30.11.18

Απολυτίκιο Άγ. Αποστόλου Ανδρέα - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΥΓΕ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ!


Οἱ μαθητές πού διαμαρτύρονται γιά τήν κατάπτυστη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἔχουν σύμφωνα μέ τό φερέφωνο τῆς κυβερνήσεως, τό κρατικό ραδιόφωνο, «άλυτρωτικές, μιλιταριστικές, φασιστικές, ἐθνικιστικές, κ.λπ. τάσεις» καί χρέος τους εἶναι νά ἀγωνίζονται μόνο γιά «θέματα πού τούς ἀφοροῦν, ὅπως τῆς παιδείας καί ὄχι γιά τά ἐθνικά»!
Εἶναι τό λιγότερο ντροπή νά τούς πολεμοῦν  τόσο ἄνανδρα!
Μήπως κ.κ. Φερέφωνα τῆς κυβερνήσεως οἱ μαθητές δέν εἶναι Ἕλληνες πολίτες, Ἕλληνες ὑπήκοοι; Ἤ μήπως εἶναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας;
Μήπως οἱ μαθητές δέν εἶναι ἐλεύθεροι νά ὑπερασπίζονται τά δίκαια τῆς πατρίδος τους; Ἤ μήπως ἡ ἐλευθερία εἶναι προνόμιο μόνο τῶν μπαχαλάκιδων, οἱ ὁποῖοι μᾶς... προσφέρουν καί τήν δυνατότητα τῆς... «ἀνακαίνισης» τῶν περιοχῶν πού πυρπολοῦν;
Κάποιοι ἀπό τούς ἀξιέπαινους αὐτούς μαθητές τῆς Θεσσαλονίκης κάνουν λόγο γιά «συμβολική πράξη ἀντίστασης στό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας καί τήν πρωτοφανῆ παραχάραξη τῆς ἱστορίας».
Ἐνοχλήθηκαν οἱ ἐθνομηδενιστές, πού μᾶς κυβερνοῦν,
-ἐπειδή κάποιοι μαθητές τούς ἔβαλαν γυαλιά,
-ἐπειδή ἀντιμετωπίζουν τά ἐθνικά μας θέματα μέ τήν δέουσα σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα,
-ἐπειδή σήκωσαν ἀνάστημα καί ὑπερασπίζονται τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς φυλῆς μας, τήν πατρίδα μας, πού αὐτοί ξεπούλησαν τόσο φτηνά καί ξεδιάντροπα!
Εὔγε στούς μαθητές μας! Νά τούς χαίρονται οἱ γονεῖς τους! Ἐμεῖς τούς καμαρώνουμε, τούς συγχαίρουμε καί τούς ἐνθαρρύνουμε στόν δίκαιο ἀγῶνα τους.
Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τέτοια λαμπρά Ἑλληνόπουλα, ἡ Ἑλλάδα δέν πεθαίνει!
Blogger

27.11.18

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΟ!


...Δέν θέλουμε μέ τό Εὐαγγέλιο νά κυβερνηθοῦμε. Μά, ἄν δέν μᾶς κυβερνήση τό Εὐαγγέλιο, ἄν δέν μᾶς κυβερνήση ὁ Χριστός, θά μᾶς κυβερνήση ὁ διάβολος.
Ἀδελφοί μου, τί προτιμᾶτε; Ἐλεύθεροι ἤ σκλάβοι; Ἐλεύθεροι ἀπό τά δαιμόνια καί συντεταγμένοι καί ὑποτεταγμένοι στόν νόμο καί στό θέλημα τοῦ Θεοῦ; Ἐλᾶτε νά φτιάξουμε κράτος μέ Θεό, νά φτιάξουμε πολιτεία μέ Εὐαγγέλιο, νά φτιάξουμε νεολαία μέ Θεό, νά φτιάξουμε οἰκογένεια μέ Χριστό, νά φτιάξουμε σχολειά μέ Θεό καί πανεπιστήμια πού νά βγαίνουν ὄχι κλέφτες, ὄχι λωποδῦτες, ὄχι ἀπατεῶνες, ὄχι ναρκομανεῖς, ἀλλά νά βγαίνουν παιδιά ἀγγελούδια, πού θά ὑπηρετοῦν τόν νόμο καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

24.11.18

ΠΡΟΣΦΥΓΗ!


