29.1.19

π. ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

6 ΧΡΟΝΙΑ...

«Ἐλᾶτε, λοιπόν, καί ἐπιλέξτε ἀπό τίς ἀρετές ἐκείνου, καί ἀγωνισθεῖτε τόν καλόν ἀγώνα,... ἄνδρες καί γυναῖκες,... ἱερεῖς καί λαός,... καί μοναχοί». (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος)

6 χρόνια πέρασαν ἀπό τήν πρός Κύριο ἐκδημία, ἑνός πραγματικοῦ ποιμένος τῆς Ἐκκλησίας μας, προτύπου ὀρθοδόξου κληρικοῦ, φιλάνθρωπου πνευματικοῦ, πρωτοπόρου καί ὁραματιστοῦ, τοῦ ἀειμνήστου πατρός μας Θεοφίλου.
6 χρόνια κενά ἀπό τήν ἐπί γῆς παρουσία του, ἀλλά πλούσια ἀπό τίς οὐρανόσταλτες εὐλογίες του.
6 χρόνια μετά, τόν θυμόμαστε,
...πού σημαίνει διαφυλάσσουμε τήν παρακαταθήκη του, τηροῦμε τίς ἐντολές του, βαδίζουμε στά ἴχνη του.
6 χρόνια μετά, τόν σεβόμαστε,
...πού σημαίνει δέν παρεκκλίνουμε ἀπό τίς ἐπιθυμίες του, δέν ἀποκλίνουμε ἀπό τούς στόχους του, δέν λοξοδρομοῦμε ἀπό τίς ἀρχές του.
6 χρόνια μετά, τόν τιμοῦμε,
...πού σημαίνει συνεχίζουμε τούς ἀγῶνες του, ἀκολουθοῦμε τό ἱερό παράδειγμά του, μιμούμαστε τήν ἁγία του βιοτή.
6 χρόνια μετά, καλούμαστε νά ἐπιλέξουμε ἀπό τίς ἀρετές τοῦ π. Θεοφίλου καί νά ἀγωνιστοῦμε τόν καλόν ἀγώνα (δανειζόμενοι τόν ἀνωτέρω λόγο τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου). Ἐάν καυχόμαστε ὅτι ἔχουμε διδάσκαλο καί ὁδηγό τόν π. Θεόφιλο, πρέπει νά δείξουμε τήν μαθητεία μας στήν πράξη μέ τό νά γίνουμε ὅ,τι κατέστησε αὐτόν ὀνομαστό καί μέγα στόν Θεό καί στούς ἀνθρώπους  (πβλ. λόγο τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Νύσσης).
Τοῦ ἀξιοσεβάστου καί πολυφιλήτου, ἀοιδίμου π. Θεοφίλου ἄς εἶναι ἡ μνήμη ἀγήρως˙ οἱ δέ πρεσβεῖες του ἄς σκέπουν φιλόστοργα ὅλους ὅσοι τόν ἐπικαλοῦνται. Ἀμήν.
 Blogger

27.1.19

ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ


...Ὁ Χριστιανισμός τῶν χριστιανῶν κατέστη βουβός! Ἄλαλα παραμένουν τά χείλη ἐκείνων τά ὁποῖα ἔπρεπε νά διαλαλοῦν εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης τό «δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπί τῆς γῆς». Τά μηνύματα τῆς ἀγάπης, ὠχρά, ἄοσμα καί ἄχρωμα, ἐκπνέουν πρίν ἀκόμη ἐκτοξευθοῦν. Ἡ ἀσυνέπεια τῶν χριστιανῶν, ἡ χλιαρά πίστις, ἡ ἀναξία ἐκπροσώπησις καί πρό παντός ἡ ἀδυναμία νά ἀνταποκριθοῦμε εἰς τά κρίσιμα προβλήματα τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, προκαλοῦν τήν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ καί ὁ ἄγγελός μας θά μᾶς ἀπαγγείλη τό φοβερό «κατηγορῶ».
Εἶναι καιρός νά ξεπεράσουμε τήν κρίσι. Εἶναι ὥρα νά ἀνασυντάξουμε τίς δυνάμεις. Νά ἐπιστρατεύσουμε ὅλες τίς ἐφεδρεῖες καί οἱ χριστιανοί μαχητές νά δώσουμε τό «παρών». Οὐδείς θεατής καί κανένας μή λείψη ἀπό τόν ἱερό μας ἀγῶνα. Χρέος ὅλων μας, νά δώσουμε καί ἐμεῖς τήν μαρτυρία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

22.1.19

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΡΑ!!!

2.500 χρόνια πρίν ὁ Ἐφιάλτης, γιός τοῦ Εὐρυδήμου προδίδει τούς Σπαρτιάτες στούς Πέρσες˙ τούς Ἕλληνες στούς ἐχθρούς.
2.500 χρόνια τώρα, διά μέσου τῶν αἰώνων, τό ὄνομα τοῦ Ἐφιάλτη ἔγινε ταυτόσημο μέ τόν ἔσχατο ὑβριστή, τόν προδότη τῆς Πατρίδας.
2.500 χρόνια μετά, ἐν ἔτει 2019, τήν σκυτάλη τοῦ Ἐφιάλτη ποθοῦν καί θά λάβουν ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδας καί ὅλοι ἐκείνοι οἱ βουλευτές, πού θά κυρώσουν τήν ἀναίσχυντη καί προδοτική συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.
Ὡστόσο, μέ ποιό δικαίωμα «κύριοι» γράφετε στά παλαιά τῶν ὑποδημάτων σας τήν γνώμη τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ;
Γιατί δέν ἀφήνετε τόν κυρίαρχο Λαό νά ἐκφραστεῖ διά τοῦ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ;

 Blogger

16.1.19

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ...

Την παρακάτω προσευχή έχει γράψει ο Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας Ιωήλ και είναι για να προσευχηθούμε... ..Διάδωσε την:

 ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ και όχι μόνο, ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΣ:

Προσευχή για τη Μακεδονία μας.

Κύριε Ιησού Χριστέ, που είσαι ο Θεός μας, εσύ που ελευθέρωσες με το Πάθος και την Ανάστασή σου το γένος των ανθρώπων από την δουλεία του εχθρού, που μέσω οράματος στην Τρωάδα είπες στον απόστολο Παύλο «έλα στην Μακεδονία και βοήθησέ μας»,
Διασκόρπισε κάθε εχθρό και πολέμιο καθώς και κάθε κακό σκοπό και κάθε τέχνασμα των ισχυρών της γης για την Ελληνικότατη Μακεδονία μας. Φώτισε τον νου και την διάνοια των αρχόντων μας, προκειμένου να γνωρίσουν ποιο είναι το συμφέρον της Μακεδονίας. Δώσε σε αυτούς δύναμη, ώστε να πράττουν τα καλύτερα και όσα ταιριάζουν σε αυτήν.
Ενδυνάμωσε τους κατοίκους της Μακεδονίας σε αυτές τις ημέρες της θλίψης τους και δώσε σε αυτούς πνεύμα δυνάμεως και ισχύος, για να υπερασπίζονται το όνομα της πατρίδας μας.
Εισάκουσε την φωνή του λαού σου, που αγωνίζεται για την διάσωση του ονόματος και της υποστάσεως της Μακεδονίας.
Διώξε μακρυά από μας κάθε κακία, κάθε δαιμονική ενέργεια, κάθε επιζήμια πράξη και κάθε άθλια και ανθελληνική ενέργεια, που επιβουλεύονται την υπόσταση και την αξιοπρέπεια της Μακεδονίας μας. Απομάκρυνε κάθε διχασμό και εμφύλια διαμάχη από τον λαό, που αγωνίζεται για την διάσωση του ονόματος και της υποστάσεως της Μακεδονίας.

15.1.19

ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΥ ΝΤΑΓΜΑ!

Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑΠΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ!

