31.10.18

ΕΚΠΟΜΠΗ κ. ΝΑΤΣΙΟΥ-4Ε

Τό 1993 μιά μεγάλη ἐκκλησιαστική φυσιογνωμία, ἕνας φλογερός ἐπίσκοπος καί γνήσιος πατριώτης, ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κυρός Παντελεήμων Β΄, ἵδρυσε τόν τότε «Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 4Ε-Ἑλληνική Ἐκκλησιαστική Ἐνημερωτική Ἐκπομπή».
Τό1996 ἕνας ἄλλος μεγάλος ἐκκλησιαστικός ἄνδρας, πρωτοπόρος καί ὁραματιστής, μέ γενναῖο, γνήσιο, αὐθεντικό, ἐκκλησιαστικό φρόνημα, ἔνθεο ζῆλο καί ἱεραποστολική δράση, ὁ ἀείμνηστος π. Θεόφιλος (Ζησόπουλος) ἀναλαμβάνει νά στελεχώσει, ἀνακαινίσει, ἐκσυγχρονίσει, ἐπεκτείνει καί συνεχίσει τήν ἀπρόσκοπτη λειτουργία τοῦ Ραδιοτηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ 4Ε.
Ὅλοι οἱ θεσσαλονικεῖς θά θυμοῦνται πῶς ξεκίνησε ἡ 4Ε μέ τετράωρα προγράμματα λόγου καί τώρα πιά οἱ ὅπου γῆς Ἕλληνες ἀπολαμβάνουν, ξεκουράζονται καί ἐνισχύονται μέ τά ἐθνικά, πατριωτικά, θρησκευτικά, κοινωνικά καί ποικίλα ἄλλα ἐνδιαφέροντα προγράμματα τῆς 24ωρης πιά ἐκπομπῆς τοῦ σταθμοῦ.
Ἡ 4Ε ἀναμφισβήτητα ἀπετέλεσε μία καθαρή φωνή στό θολό τηλεοπτικό τοπίο τῆς πατρίδας μας· στηρίζει τήν ἑλληνορθόδοξη οἰκογένεια, περικρατεῖ τά περήφανα γηρατειά, παρηγορεῖ καί ἐνισχύει τούς ἀναμφισβήτητα πολυάριθμους τηλεθεατές της, συνδέει τούς Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς μέ τήν μητέρα Πατρίδα καί μεταλαμπαδεύει τά ἑλληνοχριστιανικά ἤθη καί ἔθιμα στήν νέα γενιά.

Γιά ὅλους τούς παραπάνω λόγους, ὡς ἐλάχιστοι τῶν τηλεθεατῶν, ζητοῦμε ἀπό τήν διεύθυνση τοῦ πολυαγαπημένου μας σταθμοῦ νά διαψεύσει ἤ νά αἰτιολογήσει τά διάφορα δημοσιεύματα σχετικά μέ τήν διακοπή τῆς πολύ σπουδαίας ἐκπομπῆς τοῦ πύρινου δασκάλου κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, ὥστε νά ἀναπαύσει τίς ἀναστατωμένες συνειδήσεις μας.
Blogger

28.10.18

ΟΧΙ


«Τιμή μάρτυρος μίμησις μάρτυρος» λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Παραφράζουμε: Τιμή ἥρωος, μίμησις ἥρωος.
Σήμερα 28η Ὀκτωβρίου, ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς μας ἑορτῆς τιμοῦμε καί μνημονεύουμε τούς ἥρωες τοῦ Ἔπους τοῦ ΄40, πού πολέμησαν ὑπέρ βωμῶν καί ἐστιῶν καί ἔχυσαν τό αἷμα τους γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος. Τιμοῦμε τό μεγάλο καί ἡρωϊκό «ΟΧΙ» ἐνάντια στόν φασισμό. Τιμοῦμε τό μεγάλο καί ἡρωϊκό «ΟΧΙ» ἐνάντια στόν ναζισμό. Οἱ ἐπώνυμοι καί ἀνώνυμοι ἥρωες τῶν 1940-1944, οἱ ἔνδοξοι πρόγονοί μας ζητοῦν μιμητές.
Ἄς βροντοφωνάξουμε κι ἐμεῖς:
ΟΧΙ στόν σύγχρονο φασισμό, ἡμέτερο ἀριστερίζοντα ἤ ξενόφερτο πατροναρίζοντα.
ΟΧΙ στήν παραχάραξη τῆς Ἱστορίας μας.
ΟΧΙ στήν ἐξαχρείωση τοῦ Πολιτισμοῦ μας.
ΟΧΙ στήν ἐξαθλίωση τῆς Παιδείας μας.
ΟΧΙ στόν ἐκβαρβαρισμό τῆς Γλώσσας μας.
ΟΧΙ στήν διάλυση τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκογένειας.
ΟΧΙ σέ κάθε τί ἀντιχριστιανικό, ἀνθελληνικό πού θέλουν νά μᾶς ἐπιβάλουν τά κάθε λογῆς ἐθνομηδενιστικά μειράκια.
ΟΧΙ ἀδέλφια σέ ὁτιδήποτε ἀλλοιώνει τήν Ἑλληνοχριστιανική μας ταυτότητα, γιά νά μήν τρίζουν τά κόκκαλα τῶν ἡρώων τοῦ Ἔπους τοῦ 1940 καί μέ τήν βοήθεια τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ, τῆς μόνης ἀληθινῆς Συμμάχου τῆς Πατρίδας μας, θά νικήσουμε!
Blogger

25.10.18

ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ!

Κάποια ἀποβράσματα τοῦ Ἄδη ἔχουν ἀναλάβει ἐργολαβικά τόν ἀφανισμό τοῦ Ἔθνους μας. Κάποιοι «ἐπαΐοντες» ἔχουν λυσσάξει νά πείσουν τόν λαό μας ὅτι ἡ ἱστορία του πρέπει νά μπεῖ στό κρεβάτι τοῦ Προκρούστη γιά νά ἀφαιρεθεῖ ὅ,τι ἐνοχλεῖ τίς ἰδεολογίες τους καί τά συμφέροντα «φίλων» γειτονικῶν λαῶν.
Ἔχουν ἐπιδοθεῖ σε μιά ἐναγώνια προσπάθεια νά μᾶς παρουσιάσουν τήν σφαγή ὡς πανηγύρι, τό παιδομάζωμα ὡς ἐκδρομή, τήν τουρκοκρατία ὡς περίοδο εὐημερίας καί εἰρηνικῆς συνύπαρξης, τούς βιασμούς ὡς συγχρωτισμό, τήν καταστροφή ὡς συνωστισμό, τούς ἧρωες ὡς σφαγεῖς, τούς τυράννους ὡς ἐκπολιτιστές, τόν κλῆρο ὡς βαρβάρους! Ἔ, φτάνει πιά! Αἰδώς!
Ἀδέλφια Ἕλληνες ὅπου γῆς, ὅσοι γαλουχηθήκατε μέ τά ἑλληνοχριστιανικά ἰδεώδη, ὅσοι ἀγαπᾶτε τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα, ὅλοι «στά ὅπλα»! ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ! Ἑνωμένοι καί ἀποφασισμένοι νά πᾶμε κόντρα σέ ὅ,τι ἀνθελληνικό καί ἀντιχριστιανικό, ἀπό ὅπου καί ὅποιον προέρχεται. Ὄρθιοι στίς ἐπάλξεις!
Χωρίς τήν δική μας συγκατάθεση, χωρίς τήν δική μας ὑπογραφή, χωρίς τήν δική μας ψῆφο, ΚΑΝΕΝΑΣ πολιτικάντης ἤ ὑπουργίσκος ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἀνθρωπάριο δέν ἔχει τό δικαίωμα νά ἀποφασίζει ἐρήμην μας γιά τήν τύχη τῆς πατρίδας μας.
ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ!
Blogger

22.10.18

Ο ΤΣΟΛΙΑΣ.flv

ΦΙΛΟΙ;


Φίλος: πρόσωπο με το οποίο συνδέεται κανείς μέ σχέση ἀμοιβαίας ἀγάπης, ἀφοσίωσης, κατανόησης, σεβασμοῦ... χωρίς κατ’ ἀνάγκη νά ὑπάρχει συγγένεια...
Βεβαίως, ὑπάρχουν καί φίλοι-κράτη, φίλοι-λαοί, οἱ σχέσεις τῶν ὁποίων φαίνεται νά διέπονται μερικές φορές ἀπό ἀμοιβαίο σεβασμό ἤ κατανόηση...
Ὡστόσο ἡ ἱστορία διδάσκει ὅτι μόνο φαίνεται, δέν εἶναι! Τά κράτη συνδέονται μόνο μέ σχέση ἀμοιβαίου συμφέροντος ἤ κέρδους. Συμφέροντα ἐθνικά, γεωπολιτικά, καί πρωτίστως οἰκονομικά, στό ὄνομα τῶν ὁποίων παραχαράζεται ἡ ἱστορία τῶν λαῶν, καταστρατηγοῦνται ἐλευθερίες, θυσιάζονται ἀνθρώπινες ζωές...
Ἡ πατρίδα μας λόγω τῆς γεωστρατηγικῆς της θέσεως, ἀλλά καί τοῦ ἐθνικοῦ της πλούτου ἦταν πάντοτε στό στόχαστρο πολλῶν. «Φίλοι» καί ἐχθροί ἐπιζητοῦν ἤ ὀρέγονται τά «κάλλη» της. Πιστέψαμε στήν φιλία μεγάλων δυνάμεων, συνταχθήκαμε πολλές φορές μέ δύση ἤ ἀνατολή, χύσαμε αἷμα συμμαχῶντας μαζί τους, ἀλλά «ὅλοι μᾶς πρόδωσαν φοβερά»...
Εἶναι καιρός νά συνειδητοποιήσουμε πώς μόνο ὁ Θεός καί ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός μας ἦταν καί εἶναι πάντοτε οἱ πραγματικοί μας φίλοι καί σύμμαχοι. Εἶναι καιρός νά στρέψουμε τά βλέμματα καί τήν καρδιά μας στόν Οὐρανό, νά ζητήσουμε τό ἔλεος καί τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά μπορέσουμε νά ἀντιμετωπίσουμε τά δυσεπίλυτα προβλήματα, ἀλλά καί τά ἐπερχόμενα δεινά.  
Blogger

19.10.18

ΟΙ ΑΓΙΟΙ


...Ὅλοι ἀγωνιζόμαστε μαζί. Αὐτὴ εἶναι ἡ αἴσθηση τοῦ ἐκκλησιοποιημένου ἀγώνα μας: ὅτι ὁ ἀγώνας μας γίνεται ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία.
...Οἱ ἅγιοι δὲν πρεσβεύουν μόνο στὶς δυσκολίες μας, ἄλλα καὶ στὶς ἐπιτυχίες μας. Ὅπως μοιραζόμαστε τὴ δοκιμασία, μοιραζόμαστε καὶ τὸ δῶρο. Κι ἔτσι δὲν προκύπτει ἔπαρση, ἀλλὰ γεννιέται γλυκιὰ ταπείνωση.
...Οἱ ἅγιοι δὲν πεθαίνουν, δὲν σταματοῦν. Παρεμβαίνουν στὴ ζωή μας καὶ τὴν παρακολουθοῦν. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ τοὺς ἀποκαλοῦμε παγκόσμιους. Εἶναι αἰώνιοι· δὲν περιορίζονται ἀπὸ τὸ χρόνο, οὔτε ἀπὸ τὸν τόπο, οὔτε ἀπὸ τὸ ἄτομό τους. Τὸ δῶρο τους ἀγκαλιάζει ὁλόκληρη τὴν Ἐκκλησία κι ἐμᾶς. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ζητοῦμε ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ μᾶς ἐλεήσει μὲ τὶς πρεσβεῖες τους.
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

16.10.18

ΚΑΛΗ ΣΠΟΡΙΑ!


...Σέ ἀγῶνα μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία. Ὁ καθένας ἐκεῖ πού βρίσκεται, νά κηρύττη τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, μέ τό παράδειγμά του, μέ τήν ζωή του, μέ τόν ἔντιμο καί ἅγιο βίο.
Γιατί σήμερα, ὑπέρ ποτε ἄλλοτε, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἔχει θέσι, γιά νά ἁλατίζη τό σῶμα αὐτό τῆς κοινωνίας πού μυρίζει ἀπό σῆψι καί ἀποσύνθεσι.
Σήμερα, ὑπέρ ποτε ἄλλοτε, ἡ κοινωνία μας ἔχει ἀνάγκη ἀπό τήν σπορά τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, πού δίδει καρπόν ἀρετῆς καί ἁγιότητος μέσα σ’ αὐτόν τόν σάπιο κόσμο τόν ὁποῖο ζοῦμε.  
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

13.10.18

ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
Κάποτε τόν ἔκλαψε ὁ λαός, γιατί ὁ θάνατός του πυροδότησε τήν ἐξέγερση στήν σκλαβωμένη Μακεδονία μας.
Δοξάστηκε καί τιμήθηκε σάν ἥρωας γιατί τό αἷμα του πότισε τό δέντρο τῆς λευτεριᾶς τῆς Μακεδονίας μας.
Θυσιάστηκε στίς 13 Ὀκτωβρίου 1904.
Τόν κυνηγοῦν καί σήμερα κομιτατζῆδες, ὄχι τῶν κακοτράχαλων βουνῶν τῆς Μακεδονίας, ἀλλά ἐξαγορασμένοι φιλόδοξοι πολιτικάντηδες ἐθνομηδενιστές, βαλσαμωμένοι λάτρεις τῆς ψευτο-μακεδονίας.
Ἀδέλφια, ἄς ἀντισταθοῦμε στά βρώμικα παιχνίδια, πού παίζονται εἰς βάρος τῆς πατρίδας μας. Τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο. Ἄς γίνει ἡ θυσία τοῦ Μελᾶ ὁδοδείκτης στόν ἀγῶνα μας.  Τό ὄνομά μας εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο.
Blogger

11.10.18

ΛΙΓΗ ΝΤΡΟΠΗ...

Ἡ τεχνολογία τοῦ διαδικτύου καί τῶν δορυφόρων ἐπιτρέπει πιά στόν καθένα μας νά δημοσιεύει εἰκόνα καί ἦχο ἄμεσα ἀπό ὁποιονδήποτε καί ἀπό ὁπουδήποτε.
Ἁλιεύσαμε ἀπό ἐνημερωτικές ἰστοσελίδες ὅτι ἀξιωματοῦχος τῆς ἑλληνικῆς κυβερνή­σεως διασκέδαζε συνοδείᾳ ὀργάνων μέχρι πρωΐας στήν πολυτελῆ βίλα του μέ ὅλα τά «κατάλληλα» συνοδευτικά, ζωντανή μουσική, ποτά κ.λπ. Στήν ἐποχή πού ζοῦμε τίποτε πραγματικά δέν μένει κρυφό.       
Πῶς τολμοῦν ὅμως κάποιοι κύριοι νά γλεντοῦν ἀβασάνιστα τήν στιγμή πού ὁ ἑλληνικός λαός δεινοπαθεῖ καί στερεῖται τά ἀναγκαῖα;
Εἶναι ἀπαράδεκτα τά φαινόμενα αὐτά, κυβερνητικοί, πολιτικοί καί δυστυχῶς καί ἐκκλησιαστικοί ἄνδρες νά ζοῦν καί νά πολιτεύονται μέσα στήν χλιδή καί στήν τρυφηλότητα τήν στιγμή πού τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν Ἑλλήνων ζεῖ μέσα στήν ἀνέχεια. Λίγη ντροπή δέν βλάπτει.
Blogger

8.10.18

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΥΣΩΔΙΑ


Ἄνοιξε πάλι στοματάκι «εὐρυμαθοῦς» πολιτικοῦ  -ὁ ὁποῖος ἤ γνωρίζει ἑλληνική ἱστορία ὅσο οἱ ὄνοι τῆς πατρίδος μας, ἤ ἔχει τήν ἀναίδεια νά τήν μαγαρίζει ἐνσυνείδητα- καί ξέρασε ἀναίσχυντα τήν ἀπόλυτη δυσωδία. Τί εἶπε; ὅτι «ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 εἶναι παραμύθι»!!
Ὡς πότε θά ἀνεχόμαστε τόν κάθε τσαρλατάνο νά ἐμπαίζει τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς φυλῆς μας;
Ὡς πότε θά ὑπομένουμε τίς προσβολές καί τίς ὕβρεις τῶν ἀνθελλήνων πολιτικῶν μας;
Θά τολμοῦσε ποτέ κάποιος ἀπό ἐμᾶς νά προσβάλει θρήσκευμα, πολιτισμό ἤ ἱστορία ἑνός ἀλλόθρησκου, ἤ ἑνός ἀπό τούς παρεπιδημοῦντες στά νησιά μας, χωρίς τό λιγότερο νά καταδικαστεῖ; Θά τολμοῦσε;   
Blogger

5.10.18

ΕΡΓΑΣΙΑ


...Ἡ ἐργασία τιμᾶ τόν ἄνθρωπο, εἴτε εἶναι χειρωνακτική, εἴτε σωματική, εἴτε πνευματική. Ὅποιο διακόνημα ἤ ὑπούργημα κι ἄν ἔχουμε στήν ζωή μας, πρέπει νά τό τιμήσουμε, νά ἐργαζόμαστε. Καί ὁ βοσκός νά ἐργάζεται, καί ὁ μαθητής νά ἐργάζεται, νά ἱδρώνη ἡ καρέκλα του ὅταν διαβάζη, νά μελετάη, νά καταρτίζεται, γιά νά δώση τήν μάχη τῆς γνώσεως...
Ἡ ἐργασία, ἀδελφοί μου, εἶναι βιοποριστικό μέσο ἀλλά εἶναι καί μέσο ἁγιασμοῦ. Εἶναι συγχρόνως ἀφορμή γιά τήν δόξα τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί γιά τήν δική μας σωτηρία...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

2.10.18


Ο όσιος Θεόφιλος, περιερχόμενος την Κωνσταντινούπολη, θέρμαινε την καρτεροψυχία των ορθοδόξων, και ήλεγχε την πλάνη των διωκτών των εικόνων.
Η αρετή και η δύναμη του λόγου του, ανέδειξαν τον Θεόφιλο ένα από τους ισχυρότερους προμάχους της ευσέβειας. Κατόπιν τον φυλάκισαν και στη συνέχεια τον εξόρισαν. Έτσι, εκεί στην εξορία τελείωσε τη ζωή του, χωρίς να δεχτεί την πρόσκαιρη ελευθερία αντί προδοσίας της αλήθειας και απωλείας της αιωνίου ζωής.
www.dogma.gr