Ζοῦμε ἀναμφισβήτητα καταστάσεις ὁλοένα καί πιό δύσκολες, πρωτόγνωρες καί ἐν πολλοῖς σχιζοφρενικές. Τίθεται οὐσιαστικό θέμα ἐπιβίωσης γιά ὅλους μας.
Τό κράτος δικαίου τείνει νά ἐξαφανιστεῖ. Ἡ ἐλευθερία, ἡ ἀσφάλεια, ἡ δικαιοσύνη ἀποτελοῦν εἶδος πρός ἐξαφάνιση. Θεμελιώδη δικαιώματα δέν συνιστοῦν πιά κεκτημένο.
Ὡστόσο, οἱ ἰθύνοντες προσπαθοῦν φιλότιμα (!) νά ἐφαρμόσουν πολιτική προστασίας τῶν μειονοτήτων καί καταπολέμησης τῶν διακρίσεων.
Γι’ αὐτό κι ἐμεῖς ἴσως θά ἐξασφαλίζαμε τήν ἐλευθερία μας καί τήν ἡρεμία μας ἄν προσφεύγαμε ἁρμοδίως καί προβαίναμε στήν ἀναγνώρισή μας ὡς μειονότητα μέ τά παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Ἕλληνες πολίτες καί κατά περίπτωση Πόντιοι, Μικρασιᾶτες, Μακεδόνες, Θράκες, Ἡπειρῶτες, Βορειοηπειρῶτες, Κρητικοί κ.λπ., μέ ἀναγνώριση τῆς ἱστορίας, τῶν ἠθῶν καί τῶν ἐθίμων κάθε τόπου.
2. Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, μέ τό δικαίωμα νά λατρεύουμε τόν Θεό μας στούς Ἱερούς μας Ναούς, στούς ὁποίους νά ὑπηρετοῦν ἱερεῖς, ὅπως οἱ θρησκευτικοί λειτουργοί τῆς Δυτικῆς Θράκης.
3.  Ἄνδρες ἤ γυναῖκες, ἀπόγονοι τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας.
4. Κύριοι μιᾶς ἔνδοξης καί μεγάλης ἱστορίας, ἑνός ἀπαράμιλλου πολιτισμοῦ καί μιᾶς ζῶσας γλώσσας τῆς ἀρχαιοτέρας καί πλουσιοτέρας το κόσμου.
5. Κληρονόμοι τῆς γῆς πού πατοῦμε, γιά τήν ὁποία οἱ πρόγονοί μας ἔχυσαν τό αἷμα τους γιά νά μείνει ἐλεύθερη, ὀρθόδοξη καί ἑλληνική.
6. ....
Προσθέστε ὅ,τι ἄλλο νομίζετε καί νά προσφύγουμε ὅλοι μαζί στόν ὀργανισμό ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου νά μήν χάσουμε τήν ἰδιοπροσωπία μας, τήν ταυτότητά μας καί νά διαφυλάξουμε τά ὅσια καί τά ἱερά τῆς φυλῆς μας!!!!
Γιατί στό κράτος πού ζοῦμε προστατεύονται οἱ μειονότητες!
Blogger

21.11.18

Απολυτίκιο Εισοδίων της Θεοτόκου - 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΣ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ


Ἡ εἴσοδος τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ναόν εἶναι τό προοίμιον τῆς εὐνοίας τοῦ Θεοῦ εἰς τούς ἀνθρώπους, ἡ προκήρυξις τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, ἡ προαγγελία τοῦ Χριστοῦ καί ἡ πραγματοποίησις τοῦ σχεδίου τῆς θείας Οἰκονομίας διά τήν σωτηρίαν τοῦ Κόσμου. Αὐτά διακηρύσσει τό Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς:
 «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τό προοίμιον καί τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις. Ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται καί τόν Χριστόν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καί ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν· Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις».
ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΓΚΟΤΣH-«ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
http://www.imaik.gr

19.11.18

ΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ ΣΩΣΤΑ Η ΣΥΝΟΔΟΣ...