14.1.19

Ο αλκοολικός… μοναχός


Κάποτε στο Άγιον Όρος ήταν ένας μοναχός που διέμενε στις Καρυές.
Έπινε καθημερινά και μεθούσε και γινόταν αιτία να σκανδαλίζονται οι προσκυνητές.
Κάποια στιγμή πέθανε και ανακουφισμένοι κάποιοι πιστοί πήγαν στον
γέροντα Παϊσιο να του πουν με ιδιαίτερη χαρά ότι επιτέλους λύθηκε αυτό το τεράστιο πρόβλημα.
Ο π. Παϊσιος τους απάντησε ότι γνώριζε για το θάνατο του μοναχού,
αφού είδε ολόκληρο τάγμα αγγέλων που ήρθαν να παραλάβουν την ψυχή
του.
Οι προσκυνητές απόρησαν και διαμαρτυρήθηκαν και κάποιοι προσπαθούσαν
να εξηγήσουν στον γέροντα Παΐσιο για ποιον ακριβώς μιλούσαν, νομίζοντας ότι δεν κατάλαβε ο γέροντας.
Ο γέροντας Παΐσιος τους διηγήθηκε:
«Ο συγκεκριμένος μοναχός γεννήθηκε στη Μ. Ασία, λίγο πριν την
καταστροφή όταν οι Τούρκοι μάζευαν όλα τα αγόρια. Για να μην το πάρουν
από τους γονείς του, αυτοί το έπαιρναν μαζί τους στο θερισμό και για
να μην κλαίει, του έβαζαν λίγο ρακί στο γάλα για να κοιμάται. Ως εκ τούτου μεγαλώνοντας έγινε αλκοολικός.
Κάποια στιγμή και μετά από αποτρεπτικές απαντήσεις από διάφορους
γιατρούς να μην κάνει οικογένεια, ανέβηκε στο Όρος και έγινε μοναχός.
Εκεί βρήκε γέροντα και του είπε ότι είναι αλκοολικός. Του είπε ο
γέροντας να κάνει μετάνοιες και προσευχές κάθε βράδυ και να παρακαλεί
την Παναγία να τον βοηθήσει να μειώσει κατά 1, τα ποτήρια που έπινε.
Μετά ένα χρόνο κατάφερε με αγώνα και μετάνοια να κάνει τα 20 ποτήρια
που έπινε, 19 ποτήρια. Ο αγώνας συνέχισε με την πάροδο των χρόνων και
έφτασε τα 2-3 ποτήρια, με τα οποία όμως πάλι μεθούσε.»
Ο κόσμος έβλεπε χρόνια ένα αλκοολικό μοναχό που σκανδάλιζε τους
προσκυνητές, ο Θεός έβλεπε ένα αγωνιστή μαχητή που με μεγάλο αγώνα
αγωνίστηκε να μειώσει το πάθος του.
Χωρίς να ξέρουμε γιατί ο κάθε ένας προσπαθεί να κάνει αυτό που θέλει
να κάνει, με ποιο δικαίωμα να κρίνουμε την προσπάθεια τοu?

Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ


...Μέ τά φῶτα τοῦ Χριστοῦ, μέ τά φῶτα τοῦ Εὐαγγελίου, μέ τά φῶτα τῆς πίστεως νά προχωρήσουμε στόν ἀγῶνα αὐτό τῆς ζωῆς. Ἡ ἐλπίδα μας καί τό στήριγμά μας νά εἶναι ὁ Κύριος, πού εἶναι ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης καί ὁ ἀστέρας τῆς Βηθλεέμ. Πού ὅσο καί ἄν Τόν πολεμοῦν, δέν θά μπορέσουν νά Τόν σβήσουν. Ὁ ἄδυτος ἥλιος καί τό ἀστέρι τό ἄσβεστο θά σελαγίζουν στό στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ καί θά μᾶς φωτίζουν. Τό Εὐαγγέλιο, ἀδελφοί μου, τό ὁποῖο μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν ἀλήθεια, γιά τόν Χριστό μας, γιά τό πνευματικό φῶς, νά εἶναι τό κτῆμα μας, ἡ ἐλπίδα μας, τό στήριγμά μας καί ἡ σωτηρία μας. Ἀμήν.   
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

11.1.19

ΠΕΡΑΣ ΕΟΡΤΩΝ


Πέρασε ἀκόμη ἕνα Ἅγιο Δωδεκαήμερο! Χριστούγεννα, Περιτομή τοῦ Κυρίου, μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί Ἅγια Θεοφάνεια...
Τό πῶς τά ἑορτάσαμε καί τί γευθήκαμε ἀπό ὅλα ὅσα ἁπλόχερα μᾶς προσέφερε ἡ φιλόστοργος Μητέρα Ἐκκλησία μας, τό γνωρίζει ὁ καθένας μας προσωπικά. Τό ἄν ἔχουμε ὑποστεῖ τήν «καλήν ἀλλοίωσιν» καί ἄν ἄλλαξε κάτι μέσα μας θά τό διαπιστώσουν οἱ γύρω μας.
Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ δίνεται πλούσια, ἀρκεῖ νά θέλουμε νά βελτιώσουμε τήν ζωή μας καί νά εἴμαστε δεκτικοί αὐτῆς τῆς Θείας Χάριτος.
Ἄς ἀντικρίσουμε μέ αἰσιοδοξία καί ἐλπίδα τήν χρονιά πού ἀνέτειλε καί ἄς φροντίσουμε νά κάνουμε μιά καινούργια προσπάθεια νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί «...πάντα προστεθίσεται ὑμῖν». Ἀμήν.
 Blogger

6.1.19

Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


Στίς ἡμέρες μας ἐπικρατεῖ στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων μία φοβία.
...Γιά τόν Χριστιανό πού ἔχει λατρευτική ζωή, μυστηριακή ζωή καί ἑλκύει τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ, μάγια δέν ὑπάρχουν! Εἶναι ἀδύνατον νά περάσουν! Μπορεῖ, ὅμως, νά κοινωνοῦμε ἤ νά ἔχουμε λατρευτική ζωή καί νά ἔχουμε ἀνοίξει κάποια μεγάλα παραθυράκια, μέ ἀποτέλεσμα νά περάση μέσα μας κάποιος μεγάλος Βεελζεβούλ, ὁ ὁποῖος δέν φεύγει εὔκολα.
Θέλω νά πῶ ὅτι κάποια πάθη μας, μεγάλα, μποροῦν νά ἀνοίξουν τόν δρόμο νά περάση κάποιο διαβολάκι. Καί ὅταν περάση μέσα στήν καρδιά μας, τότε μπορεῖ νά μαζέψη μέσα μας καί λεγεῶνες καί νά γίνουμε τό παιχνίδι στά χέρια τῶν δαιμόνων, νά γίνουμε σκλάβοι καί δοῦλοι τῶν πονηρῶν πνευμάτων.
Σήμερα, ἀδελφοί μου, ἑορτή τῶν Θεοφανείων, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δίνεται σέ ὅλους μας διά μέσου τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων.
Ὁ Κύριός μας στόν Ἰορδάνη ἁγίασε τά ὕδατα... τά ἀνθρώπινα τά ἔκανε θεϊκά. Ἀπό σήμερα καί πέρα ἀνοίγονται καί γιά μᾶς οἱ οὐρανοί.     
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

4.1.19

ΑΛΛΑΓΗ


...Ἐμπρός, λοιπόν, νά ἀλλάξουμε ριζικά. Καί τίς παλαιές ἰδέες, τίς σάπιες, τίς βρώμικες, τίς μουχλιασμένες νά τίς πετάξουμε καί νά τίς ἀντικαταστήσουμε μέ καινούργιες ἰδέες, ὄχι βεβαίως, μέ τήν σοφία τήν ἀνθρώπινη, πού παραπλανᾶ τόν ἄνθρωπο, ἀλλά μέ τήν ἀληθινή σοφία, τήν σοφία τοῦ Θεοῦ. Νά δεχθοῦμε τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ καί νά περιπατήσουμε «ἐν καινότητι ζωῆς» (Ρωμ. στ΄ 4). Νέα ζωή, νέες σκέψεις, νέες ἀποφάσεις, νέα βήματα, νέες καρδιές, νέα αἰσθήματα. Καί αὐτό θά τό πετύχουμε, ἐάν ὅλοι μας ἀποφασίσουμε νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐάν ὁ Χριστός κυβερνᾶ τήν ζωή μας...    
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

1.1.19

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

...Χρόνια πολλά, λοιπόν σέ ὅλους, καλή χρονιά, καλή χρῆσι τοῦ χρόνου καί ἐκμεταλλευόμενοι τόν χρόνο νά τόν χρησιμοποιοῦμε γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς λέγει: «Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μή ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι» (Ἐφεσ. ε΄15-16). Ἀμήν. 
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος