28.6.20

25.6.20

Σοκαριστικές δηλώσεις ἀπό τόν ὑπουργό τῶν ἐξωτερικῶν τῆς Πατρίδας μας κ. Δένδια γιά διαπραγμάτευση «τῆς ἐπήρειας, τῆς ὑφαλοκρηπίδας καί τῆς ΑΟΖ» τῶν νησιῶν μας, πού μέχρι τώρα θεωρούσαμε δῆθεν ἀδιαπραγμάτευτα. Καί ἀκόμη πιό σοκαριστικό, ἄν εἶναι ἀλήθεια, ὁ ὁμολογός του τούρκος δήλωσε ὅτι ὁ κ. Δένδιας τοῦ εἶχε ἐκμυστηρευτεῖ ὅτι ἡ ἑλληνική κυβέρνηση (Μητσοτάκη) δέν προχωροῦσε μέχρι στιγμῆς σέ συνεργασία μέ τούς τούρκους, γιατί φοβόταν τήν ἑλληνική κοινή γνώμη!!!

Δηλαδή Ἕλληνες εἶναι μόνο ὁ λαός; Οἱ κυβερνῶντες δέν εἶναι; Αὐτό μᾶς λέει ὁ κ. Δένδιας; Καί δέν ἀντιδρᾶ κανένα κόμμα ἀπό τήν ἀντιπολίτευση;

Νιώθει κανένας πολιτικός Ἕλληνας;

Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας θά τοποθετηθεῖ; (τί λέμε τώρα!)

Ὅλοι προδότες;

Ἕλληνες στίς ἐπάλξεις! Ὄρθιοι καί ἄγρυπνοι! Μή μᾶς κοιμήσουν οἱ οἰκονομικές  κρίσεις καί μή μᾶς ἁλυσοδέσουν οἱ πανδημίες.

Εἴμαστε μόνοι μας! Μήν ἀφήσουμε τούς γραβατωμένους καί βολεμένους πολιτικούς μας νά τά ξεπουλήσουν ὅλα. Νά ἀντιδράσουμε. Νά διαμαρτυρηθοῦμε.

Ὅπου τούς βρίσκουμε νά τούς ὑπομημνίσκουμε τό χρέος τους πρός τήν ἔρμη τήν Πατρίδα. Καί νά τούς ὑπενθυμίζουμε ὅτι στήν κάλπη θά εἰσπράξουν τό ἀντίτιμο τῶν ἐνεργειῶν τους!

Τό ὀφείλουμε στήν νέα γενιά ἀλλά καί σέ ὅσους ἔχυσαν τό αἷμα τους ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν. Κι ἄς λένε κάποιοι κουφιοκέφαλοι ὅτι ἔπρεπε νά ζήσουμε μέ τούς ἀγαρηνούς καί νά μήν χαθεί ἡ ὀθωμανική αὐτοκρατορία! Τί ἄλλο θά ἀκούσουμε Θεέ μου!

Κι ἄς παρακαλέσουμε τόν Ἅγιο Θεό καί τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό, Παναγία Μητέρα Του νά μήν μᾶς ἐγκαταλείψουν! Ἀμήν!

Blogger

22.6.20

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ...

«Χωρίς αρετή και πόνο εις την πατρίδα και πίστη εις την θρησκεία τους έθνη δεν υπάρχουν».

«…Κι’ αν είμαστε ολίγοι…παρηγοριώμαστε μ’ έναν τρόπον, ότι η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θερία πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε, τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Και ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν, κι΄όταν κάνουν αυτείνη την απόφασιν, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδαίνουν…».

«…Τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι’ αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι, όσοι αγωνιστήκαμεν, αναλόγως ο καθείς, έχομεν να ζήσωμεν εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμεν όλοι μαζί, να την φυλάμε κι’ όλοι μαζί και να μη λέγη ούτε ο δυνατός «εγώ», ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»; Όταν αγωνιστή μόνος του και φκειάση, ή χαλάση, να λέγη εγώ, όταν όμως αγωνίζονται πολλοί να φκειάνουν, τότε να λένε «εμείς». Είμαστε εις το «εμείς» κι’ όχι εις το «εγώ». Και εις το εξής να μάθωμεν γνώση, αν θέλωμεν να φκειάσωμεν χωριόν, να ζήσωμεν όλοι μαζί….».

19.6.20

ΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΑΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑ

Είναι η ιστορία δύο φίλων που περπατούν στην έρημο.

Κάποια στιγμή τσακώθηκαν και ο ένας από τους δύο έδωσε ένα χαστούκι στον άλλο.

Αυτός ο τελευταίος, πονεμένος, αλλά χωρίς να πει τίποτα, έγραψε στην άμμο:

ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ ΜΕ ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΕ.

Συνέχισαν να περπατούν μέχρι που βρήκαν μια όαση όπου αποφάσισαν να κάνουν μπάνιο.

Αλλά αυτός που είχε φάει το χαστούκι παραλίγο να πνιγεί και ο φίλος του τον έσωσε.

Όταν συνήλθε, έγραψε πάνω σε μια πέτρα:

ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ

Αυτός που τον είχε χαστουκίσει και στη συνέχεια του έσωσε τη ζωή, τον ρώτησε:

Όταν σε χτύπησα, έγραψες πάνω στην άμμο, και τώρα έγραψες πάνω στην πέτρα. Γιατί;

Ο άλλος φίλος απάντησε: «όταν κάποιος μας πληγώνει, πρέπει να το γράφουμε στην άμμο όπου οι άνεμοι της συγνώμης μπορούν να το σβήσουν.

Αλλά όταν κάποιος κάνει κάτι καλό για μας, πρέπει να το χαράζουμε στην πέτρα, όπου κανένας άνεμος δεν μπορεί να το σβήσει».

ΜΑΘΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΡΑΖΕΙΣ ΤΙΣ ΧΑΡΕΣ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑ

16.6.20

ΕΣΤΙ ΔΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ...

«Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς». 

Χρέος ὅλων μας, ὡς χριστιανῶν, εἶναι ἡ ὁμολογία. Ἡ ὁμολογία τῆς πίστεώς μας. Μέ θάρρος, χωρίς νά δειλιάζουμε μπροστά στήν λοιδορία τῶν ἀνθρώπων. Ὅλο οἱ Ἅγιοι τῆς πίστεώς μας εἶχαν ἀκλόνητη καί θερμουργό πίστη. Δέν κιότεψαν μπροστά στά μαρτύρια καί στά βασανιστήρια. Δέν ὑποχώρησαν ὑπό τόν φόβο τῆς λοιδορίας, τοῦ ἐμπαιγμοῦ καί τοῦ διωγμοῦ. «...ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν...· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανο... ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς...» γράφει στήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

Στούς λόγους καί στά κηρύγματα εἶναι εὔκολα!

Ὡστόσο, οἱ Ἅγιοι, οἱ ὁποίοι ἦταν ἄνθρωποι σάν κι ἐμᾶς, ἀπέδειξαν μέ τήν ἴδια τους τήν ζωή ὅτι ὁ ζυγός τοῦ Χριστοῦ εἶναι «χρηστός» καί τό φορτίο του «ἐλαφρόν ἐστι».

Ἄς ὁπλιστοῦμε λοιπόν μέ θάρρος, πίστη, ὁμολογιακό πνεῦμα καί ἄς βάλουμε κυβερνήτη καί αὐτοκράτορα τῆς ζωῆς μας τόν Χριστό, διότι ἡ ἐντός καί μετά κορονοϊό ἐποχή ἔδειξε ὅτι τίποτε δέν πρέπει νά θεωρεῖται δεδομένο, θά ξεκαθαρίσει «ἡ ἤρα ἀπό τό σιτάρι» καί ἕκαστος θά κριθεῖ ἀπό τίς πράξεις του. «Ἔστι δίκης ὀφθαλμός ὃς τά πανθ' ὁρᾶ», ἔλεγαν οἱ ἀρχαίοι πρόγονοί μας!

Blogger

13.6.20

10.6.20

Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΦΛΟΪΝΤ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΤΣΙΦΑΣ!

Άκου κυρία Ακρίτα,

Ο δικός μας Τζόρτζ Φλόιντ δεν είναι ο Ζακ Κωστόπουλος, αλλά ο Κωνσταντίνος Κατσίφας. Κι επειδή εσύ και κάποιοι άλλοι  κουνάτε το δάχτυλο στην κοινωνία για pατσισμό, να σας υπενθυμίσω τα ακόλουθα:

Pατσισμός κυρία Ακρίτα και κύριοι  είναι η στοχευμένη εκτέλεση του Κωνσταντίνου Κατσίφα από 100 Αλβανούς αστυνομικούς επειδή θέλησε την 28η Οκτωβρίου να σηκώσει την Ελληνική σημαία στο σπίτι του. Αυτή την ρατσιστική αστυνομική βία όχι μόνον δεν την καταδικάσατε, αλλά την δικαιολογήσατε κιόλας υιοθετώντας τους ισχυρισμούς του Αλβανικού κράτους και όχι τις μαρτυρίες της Ελληνικής Ομογένειας!

Pατσισμός είναι το ξύλο και τα χημικά που έριχναν οι «πραιτωριανοί» στους ειρηνικούς διαδηλωτές (παπάδες, γυναίκες και παιδιά), που διαμαρτύρονταν στα συλλαλητήρια για το ξεπούλημα της Μακεδονίας μας.

Γι’ αυτή την κατευθυνόμενη αστυνομική βία δηλώνατε υπερήφανοι.

Pατσισμός είναι να γιορτάζει ο Ερντογάν και η Τουρκία την Ποντιακή Γενοκτονία και την Μικρασιατική Καταστροφή ως εθνικές επετείους και να στήνει φαιδρά σόου στην Αγιά Σοφιά. Το ότι ένα έθνος γιορτάζει την γενοκτονία άλλου δεν σας συγκίνησε ποτέ και ουδέποτε μιλήσατε για αυτόν τον χuδαίο pατσισμό!

Pατσισμός είναι οι σφαγές χιλιάδων Χριστιανών κάθε έτος σε Συρία, Ιράκ Αφγανιστάν και σε όλα τα φανατικά Ισλαμικά Κράτη, επειδή τυγχάνει να θέλουν να είναι Χριστιανοί.

Γι’ αυτούς ουδέποτε μιλήσατε ή διαμαρτυρηθήκατε. Είναι Χριστιανοί οι καημένοι, ας πρόσεχαν!

Δεν χρειάζεται να σκοτώσεις ή να κάνεις μία πράξη βίας κυρία Ακρίτα  για να είσαι pατσιστής. Αρκεί και η σιωπή σου. Τις ευαισθησίες σας αλλού!

Υ.Γ. Να σας υπενθυμίσω κυρία Ακρίτα ότι ο Ζακ Κωστόπουλος πέθανε όταν Κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και την αστυνομία την διοικούσε η δική σας παράταξη. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γινόταν και τι θα κάνατε εάν την χώρα κυβερνούσε τότε άλλη παράταξη! Θυμάμαι όμως τι κάνατε με τον Γρηγορόπουλο!

Νίκος Καραγιαννακίδης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

7.6.20

Στιχηρό Ἰδιόμελο-Ἦχος β'

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρομεν Πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες· αὕτη γὰρ ἡμᾶς ἔσωσε.


6.6.20

3.6.20

ΕΝΟΧΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΛΑΒΙΔΑ;

Μερικοί ἄνθρωποι ἔχουν ἄποψη ἐπί παντός ἐπιστητοῦ πράγματος.

Καί ἐνώ γιά θέματα λ.χ. ἰατρικά, ἄν ἐξέφραζε ἄποψη γιά κάποιο σοβαρό πρόβλημα ἐπιστήμων ἄλλης εἰδικότητας, σύσσωμη ἡ ἰατρική κοινότητα θά ἀντιδροῦσε, ὡστόσο γιά θέματα ἐκκλησιαστικά καί θεολογικά ἔχει ἄποψη ἀκόμη καί ὁ κάθε συριζαῖος ἤ μή ψευδοκουλτουριάρης ἄθεος.

Τελευταῖα προέκυψε, ὡς μή ὄφειλε, θέμα μετάδοσης τῆς Θείας Κοινωνίας.

Δέν θά ὑπεισέλθουμε σέ θέματα τῆς θεολογίας, τῆς λειτουργιολογίας ἤ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας.

Θά θέσουμε ἁπλῶς μία ἀπορία. Ἡ ἀποστείρωση, ἡ ἀπολύμανση, τό καυτό νερό, τό ἀντισηπτικό, ἡ σαπουνάδα... εἶναι πιό δυνατά ἀπό τό Αἶμα τοῦ Χριστοῦ μας; Δηλαδή ὁ Χριστός, «ὁ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν μαλακίαν» εἶναι ἀνήκανος νά ἐξαλείψει ἕναν ἰό;

Ἄν ὄχι, τότε γιατί ἐνοχοποιοῦμε τήν ἁγία λαβίδα; Ἄν ναί, τότε ποῦ εἶναι ἡ πίστη μας καί γιατί ἀφήνουμε τούς ἄγευστους Θείας Χάριτος νά ἐκφέρουν ἄποψη καί νά βλασφημοῦν;

Blogger


1.6.20

Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


Μπροστά μου ἕνας σκοπός. Μεγάλος. Ὑψηλός. Δυσκολοκατόρθωτος. Μά ἡ θέλησίς μου τεράστια. Οἱ δυνάμεις μου –τό νοιώθω– ἀρκετές. Ἆραγε θά τά καταφέρω; Ἡ ἀπάντησις εἶναι· Ὄχι! Καί αὐτό, γιατί οἱ παράγοντες τῆς ἐπιτυχίας δέν εἶναι μόνον αὐτοί πού ἡ δική μου λογική ὑπολογίζει. Ὑπάρχει καί κάτι ἀκόμη. Ἕνας παράγοντας σοβαρότερος, ἰσχυρότερος, καθοριστικότερος ἀπό τήν διάθεσι καί τίς δυνατότητές μου. Εἶναι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ.
Εἶναι ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ πού, ὅταν ὑπάρχη στήν ζωή μας, ὅλα ὀμορφαίνουν, ὅλα γίνονται εὐκολώτερα.
Ἡ ἐργασία, χειρωνακτική ἤ πνευματική, προχωρεῖ ὁμαλά, τελειώνει ἄνετα καί γρήγορα.
Ἡ καθημερινότητα, ἡ ρουτίνα, οἱ δύσκολες, σκληρές, ἀνιαρές, καθημερινές, ὑποχρεώσεις σκεπάζονται ἀπό τό πέπλο τῆς γαλήνης, τῆς ἱλαρότητος, τῆς πληρότητος. Ὁ ἄνθρωπος νοιώθει γεμᾶτος, νοιώθει ὄμορφα ὅ,τι κι ἄν κάνη, ὅ,τι κι ἄν τοῦ κάνουν. Δέν φοβᾶται τήν ἐπίθεσι, δέν ἀγωνιᾶ νά ἀμυνθῆ, δέν ἀγχώνεται νά διαφυλάξη τό κῦρος του. Καί αὐτό, ὄχι γιατί ἔχει μεγάλη πίστι στόν Θεό. Ἴσως ἡ πίστις του νά εἶναι πολύ-πολύ μικρή καί ἀσθενική. Ὅμως, ἡ ἀγαθή του διάθεσις, ἡ ταπείνωσίς του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἑλκύουν τήν θεία Χάρι, καί ἔτσι ὁ ἄνθρωπος αὐτός θωρακίζεται, φωτίζεται, ζεῖ τόν οὐρανό ἐδῶ κάτω στήν γῆ.
ΑΡΧΙΜ. π. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