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πάντα λειτουργοῦσε μέ Συνόδους. Τό ὀρθόδοξο πνεῦμα εἶναι νά λειτουργῆ ἡ Σύνοδος στήν Ἐκκλησία καί ἡ Γεροντική Σύναξη στά Μοναστήρια. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ Σύνοδος νά ἀποφασίζουν μαζί. Ὁ ἡγούμενος ἤ ἡ ἡγουμένη καί τό ἡγουμενοσυμβούλιο νά ἀποφασίζουν μαζί. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος εἶναι πρῶτος μεταξύ ἴσων. Καί ὁ πατριάρχης δέν εἶναι πάπας· ἔχει τόν ἴδιο βαθμό μέ τούς ὑπόλοιπους ἱεράρχες. Ἐνῶ ὁ πάπας ἔχει ἄλλο βαθμό —κάθεται ψηλά καί τοῦ φιλοῦν τό πόδι!— ὁ πατριάρχης κάθεται μαζί μέ τούς ἄλλους ἱεράρχες καί συντονίζει. Καί ἕνας ἡγούμενος ἤ μία ἡγουμένη σέ σχέση μέ τούς προϊσταμένους εἶναι πάλι πρῶτοι μεταξύ ἴσων.
Δέν μπορεῖ ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἤ ἕνας ἡγούμενος νά κάνη ὅ,τι θέλει. Φωτίζει ὁ Θεός τόν ἕναν ἱεράρχη ἤ προϊστάμενο γιά τό ἕνα θέμα, τόν ἄλλον γιά τό ἄλλο. Βλέπεις, καί οἱ τέσσερις Εὐαγγελιστές συμπληρώνουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Ἔτσι καί ἐδῶ λέει τήν γνώμη του ὁ καθένας, καί ὅταν ὑπάρχη ἀντίθετη γνώμη, καταχωρίζεται στά πρακτικά. Γιατί, ὅταν πρόκειται γιά μιά ἀπόφαση ἀντίθετη μέ τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου καί ἕνας δέν συμφωνῆ, ἄν δέν ζητήση νά καταχωριστῆ ἡ γνώμη του, θά φαίνεται ὅτι....συμφωνεῖ. Ἄν δέν συμφωνῆ καί ὑπογράψη, χωρίς νά καταχωριστῆ ἡ γνώμη του, κάνει κακό καί φέρει εὐθύνη· εἶναι ἔνοχος. Ἐνῶ, ἄν πῆ τήν γνώμη του, καί ἡ πλειοψηφία νά εἶναι ἀντίθετη, αὐτός εἶναι ἐντάξει ἀπέναντι στόν Θεό. Ἄν στήν Ἐκκλησία δέν λειτουργῆ σωστά ἡ Σύνοδος ἤ στά Μοναστήρια ἡ Σύναξη, τότε, ἐνῶ μιλοῦμε γιά ὀρθόδοξο πνεῦμα, ἔχουμε παπικό. Τό ὀρθόδοξο πνεῦμα εἶναι νά λέη καί νά καταχωρίζη ὁ καθένας τήν γνώμη του, ὄχι νά μή μιλάη, γιατί φοβᾶται, ἤ νά κολακεύη, γιά νά τά ἔχη καλά μέ τόν ἀρχιεπίσκοπο ἤ μέ τόν ἡγούμενο.

Ἀπό τό βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α´, Μέ πόνο καί ἀγάπη γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, ἔκδ. Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστής Ἰοωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή, Θεσσαλονίκης, 2002, σσ. 329-330.
Ρωμαϊκό Οδοιπορικό-www.orthodoxia-ellhnismos.gr

16.11.18

Μπορούμε να κάνουμε λίγα για το μάκρος της ζωής μας. Μπορούμε όμως να κάνουμε πολλά για το βάθος της.❤


ΑΠΟ ΛΟΓΙΑ ΧΟΡΤΑΣΑΜΕ!

...Ἀδελφοί μου, ἀπό λόγια χόρτασε ὁ κόσμος. Οἱ ἄνθρωποι θέλουν τήν στοργή μας, θέλουν τήν ἀγάπη μας καί τό γνήσιο καί ἄδολο ἐνδιαφέρον. Στήν πρᾶξι ἡ πίστις μας. Στήν πρᾶξι τό Εὐαγγέλιο. Στήν πρᾶξι οἱ Χριστιανοί. Τότε μόνον μποροῦμε νά λέμε ὅτι εἴμαστε οἱ ἄνθρωποι πού ἀγαποῦμε τόν Θεό, πού ἀγαποῦμε καί τόν ἀδελφό. Τότε θά νοιώθουμε μία πληρότητα στήν ζωή μας. Τότε θά κρατοῦμε στά χέρια μας τό εἰσιτήριο γιά τήν αἰωνιότητα.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

13.11.18

Προς παλιούς συντρόφους,διαδικτυακούς η προσωπικούς φίλους,ένα μεγάλο ευχαριστώ
Για όσα με διδάξατε για αλληλεγγύη,ανθρωπιά,κοινωνική ευαισθησία,για τα ανθρώπινα ιδεώδη, με τον μοναδικό αριστερό η και αριστερίστικο τρόπο σας, που δεν επιδέχεται
αμφισβητήσεις.......
-Έμαθα πως όλες οι
μειονότητες,εθνικές,θρησκευτικές,φυλετικές(Μουσουλμάνοι της Θράκης, τσάμηδες,Ρομά) κλπ,της Ελλάδας,της Ευρώπης,του πλανήτη,του σύμπαντος είναι σεβαστές, εκτός από την Ελληνική μειονότητα της Β.Ηπείρου,γιατί εκεί έχει πολλά εθνίκια.
-Έμαθα πως όταν η αστυνομία ρίχνει δακρυγόνα είναι κακή,αλλά ‘οταν πυροβολεί στην καρδιά ομογενείς εθνίκια,απλά τηρεί την έννομη τάξη
-Εμαθα πως η ιστορία ενός λαού,μπορεί να εξαερωθεί αν αυτό απαιτεί το διεθνιστικό καθήκον προς τους γειτονικούς λαούς
-Εμαθα πως ότι διεκδικούν άλλοι λαοί είναι δίκαιο και ότι υπερασπίζονται οι Έλληνες,είναι εθνικιστικό
-Έμαθα ότι τα κηρύγματα μίσους των ακροδεξιών και των νεοναζί είναι καταδικαστέα,αλλά συνθήματα όπως ‘’όποιος θέλει να πεθάνει για την πατρίδα,ας το κάνει γρήγορα και Έλληνας δεν γεννιέσαι,καταντάς της antifa δεν ενοχλούν τόσο.
-Έμαθα πως οι Έλληνες μπορούν να διωχθούν για ρατσιστικά εγκλήματα με τον αντιρατσιστικό νόμο, αλλά ο ρατσισμός κατά των Ελλήνων,δε διώκεται με κανένα νόμο
-Έμαθα πως αν κάψεις σημαία άλλου κράτους είσαι φασίστας,αλλά αν κάψουν κάποιοι την Ελληνική σημαία,δεν πειράζει
-Έμαθα πως οι θρησκευόμενοι που μιλούν απαξιωτικά για τους λοατκι είναι ρατσιστές και ομοφοβικοί,αλλά οι λοατκι επιτρέπεται να προσβάλουν τους αγίους.
-Έμαθα πως το έθνος είναι φαντασιακό και πρέπει να σκέφτομαι την γη σαν ένα μεγάλο χωριό.....εκεί όπου η ελίτ μένει στις βίλες και η πλέμπα στις χαμοκέλες,αλλά δεν πειράζει γιατί δεν υπάρχουν φυλετικοί η άλλοι διαχωρισμοί και μόνο αυτό μετράει,ακόμα και αν δεν έχουμε να φάμε.
-Έμαθα πως δεν έχει σημασία αυτός ο καινούργιος,υβριδικός,νεοφασισμός πλανητικής εμβέλειας, δεν ενοχλεί τόσο, όσο το να υψώσει κάποιος την σημαία και να μιλήσει για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας
-Τέλος έμαθα,ότι είναι αποδεκτό να απειλείς παιδιά,με αντιφασιστική υπογραφή,επειδή τόλμησαν να τραγουδήσουν την Μακεδονία....
Και πάνω απ’όλα έμαθα τι σημαίνει .....επιλεκτικός ανθρωπισμός,επιλεκτική ταξική συνείδηση,επιλεκτική κοινωνική ευαισθησία,αλλά και πόσο έξυπνα και αποτελεσματικά μέσα χειραγώγησης υπάρχουν,που παίζουν τόσο καλά με το μυαλό σου,που νομίζεις ότι βοηθάς να γίνει καλύτερος ο κόσμος, ενώ απλά συντελείς στην καταστροφή του.

από το facebook

11.11.18

ΔΕΝ ΧΑΘΗΚΕ ΤΟ ΠΑΝ


Οἱ μαθητές τῶν Λυκείου τοῦ Ν. Πιερίας προέβησαν πρόσφατα σέ μία πρωτόγνωρη ἐνέργεια. Ἔκαναν κατάληψη διαμαρτυρόμενοι γιά τίς νέες ἀπαράδεκτες ἀποφάσεις τοῦ ὑπουργοῦ «ἀφανισμοῦ τῆς παιδείας», ἀλλά καί γιά τήν κατάπτυστη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.
Ἀξίζουν θερμά συγχαρητήρια στούς Μακεδόνες μαθητές τῶν Λυκείων τῆς Πιερίας, οἱ ὁποῖοι μᾶς στέλνουν ἕνα ἐλπιδοφόρο μήνυμα: ὅτι δέν χάθηκαν ὅλα! Ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ Μακεδονία μας ὅταν ἔχει παιδιά μέ φιλοπατρία, ἀξίες καί ἰδανικά δέν θά χαθεῖ! Καί οἱ ὅποιες προδοτικές συμφωνίες θά ὁδεύσουν στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων.
Blogger

8.11.18

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑ

Κωνσταντῖνος Κατσίφας. Ὡς πρίν λίγες ἡμέρες ἐντελῶς ἄγνωστος σέ μᾶς. Ἔφτασε μία στιγμή γιά νά γίνει πασίγνωστος. Πλήρωσε μέ τήν ζωή του τήν ἄδολη ἀγάπη του γιά τήν Πατρίδα, τόν σεβασμό καί τήν τιμή του πρός τό ἱερό μας σύμβολο, τό δικαίωμά του νά εἶναι καί νά λέγεται Ἕλληνας!
Δυστυχῶς οἱ ἀδίστακτοι καί φασίστες ἐγκληματίες πολιτικοί τῆς γείτονος χώρας φρόντισαν νά τόν ξεκάνουν τόσο ἄνανδρα καί μάλιστα τήν ἡμέρα τῆς Ἐθνικῆς μας Ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940.
Πέρασε στήν αἰωνιότητα. Τό ὄνομά του κοσμεῖ πλέον τό πάνθεο τῶν ἡρώων τῆς Πατρίδας μας.
Τό εἰρηνικό, γαλήνιο, γλυκό καί φωτεινό πρόσωπό του ἀποδεικνύουν τόν ἡρωϊσμό, τήν ἱκανοποίηση καί τήν χαρά τοῦ παλληκαριοῦ γιά τήν θυσία του ὑπέρ Πατρίδος.
Ø  Γιά μᾶς εἶναι ἐγερτήριο σάλπισμα.
Ø  Γιά τά ἀρπακτικά ὄρνεα τῶν τουρκαλβανῶν, πού τόν φοβόντουσαν ἀκόμη καί νεκρό, ἀποτελεῖ γροθιά στό ἀδηφάγο καί ἄπληστο στόμαχό τους.
Ø  Γιά τούς ἡμέτερους ἀνεκδιήγητους πολιτικάντηδες ἦταν ἀκόμη μία εὐκαιρία νά ξεράσουν τόν ὀχετό τῶν αἰσθημάτων τους.
Ὅλα ὀφελοῦν... Ὄρθιοι, στίς ἐπάλξεις! Ἡ θυσία τοῦ λεβέντη τῆς Βορείου Ἠπείρου ἄς μή πάει χαμένη. Αἰωνία του ἡ μνήμη!
Blogger

φωτογραφία: pronews.gr

Απολυτίκιο Σύναξης των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ - 8 ΝΟΕΜ...

6.11.18

ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ;


Στίς 17 Νοεμβρίου εἶναι ἡ ἐπέτειος τοῦ Πολυτεχνείου. Μαθητές, φοιτητές, νέοι διαφόρων ἠλικιῶν θά «παρελάσουν» στούς δρόμους τῶν Ἀθηνῶν καί ὄχι μόνο, καί θά δημιουργήσουν ὡς εἴθισται θέσεις ἐργασίας διαφόρων εἰδικοτήτων πρός καθαρισμό, ἐπισκευή καί ἀνακαίνιση τῶν κατεστραμμένων καταστημάτων!
Κατά καιρούς παρελαύνουν διάφοροι «περήφανοι», «φίλαθλοι», θερμόαιμοι νέοι, γνωστοί-ἄγνωστοι πού μπογιατίζουν, καῖνε, σπᾶνε, ρημάζουν δημόσια καί ἰδιωτική περιουσία, βρίζοντας καί φωνάζοντας διάφορα «ποιοτικά» συνθήματα κατά «παντός ὑπευθύνου»!
Στίς 28 Ὀκτωβρίου 2018, ἡμέρα τῆς Ἐθνικῆς μας Ἐπετείου κάποια γενναῖα Ἑλληνόπουλα θέλησαν νά παρελάσουν καί στό τέλος νά τραγουδήσουν τό «Μακεδονία ξακουστή τοῦ Ἀλεξάνδρου ἡ χώρα». Εἶχαν τό ἤθος νά ἐνημερώσουν τούς καθηγητές τους γιά τήν ἐπιθυμία τους αὐτή. Καί ἀντί νά ἐπικροτηθοῦν, ἀποδοκιμάστηκαν καί ἀπειλήθηκαν μέ τιμωρία!
Ὡστόσο, οἱ μαθητές δέν κάμφθηκαν. Παρήλασαν, χωρίς τά διακριτικά τοῦ σχολείου τους γιά νά μήν τό ἐκθέσουν (τιμή θά ἦταν!), ἀλλά τιμωρήθηκαν μέ ἀποβολή! Γιατί παρακαλῶ; Γιατί διετράνωσαν τό αὐτονόητο! Ὅτι μία, ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα, ἑλληνική περιοχή, ἡ Μακεδονία, εἶναι ἑλληνική!
Ποῦ φθάσαμε; Να τιμωρούμαστε ἐπειδή λέμε πώς εἴμαστε Ἕλληνες; Νά καταδικαζόμαστε ἐπειδή ὑπερασπιζόμαστε τά ἅγια χώματά μας; Εἴμαστε καλά; Μήπως δέν αἱματώνεται σωστά ὁ ἐγκέφαλος κάποιων; Μήπως εἶναι καιρός νά σκεφθοῦμε σοβαρά ποιοί θά μᾶς κυβερνοῦν; Λέμε, μήπως;
Blogger

5.11.18

Η ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗ

                                

Άσε 
το παιδί σου ήσυχο.
Μη το φορτώνεις 
την τρέλα σου, 
τις ανασφάλειες 
και τα κενά σου,
τις νευρώσεις 
και τα βάσανά σου.

Άσε το 
να χαρεί την άνοιξη, 
βοήθα το 
ν' ανθίσει.
Να ζήσει 
τη δ ι κ ή του 
ζωή.

Ζάλιζε το Θεό 
με τις προσευχές 
και τις δεήσεις σου.

Μα το παιδί, 
άσε το 
ήσυχο...

Δύσκολο, 
το ξέρω.
π. Ανδρέας Κονάνος

ΙΚΕΤΗΡΙΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ

3.11.18

ΑΚΛΟΝΗΤΟΙ!

...Βεβαίως στήν ἐποχή μας γίνεται μία προσπάθεια προσεγγίσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τίς ἄλλες χριστιανικές ὁμολογίες, γιά νά βροῦμε ἕνα μέσον ἐπικοινωνίας διά τοῦ διαλόγου, γιά νά ἐπιτύχουμε τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Δέν μισοῦμε κανέναν, ἀλλά δέν δεχόμαστε νά προσκυνήσουμε κανενός τήν παντόφλα. Δέν δεχόμαστε νά ἀλλοιώσουμε οὔτε κατά μία κεραία τήν πίστι μας τήν ὀρθόδοξη. Δέν ἀνταλλάσσουμε τήν πίστι μας μέ τίποτε.
Ὁ λαός, ὁ πιστός λαός, στέκεται ἄγρυπνος, καί ἀπαντοῦμε σέ ὅλους αὐτούς πού μέ ἀγαπόλογα προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν νά κύψουμε τόν αὐχένα, νά προσκυνήσουμε τόν ἐκκολαπτόμενο θρησκευτικό πλανητάρχη τῆς οἰκουμένης: Ἐμεῖς θά παραμείνουμε στήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία. Ἀγαποῦμε ὅλους, ἀλλά ὑπερασπιζόμαστε τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, ὑπερασπιζόμαστε τήν Ὀρθοδοξία, τήν ὁποία δέν πουλᾶμε. Προτιμοῦμε τά κουρέλια τῆς Ὀρθοδοξίας, παρά τά χρυσοΰφαντα ἐνδύματα τῶν αἱρετικῶν καί τῶν πλανεμένων.
...Μένουμε σταθεροί καί ἀκλόνητοι στήν θέσι μας, καί ὅσοι τολμοῦν νά ἀποκαλοῦν τούς ὀρθοδόξους ἀγωνιστές τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας φανατικούς καί ὅτι μισοῦν τούς ἄλλους, διαπράττουν μεγάλο ἁμάρτημα.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος