑλληνική περιοχή, ἡ Μακεδονία, εἶναι ἑλληνική!
Ποῦ φθάσαμε; Να τιμωρούμαστε ἐπειδή λέμε πώς εἴμαστε Ἕλληνες; Νά καταδικαζόμαστε ἐπειδή ὑπερασπιζόμαστε τά ἅγια χώματά μας; Εἴμαστε καλά; Μήπως δέν αἱματώνεται σωστά ὁ ἐγκέφαλος κάποιων; Μήπως εἶναι καιρός νά σκεφθοῦμε σοβαρά ποιοί θά μᾶς κυβερνοῦν; Λέμε, μήπως;
Blogger

5.11.18

Η ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗ

                                

Άσε 
το παιδί σου ήσυχο.
Μη το φορτώνεις 
την τρέλα σου, 
τις ανασφάλειες 
και τα κενά σου,
τις νευρώσεις 
και τα βάσανά σου.

Άσε το 
να χαρεί την άνοιξη, 
βοήθα το 
ν' ανθίσει.
Να ζήσει 
τη δ ι κ ή του 
ζωή.

Ζάλιζε το Θεό 
με τις προσευχές 
και τις δεήσεις σου.

Μα το παιδί, 
άσε το 
ήσυχο...

Δύσκολο, 
το ξέρω.
π. Ανδρέας Κονάνος

ΙΚΕΤΗΡΙΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ

3.11.18

ΑΚΛΟΝΗΤΟΙ!

...Βεβαίως στήν ἐποχή μας γίνεται μία προσπάθεια προσεγγίσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τίς ἄλλες χριστιανικές ὁμολογίες, γιά νά βροῦμε ἕνα μέσον ἐπικοινωνίας διά τοῦ διαλόγου, γιά νά ἐπιτύχουμε τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Δέν μισοῦμε κανέναν, ἀλλά δέν δεχόμαστε νά προσκυνήσουμε κανενός τήν παντόφλα. Δέν δεχόμαστε νά ἀλλοιώσουμε οὔτε κατά μία κεραία τήν πίστι μας τήν ὀρθόδοξη. Δέν ἀνταλλάσσουμε τήν πίστι μας μέ τίποτε.
Ὁ λαός, ὁ πιστός λαός, στέκεται ἄγρυπνος, καί ἀπαντοῦμε σέ ὅλους αὐτούς πού μέ ἀγαπόλογα προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν νά κύψουμε τόν αὐχένα, νά προσκυνήσουμε τόν ἐκκολαπτόμενο θρησκευτικό πλανητάρχη τῆς οἰκουμένης: Ἐμεῖς θά παραμείνουμε στήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία. Ἀγαποῦμε ὅλους, ἀλλά ὑπερασπιζόμαστε τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, ὑπερασπιζόμαστε τήν Ὀρθοδοξία, τήν ὁποία δέν πουλᾶμε. Προτιμοῦμε τά κουρέλια τῆς Ὀρθοδοξίας, παρά τά χρυσοΰφαντα ἐνδύματα τῶν αἱρετικῶν καί τῶν πλανεμένων.
...Μένουμε σταθεροί καί ἀκλόνητοι στήν θέσι μας, καί ὅσοι τολμοῦν νά ἀποκαλοῦν τούς ὀρθοδόξους ἀγωνιστές τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας φανατικούς καί ὅτι μισοῦν τούς ἄλλους, διαπράττουν μεγάλο ἁμάρτημα.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

31.10.18

ΕΚΠΟΜΠΗ κ. ΝΑΤΣΙΟΥ-4Ε

Τό 1993 μιά μεγάλη ἐκκλησιαστική φυσιογνωμία, ἕνας φλογερός ἐπίσκοπος καί γνήσιος πατριώτης, ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κυρός Παντελεήμων Β΄, ἵδρυσε τόν τότε «Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 4Ε-Ἑλληνική Ἐκκλησιαστική Ἐνημερωτική Ἐκπομπή».
Τό1996 ἕνας ἄλλος μεγάλος ἐκκλησιαστικός ἄνδρας, πρωτοπόρος καί ὁραματιστής, μέ γενναῖο, γνήσιο, αὐθεντικό, ἐκκλησιαστικό φρόνημα, ἔνθεο ζῆλο καί ἱεραποστολική δράση, ὁ ἀείμνηστος π. Θεόφιλος (Ζησόπουλος) ἀναλαμβάνει νά στελεχώσει, ἀνακαινίσει, ἐκσυγχρονίσει, ἐπεκτείνει καί συνεχίσει τήν ἀπρόσκοπτη λειτουργία τοῦ Ραδιοτηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ 4Ε.
Ὅλοι οἱ θεσσαλονικεῖς θά θυμοῦνται πῶς ξεκίνησε ἡ 4Ε μέ τετράωρα προγράμματα λόγου καί τώρα πιά οἱ ὅπου γῆς Ἕλληνες ἀπολαμβάνουν, ξεκουράζονται καί ἐνισχύονται μέ τά ἐθνικά, πατριωτικά, θρησκευτικά, κοινωνικά καί ποικίλα ἄλλα ἐνδιαφέροντα προγράμματα τῆς 24ωρης πιά ἐκπομπῆς τοῦ σταθμοῦ.
Ἡ 4Ε ἀναμφισβήτητα ἀπετέλεσε μία καθαρή φωνή στό θολό τηλεοπτικό τοπίο τῆς πατρίδας μας· στηρίζει τήν ἑλληνορθόδοξη οἰκογένεια, περικρατεῖ τά περήφανα γηρατειά, παρηγορεῖ καί ἐνισχύει τούς ἀναμφισβήτητα πολυάριθμους τηλεθεατές της, συνδέει τούς Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς μέ τήν μητέρα Πατρίδα καί μεταλαμπαδεύει τά ἑλληνοχριστιανικά ἤθη καί ἔθιμα στήν νέα γενιά.

Γιά ὅλους τούς παραπάνω λόγους, ὡς ἐλάχιστοι τῶν τηλεθεατῶν, ζητοῦμε ἀπό τήν διεύθυνση τοῦ πολυαγαπημένου μας σταθμοῦ νά διαψεύσει ἤ νά αἰτιολογήσει τά διάφορα δημοσιεύματα σχετικά μέ τήν διακοπή τῆς πολύ σπουδαίας ἐκπομπῆς τοῦ πύρινου δασκάλου κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, ὥστε νά ἀναπαύσει τίς ἀναστατωμένες συνειδήσεις μας.
Blogger

28.10.18

ΟΧΙ


«Τιμή μάρτυρος μίμησις μάρτυρος» λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Παραφράζουμε: Τιμή ἥρωος, μίμησις ἥρωος.
Σήμερα 28η Ὀκτωβρίου, ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς μας ἑορτῆς τιμοῦμε καί μνημονεύουμε τούς ἥρωες τοῦ Ἔπους τοῦ ΄40, πού πολέμησαν ὑπέρ βωμῶν καί ἐστιῶν καί ἔχυσαν τό αἷμα τους γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος. Τιμοῦμε τό μεγάλο καί ἡρωϊκό «ΟΧΙ» ἐνάντια στόν φασισμό. Τιμοῦμε τό μεγάλο καί ἡρωϊκό «ΟΧΙ» ἐνάντια στόν ναζισμό. Οἱ ἐπώνυμοι καί ἀνώνυμοι ἥρωες τῶν 1940-1944, οἱ ἔνδοξοι πρόγονοί μας ζητοῦν μιμητές.
Ἄς βροντοφωνάξουμε κι ἐμεῖς:
ΟΧΙ στόν σύγχρονο φασισμό, ἡμέτερο ἀριστερίζοντα ἤ ξενόφερτο πατροναρίζοντα.
ΟΧΙ στήν παραχάραξη τῆς Ἱστορίας μας.
ΟΧΙ στήν ἐξαχρείωση τοῦ Πολιτισμοῦ μας.
ΟΧΙ στήν ἐξαθλίωση τῆς Παιδείας μας.
ΟΧΙ στόν ἐκβαρβαρισμό τῆς Γλώσσας μας.
ΟΧΙ στήν διάλυση τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκογένειας.
ΟΧΙ σέ κάθε τί ἀντιχριστιανικό, ἀνθελληνικό πού θέλουν νά μᾶς ἐπιβάλουν τά κάθε λογῆς ἐθνομηδενιστικά μειράκια.
ΟΧΙ ἀδέλφια σέ ὁτιδήποτε ἀλλοιώνει τήν Ἑλληνοχριστιανική μας ταυτότητα, γιά νά μήν τρίζουν τά κόκκαλα τῶν ἡρώων τοῦ Ἔπους τοῦ 1940 καί μέ τήν βοήθεια τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ, τῆς μόνης ἀληθινῆς Συμμάχου τῆς Πατρίδας μας, θά νικήσουμε!
Blogger

25.10.18

ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ!

Κάποια ἀποβράσματα τοῦ Ἄδη ἔχουν ἀναλάβει ἐργολαβικά τόν ἀφανισμό τοῦ Ἔθνους μας. Κάποιοι «ἐπαΐοντες» ἔχουν λυσσάξει νά πείσουν τόν λαό μας ὅτι ἡ ἱστορία του πρέπει νά μπεῖ στό κρεβάτι τοῦ Προκρούστη γιά νά ἀφαιρεθεῖ ὅ,τι ἐνοχλεῖ τίς ἰδεολογίες τους καί τά συμφέροντα «φίλων» γειτονικῶν λαῶν.
Ἔχουν ἐπιδοθεῖ σε μιά ἐναγώνια προσπάθεια νά μᾶς παρουσιάσουν τήν σφαγή ὡς πανηγύρι, τό παιδομάζωμα ὡς ἐκδρομή, τήν τουρκοκρατία ὡς περίοδο εὐημερίας καί εἰρηνικῆς συνύπαρξης, τούς βιασμούς ὡς συγχρωτισμό, τήν καταστροφή ὡς συνωστισμό, τούς ἧρωες ὡς σφαγεῖς, τούς τυράννους ὡς ἐκπολιτιστές, τόν κλῆρο ὡς βαρβάρους! Ἔ, φτάνει πιά! Αἰδώς!
Ἀδέλφια Ἕλληνες ὅπου γῆς, ὅσοι γαλουχηθήκατε μέ τά ἑλληνοχριστιανικά ἰδεώδη, ὅσοι ἀγαπᾶτε τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα, ὅλοι «στά ὅπλα»! ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ! Ἑνωμένοι καί ἀποφασισμένοι νά πᾶμε κόντρα σέ ὅ,τι ἀνθελληνικό καί ἀντιχριστιανικό, ἀπό ὅπου καί ὅποιον προέρχεται. Ὄρθιοι στίς ἐπάλξεις!
Χωρίς τήν δική μας συγκατάθεση, χωρίς τήν δική μας ὑπογραφή, χωρίς τήν δική μας ψῆφο, ΚΑΝΕΝΑΣ πολιτικάντης ἤ ὑπουργίσκος ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἀνθρωπάριο δέν ἔχει τό δικαίωμα νά ἀποφασίζει ἐρήμην μας γιά τήν τύχη τῆς πατρίδας μας.
ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ!
Blogger

22.10.18

Ο ΤΣΟΛΙΑΣ.flv

ΦΙΛΟΙ;


Φίλος: πρόσωπο με το οποίο συνδέεται κανείς μέ σχέση ἀμοιβαίας ἀγάπης, ἀφοσίωσης, κατανόησης, σεβασμοῦ... χωρίς κατ’ ἀνάγκη νά ὑπάρχει συγγένεια...
Βεβαίως, ὑπάρχουν καί φίλοι-κράτη, φίλοι-λαοί, οἱ σχέσεις τῶν ὁποίων φαίνεται νά διέπονται μερικές φορές ἀπό ἀμοιβαίο σεβασμό ἤ κατανόηση...
Ὡστόσο ἡ ἱστορία διδάσκει ὅτι μόνο φαίνεται, δέν εἶναι! Τά κράτη συνδέονται μόνο μέ σχέση ἀμοιβαίου συμφέροντος ἤ κέρδους. Συμφέροντα ἐθνικά, γεωπολιτικά, καί πρωτίστως οἰκονομικά, στό ὄνομα τῶν ὁποίων παραχαράζεται ἡ ἱστορία τῶν λαῶν, καταστρατηγοῦνται ἐλευθερίες, θυσιάζονται ἀνθρώπινες ζωές...
Ἡ πατρίδα μας λόγω τῆς γεωστρατηγικῆς της θέσεως, ἀλλά καί τοῦ ἐθνικοῦ της πλούτου ἦταν πάντοτε στό στόχαστρο πολλῶν. «Φίλοι» καί ἐχθροί ἐπιζητοῦν ἤ ὀρέγονται τά «κάλλη» της. Πιστέψαμε στήν φιλία μεγάλων δυνάμεων, συνταχθήκαμε πολλές φορές μέ δύση ἤ ἀνατολή, χύσαμε αἷμα συμμαχῶντας μαζί τους, ἀλλά «ὅλοι μᾶς πρόδωσαν φοβερά»...
Εἶναι καιρός νά συνειδητοποιήσουμε πώς μόνο ὁ Θεός καί ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός μας ἦταν καί εἶναι πάντοτε οἱ πραγματικοί μας φίλοι καί σύμμαχοι. Εἶναι καιρός νά στρέψουμε τά βλέμματα καί τήν καρδιά μας στόν Οὐρανό, νά ζητήσουμε τό ἔλεος καί τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά μπορέσουμε νά ἀντιμετωπίσουμε τά δυσεπίλυτα προβλήματα, ἀλλά καί τά ἐπερχόμενα δεινά.  
Blogger

19.10.18

ΟΙ ΑΓΙΟΙ


...Ὅλοι ἀγωνιζόμαστε μαζί. Αὐτὴ εἶναι ἡ αἴσθηση τοῦ ἐκκλησιοποιημένου ἀγώνα μας: ὅτι ὁ ἀγώνας μας γίνεται ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία.
...Οἱ ἅγιοι δὲν πρεσβεύουν μόνο στὶς δυσκολίες μας, ἄλλα καὶ στὶς ἐπιτυχίες μας. Ὅπως μοιραζόμαστε τὴ δοκιμασία, μοιραζόμαστε καὶ τὸ δῶρο. Κι ἔτσι δὲν προκύπτει ἔπαρση, ἀλλὰ γεννιέται γλυκιὰ ταπείνωση.
...Οἱ ἅγιοι δὲν πεθαίνουν, δὲν σταματοῦν. Παρεμβαίνουν στὴ ζωή μας καὶ τὴν παρακολουθοῦν. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ τοὺς ἀποκαλοῦμε παγκόσμιους. Εἶναι αἰώνιοι· δὲν περιορίζονται ἀπὸ τὸ χρόνο, οὔτε ἀπὸ τὸν τόπο, οὔτε ἀπὸ τὸ ἄτομό τους. Τὸ δῶρο τους ἀγκαλιάζει ὁλόκληρη τὴν Ἐκκλησία κι ἐμᾶς. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ζητοῦμε ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ μᾶς ἐλεήσει μὲ τὶς πρεσβεῖες τους.
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

16.10.18

ΚΑΛΗ ΣΠΟΡΙΑ!


...Σέ ἀγῶνα μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία. Ὁ καθένας ἐκεῖ πού βρίσκεται, νά κηρύττη τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, μέ τό παράδειγμά του, μέ τήν ζωή του, μέ τόν ἔντιμο καί ἅγιο βίο.
Γιατί σήμερα, ὑπέρ ποτε ἄλλοτε, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἔχει θέσι, γιά νά ἁλατίζη τό σῶμα αὐτό τῆς κοινωνίας πού μυρίζει ἀπό σῆψι καί ἀποσύνθεσι.
Σήμερα, ὑπέρ ποτε ἄλλοτε, ἡ κοινωνία μας ἔχει ἀνάγκη ἀπό τήν σπορά τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, πού δίδει καρπόν ἀρετῆς καί ἁγιότητος μέσα σ’ αὐτόν τόν σάπιο κόσμο τόν ὁποῖο ζοῦμε.  
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος